Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Edukacja globalna

Edukacja globalna

INFORMACJE

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.


Czym jest EG - Zgodnie z art. 2. 2. ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U.2020.0.1648) edukacja globalna jest częścią współpracy rozwojowej. Współpraca rozwojowa to działania podejmowane przez organy administracji rządowej w celu udzielania pomocy państwom rozwijającym się lub ich społeczeństwom, więcej czytaj  tu <<<<< 

Materiały do edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej    tutaj <<<<<

***

Rozpoczynamy przygotowania do tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej. W listopadzie odbędzie się już 24 edycja tego wydarzenia. Planowana jest, jak zwykle, na trzeci tydzień listopada od 14 do 20 listopada 2022 r.
 
Tydzień Edukacji Globalnej (Global Education Week) to ogólnoświatowa inicjatywa podnosząca świadomość i wezwanie do wspólnego przemyślenia i zmiany naszego świata, wykorzystująca edukację globalną jako narzędzie solidarności i zmiany.
 
Tegoroczne hasło Tygodnia Edukacji Globalnej brzmi:

SOLIDARNIE PONAD GRANICAMI!

Włącz się ze swoją szkołą w działania, czytaj tutaj >>>