Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk

Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach: Dobre praktyki teatralne w szkole prezentowane w ramach projektu: EduAkcja
  • Szkoła to dramat- program wychowania przez sztukę w Akademii Montessori 
  • Lingwistyczna Papuga. O dykcji i nie tylko
  • Prowadzenie teatru z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
  • Amatorski Teatr Piero i jego działania związane z upowszechnianiem tradycji regionalnych
  • Metoda etnoteatru w pracy z młodzieżą
  • Tu Teatr Bytom Rozbark
  • Teatr. Szkoła
Przykład dobrej praktyki - Wirtualny spacer po szkole przygotowany w genially SP. nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu
Przykład dobrej praktyki: Fanpage - Radosna szkoła Staszic oczami nauczyciela

 

Szkolny fanpage konsultanta RODN "WOM" w Katowicach dr Pawła Matyszkiewicza prowadzony od czterech lat. Przykład pracy i stałej obecności w każdym czasie nauczyciela i wychowawcy z uczniami i ich rodzicami. Najczęściej poruszane tematy: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie, wolontariat, "mała ojczyzna", zdrowy tryb życia. Zapraszam zainteresowanych nauczycieli do zajrzenia na mój fanpage - Radosna szkoła Staszic oczami nauczyciela. Może ja zainspiruję Was, a Wy mnie. link>>

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

Opis przykładu dobrej praktyki

 

Nazwa szkoły/placówki:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

 

Nazwa  i rodzaj przedsięwzięcia/działania:

Koncert Charytatywny – coroczne przedsięwzięcie podejmowane                     w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego

 

Obszar pracy szkoły, którego dotyczy:

Kształcenie i wychowanie

Uzasadnienie; Przykład dobrej praktyki uzyskał:

Projekt ma charakter cykliczny. Realizowany jest od roku 2006r., doczekał się 13 edycji. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest promocja idei dobroczynności.  Adresatami akcji są przede wszystkim dzieci potrzebujące pomocy, co sprawia, że cała społeczność uczniowska chętnie angażuje się              w działania, zdobywając pierwsze doświadczenia w ramach wolontariatu. Podejmowane zadania uczą wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tolerancji i życzliwości, uświadamiają, że najdrobniejsza pomoc jest ważna. Koncert jest także okazją do promowania talentów uczniowskich, rozwijania umiejętności autoprezentacji. Ponadto każda edycja pozwala realizować różnorodne cele edukacyjne, m.in. zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej, ideą krwiodawstwa, problemami ludzi dotkniętych ubóstwem, skutkami kataklizmów, chorób. Poza tym dzięki realizacji projektu szkoła podejmuje współpracę z lokalną społecznością, co umacnia poczucie solidarności. Koncert na stałe wpisał się w kalendarz imprez szkolnych oraz środowiskowych.

Imię i nazwisko autora (autorów) i zajmowane stanowisko, funkcja:

Grażyna Ewa Wach – dyrektor szkoły

Inni realizatorzy/ ich liczba:

Koordynator szkolny akcji – Anna Gomoła

Członkowie grona pedagogicznego, pracownicy administracji, rodzice, uczniowie. Ze względu na charakter środowiskowy imprezy liczba realizatorów projektu wynosi kilkadziesiąt osób.

Osoby/szkoły/instytucje/kraje współpracujące:

Patroni koncertu (m.in. prezydent miasta Gliwice, biskup diecezji gliwickiej, znani sportowcy, prezes Fundacji „Iskierka”), instytucje współpracujące (m.in. Zespół Przedszkoli Miejskich  nr 4, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach, szkoły tańca, szkoły sztuk walki, fundacje: „Iskierka”, „Mimo wszystko”, „Tacy sami”, „Zdążyć z pomocą”),  sponsorzy akcji (m.in. .cukiernia „Wisieńka”, salon kosmetyczny „Victoria Day Spa”), media lokalne (tygodnik „Nowiny Gliwickie”, TV „Imperium”, Miejski Serwis Informacyjny, portal informacyjny „Dzisiaj w Gliwicach”).

Adresaci przedsięwzięcia:

 

Dzieci potrzebujące pomocy, społeczność uczniowska i lokalna.

Liczba osób biorących udział:

Kilkaset osób

 

Termin i miejsce realizacji:

Corocznie - luty; Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka                               w Gliwicach

 

                                

 więcej>>

Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

Przykład dobrej praktyki: Projekt edukacyjny – “Tydzień aktywnej rodziny Promyczka”

Cele i założenia: Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin. 
Dominujące działania: wycieczki, prelekcje, warsztaty, aktywne spędzanie czasu na obiektach sportowych 

Więcej >>

Mały artysta - Przedszkole nr 14 im. Promyczka w Zabrzu oraz Przedszkole nr 11 w Zabrzu

Projekt został opracowany z myślą o rozwijaniu i promowaniu talentów dzieci w wieku przedszkolnym, ale z powodzeniem może być realizowany również przez szkoły. Pomysł, aby wielorakie działania realizowane w przedszkolu poukładać w jeden współny projekt narodził się w Przedszkolu nr 14 Promyczek w Zabrzu, które do wspópracy zprosiło zaprzyjaźnione Przedszkole nr 11 w Zabrzu. 

