Proponujemy
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Informacje, zagadnienie prawne doradztwa i edukacji zawodowej, materiały i inspiracje dla kadry oświatowej
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

Termin: 03.04.2023 godz. 13:30 - 15:00 Ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie -spotkanie w sieci
Termin: 03.04.2023 godz. 15:00 - 18:00 Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?
Termin: 03.04.2023 godz. 15:00 - 17:15 Myślenie krytyczne i jego rola w historycznej edukacji szkolnej i przygotowaniu ucznia do egzaminu maturalnego z historii. Czym jest i czym nie jest myślenie krytyczne; W jaki sposób rozwijamy myślenie krytyczne w szkolnej edukacji historycznej i procesie przygotowania uczni..
STEAM Edukacja w szkolnictwie zawodowym Termin: 04.04.2023 godz. 15:00 - 16:30 STEAM Edukacja w szkolnictwie zawodowym Jak sprawić, by wiedza szkolna była skutecznie wykorzystywana przez uczniów? Wprowadzenie podejścia STEAM- przecież nie samą teorią szkoła żyje.
Szkoła bez ocen- edukacja 4.0 Termin: 12.04.2023 godz. 15:00 - 16:30 Szkoła bez ocen- edukacja 4.0 Czy możliwa jest rezygnacja z ocen wyrażonych cyfrą nie tylko w edukacji wczesnoszkolnej?
Termin: 12.04.2023 godz. 15:30 - 17:00 Sieć nauczycieli geografii i przyrody
Zobacz wszystkie >
Projekt edukacyjny: „Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)” Termin: 22.02.2023 godz. 14:30 - 31.05.2023 godz. 16:00 Projekt edukacyjny: „Akademia Początkującego Nauczyciela (APN)”
Autonomiczne województwo śląskie w czasach  W. Korfantego. Termin: 04.04.2023 godz. 14:00 - 17:00 Autonomiczne województwo śląskie w czasach W. Korfantego.
KONFERENCJA EDUKACYJNA: Autyzm. Życie/bycie w spektrum Termin: 13.04.2023 godz. 14:50 - 19:30 KONFERENCJA EDUKACYJNA: Autyzm. Życie/bycie w spektrum
Edukacja włączająca. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej Termin: 17.05.2023 godz. 15:00 - 18:00 Edukacja włączająca. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej Konferencja wpisuje się kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności..
Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF Termin: 29.09.2023 godz. 10:00 - 01.10.2023 godz. 15:00 Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF Piąta już edycja Akademii Innowacyjnego Nauczyciela WF
Zobacz wszystkie >
Kurs języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany B1 Termin: 01.02.2023 godz. 18:30 - 07.06.2023 godz. 19:00 Kurs języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany B1
Kurs języka niemieckiego - poziom A2 Termin: 09.02.2023 godz. 17:00 - 30.06.2023 godz. 18:30 Kurs języka niemieckiego - poziom A2
Kurs języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany B2 Termin: 09.02.2023 godz. 18:00 - 07.06.2023 godz. 20:15 Kurs języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany B2
Kurs języka angielskiego - poziom początkujący A2 Termin: 15.02.2023 godz. 18:30 - 07.06.2023 godz. 19:00 Kurs języka angielskiego - poziom początkujący A2
Kurs języka niemieckiego - poziom A1 Termin: 02.03.2023 godz. 18:00 - 30.06.2023 godz. 18:30 Kurs języka niemieckiego - poziom A1
Termin: 03.04.2023 godz. 15:30 - 17.04.2023 godz. 19:00 I pomoc-kurs nadający uprawnienia Jeżeli kończą Ci się pięcioletnie uprawnienia lub chcesz je nabyć. Zapisz się!
Zobacz wszystkie >
WAŻNE! Informacja dla nauczycieli w zakresie realizowanych przez różne podmioty kursów z nazwą „kwalifikacyjne” – wyjaśnienie Kuratorium – podstawa prawna
Kliknij tutaj
Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.
 
 

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

INFORMATOR 2022/2023

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 27 stycznia 2023 r. na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Propozycje naszych partnerów

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy