Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA

EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA

EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA

EDUKACJA GLOBALNA

EDUKACJA REGIONALNA

W powyższych zakładkach znajdą Państwo materiały z określonych dziedzin: edukacja globalna (w tym międzykulturowa i antydyskryminacyjna), edukacja regionalna.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.

***

W epoce globalizacji, w stale jednoczącej się Europie, umiejętność radzenia sobie w odmiennej kulturze stała się kompetencją ważną i potrzebną

 więcej tutaj <<<<

 

 ***

 

"Edukacja międzykulturowa-koncepcja pedagogiczna, której celem jest poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami, kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych, wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów (np. etnicznych bądź religijnych) oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; sformułowana w latach 90. XX w. w krajach zróżnicowanych etnicznie bądź o wysokim procencie cudzoziemców, m.in. w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii; stanowi ważny element m.in. edukacji historycznej, społecznej, religijnej i językowej."

źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/

Serce, Flagi, Krajów, Wielka, Jedność

Informacje 

 Muzeum Polin zaprasza....zobacz muzeum z zewnątrz tu <<<

 

 
Muzeum POLIN zaprasza do korzystania z bogatej oferty: warsztatów dla przedszkoliwarsztatów dla szkółoprowadzania po wystawie stałejspotkań ze świadkami historiikursów doskonalących i szkoleń dla nauczycieli oraz bazy materiałów edukacyjnych, w której znajdziesz m.in. podręczniki, scenariusze lekcji, filmy.

Oferta pdf dla szkół  tutaj <<<

Więcej informacji na stronie MUZEUN, kliknij tutaj <<<<

***

Nagroda Ireny Sendlerowej

Nagroda „Za naprawianie świata” dla nauczycieli 

16 listopada po raz 14. przyznano Nagrodę im. Ireny Sendlerowej. Tegoroczną laureatką została Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z Poznania. Wśród wyróżnionych znalazła się Agnieszka Kraińska, nauczycielka z naszego wojeówdztwa- uczy wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach.

Gratulujemy!

Więcej czytaj tutaj >>>

 

***

Edukacja wielokulturowa i antydyskryminacyjna

 

Kalendarz wielokulturowy<<<
 
Materiały dydaktyczne:

INFORMACJE

 

RODN "WOM" w Katowicach realizuje projekt

"Edukacja globalna.Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II"

Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie:

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Szkoły, które w tym roku przystąpiły do projektu (lub kontynuują swoje działania z poprzednich lat) w naszym województwie i tworzą  sieć tzw. Sląskie1: tutaj <<<

 

 EDUKACJA REGIONALNA

  WARTO PRZECZYTAĆ

Portal dla nauczycieli Edunewss poleca:

Szkoła krytycznego myślenia

"Czy czytając wiadomości w Internecie, zastanawiasz się kto i w jakim celu je tworzy? Czy umiesz rozpoznać techniki, które mają przyciągnąć i utrzymać Twoją uwagę? Czy zauważasz jakie wartości, style życia i punkty widzenia prezentuje? Wreszcie – czy zwracasz uwagę na to, czego nie ma w tak zaprojektowanym przekazie – co zostało przemilczane?"

Więcej czytaj tutaj

Wejdźcie na stronę i stańcie się współtwórcami Szkoły krytycznego myślenia.

< Powrót do listy