  
Czytaj więcej: 

www.przedszkolenr14promyczek.blizej.info 
  
www.p11.zabrze.magistrat.pl

„W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”, czyli jak V LO w Katowicach kontynuują program ...

„W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”, czyli jak V LO w Katowicach kontynuują program “Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

default-logo

 

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Katowicach wzięli udział w Projekcie „Oblicza dialogu” prowadzonym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Lista plików:
Warsztaty polsko izraelskie w Kłobucku

W czwartek 4.10.2012 roku już po raz kolejny  w III Liceum Ogólnokształcącym w Kłobucku odbyły się warsztaty polsko-izraelskie. Obie szkoły nawiązały kontakt w 2009 roku podczas seminarium, jakie odbyło się dla polskich nauczycieli w Jerozolimie i od tej pory uczniowie z Eilatu i Kłobucka spotykają się każdej jesieni.

Początki nie były łatwe: młodzi Izraelczycy nie mieli ani dobrej opinii o nas, ani szczególnej wiedzy na temat Polaków. Dominował schematyczny pogląd, że my (Polacy) ich nie lubimy i że nie mogą czuć się tu bezpiecznie. Tak było tylko pierwszy raz. Potem zniknęły uprzedzenia, a przeprowadzone ankiety przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego  - FODŻ- http://fodz.pl (jedno ze spotkań wsparły FODŻ i kancelaria prof. W. Bartoszewskiego) pokazały, iż młodzi Izraelczycy ze zdziwieniem odkrywali, że ich polscy rówieśnicy „są tacy sami”, że są mili i gościnni. 

Pomysł takich spotkań narodził się w Izraelu, popierali go zwłaszcza ci Żydzi, którzy urodzili się w Polsce, np. Karol Beker i Alex Dancyg.    

Z Eilatu przyjechało 70 uczniów wraz z nauczycielami, po stronie polskiej zaangażowało się też ok. 70 osób. Ważne zadanie spełniły klasy mundurowe: chłopcy nie tylko wzbudzili zachwyt dziewczyn z Izraela, nie tylko pięknie się prezentowali, ale też wzięli na siebie zabezpieczenie logistyczne spotkania. 
Miło nam, że zaproszenie na spotkanie przyjęli Starosta Kłobucki –pan Roman Minkina, Naczelnik Wydziału Oświaty – pan Maciej Biernacki oraz dyrektor MOK w Kłobucku – pani Barbara Marszał-Kościelniak.             
Wizyta ta ma rangę międzynarodowej, dlatego zawsze rozpoczyna się odśpiewaniem hymnów narodowych. Z szacunku dla gości hymn Izraela – Hatikvę – zaśpiewała po hebrajsku tegoroczna absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego Ania Soluch, wzbudzając niekłamany zachwyt. 
Ponieważ młodzi Izraelczycy do tej pory poznawali Polskę tylko przez pryzmat obozów koncentracyjnych, a nie widzieli tej barwnej, mieniącej się kolorami lata czy jesieni, dlatego organizatorzy warsztatów dbają, aby pokazać  im swój kraj właśnie taki.    
W części artystycznej zaprezentowały się Popowiaczki – dziecięcy zespół ludowy. Dzieci w kolorowych tradycyjnych, ludowych strojach zatańczyły m.in. kujawiaka i polkę. I trzeba było widzieć zachwyt w oczach gości. Były też tango i walc w wykonaniu pary tanecznej z MOK w Kłobucku, a na zakończenie zabrzmiały takty poloneza i zaproszeni do tańca zostali goście z Eilatu. 
Po takiej dawce przyjemności i koszernym posiłku trochę trudno było zaprosić młodych na warsztaty historyczno-literackie, które w tym roku przebiegały pod hasłem Ludzie, którzy łączą… . Zadaniem uczestników, którzy pracowali w czterech grupach, było ułożyć z rozsypanki portret, odgadnąć, kim jest dana postać, a następnie w grupach mieszanych ją zaprezentować; tym razem wśród ważnych dla obu narodów postaci znaleźli się: Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak i Marek Edelman. 
Takie warsztaty są niezwykle ważne dla młodych, zarówno Polaków jak i Izraelczyków; uczą patriotyzmu, wyrozumiałości, ale także pozwalają przełamywać stereotypy narosłe przez wieki. 

Wszystko ma swój kres… I tylko żal, że trzeba było się tak szybko rozstać.


Zajrzyj na naszą stronę www.zskosinski.edu.pl   

(oprac.  dr Jadwiga Mrożek-Myszkowska,  Koordynator III LO w Kłobucku)   
Aktywny Przedszkolak Przedszkole nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu

Projekt "Aktywny Przedszkolak" zyskał aprobatę podczas ewaluacji zewnętrznej przedszkola w zakresie realizacji zadania "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego" 

Nasze dziecko - Aktywny Przedszkolak: jest odkrywcą, jest twórczy i radosny, kocha "małą ojczyznę", jest sprawny ciekawy świata. 
Realizacja projektu pozwala na: 
- wyzwalanie naturalnej radości i ekspresji twórczej dzieci przedszkolnych; 
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
- stwarzanie warunków sprzyjających współnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możłiwościach fizycznych i intelektualnych; 
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. 

Link do strony: http://www.p33zabrze.pl/przyklady-dobrej-praktyki.html