Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela

Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zajęcia integracyjne z elementami emisji głosu − szkolenie wyjazdowe 

 • Zajęcia integracyjne z elementami emisji głosu − szkolenie wyjazdowe
 • Liczba godzin: 10 (2 dni)

Kompetencje społeczne nauczyciela

 • Negocjacje, mediacje, facylitacje, arbitraż jako narzędzie w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych
 • Trudna klasa. Warsztat superwizyjny
 • Design Thinking (DT) w edukacji, czyli jak zaprojektować do-skonały zespół klasowy
 • Zastosowanie narzędzi coachingowych i tutoringowych w pracy współczesnego nauczyciela
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Motywowanie i ocenianie – najnowsze teorie motywacji w praktyce szkolnej

Rozwój osobisty nauczyciela

 • Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki
 • Bądź skuteczny − cztery filary skutecznego działania
 • Rozluźnienie przez oddech – elementy jogi
 • Asertywność w pracy nauczyciela
 • Wypalenie zawodowe nauczyciela − profilaktyka i zapobieganie

Skuteczna komunikacja wewnątrzszkolna

 • Aktywne słuchanie jako przyczynek do rozwiązywania konflik-tów w społeczności szkolnej
 • Jak rozmawiać z uczniami, aby nas słuchali, jak słuchać, żeby do nas mówili?
 • Wywiadówka inaczej (spotkanie trójstronne i nie tylko) − jak aktywizować rodziców do współpracy
 • Strategia oceniania wspierającego rozwój uczenia się i uczniów
 • Praca zespołowa nauczycieli − czy jesteśmy już zespołem?

  

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.