Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie SPOKOJNY START - warsztaty dla przedszkolaków

Przejście dziecka z przedszkola do szkoły jest bardzo ważnym momentem edukacyjnym. Wiąże się z pozostawieniem tego, co znane i wejściem w nowe  sytuacje i środowisko. Dlatego w naszej szkole od 2012 r. organizowane są comiesięczne warsztaty dla dzieci uczęszczających do okolicznych przedszkoli. Zajęcia mają na celu zniwelowanie lęku przed szkołą, wprowadzenie przedszkolaków w atmosferę szkoły, zapoznanie z pomieszczeniami, klasopracowniami oraz wyposażeniem szkoły. Warsztaty mają charakter cykliczny i prowadzone są w formie zabawowej. Zajęcia wzbogacone są  o wiedzę z różnych dziedzin, dzięki czemu dzieci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania. 

Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 odbyło się 11 spotkań, w roku szkolnym 2013/2014 12 spotkań, a w roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 10 popołudniowych spotkań z przedszkolakami. 

Tematyka zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Spotkanie z plastyką „Skarby jesieni“
 2. Spotkanie z przyrodą „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki“
 3. Spotkanie z matematyką „W matematycznej krainie“
 4. Spotkanie z Małymi  Talentami
 5. Spotkanie z komputerem
 6. Zajęcia plastyczne „Wiosna wokół nas“
 7. Spotkanie z teatrem
 8. Gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 9. Gry i zabawy interaktywne
 10. Zabawy z językiem angielskim

Dzięki warsztatom we wrześniu nasi pierwszoklasiści przekraczają próg szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i z bagażem pozytywnych doświadczeń. 

Więcej>>   


Lista plików:
Gimnazjum nr 3 im. K. Miarki w Rudzie Śląskiej

Przykład dobrej praktyki pt: "Tutoring dydaktyczny"

Uzasadnienie przykładu dobrej praktyki: Potrzeba indywidualizacji pracy z uczniem, chęć wypróbowania niestandardowych metod dydaktycznych. 

Tutoring naukowy (dydaktyczny) - jest formą pracy dydaktycznej realizowanej w małych (2-4 osobowych) grupach lub indywidualnie, której celem jest rozwój uczniów w zakresie zdobywania i utrwalania wiedzy i umiejętności w przyjętych kierunkach (np. nauk humanistycznych czy ścisłych) lub poszczególnych przedmiotach tak objętych podstawami programowymi, jak i wykraczającymi poza nie. Źródłem tutoringu naukowego jest nurt konstruktywistyczny w edukacji. Tutor jest bardziej organizatorem sytuacji poznawczej niż źródłem wiedzy i jej transmiterem. 

Więcej>>

Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

Przykład dobrej praktyki: Projekt edukacyjny – “Tydzień aktywnej rodziny Promyczka”

Cele i założenia: Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin. 
Dominujące działania: wycieczki, prelekcje, warsztaty, aktywne spędzanie czasu na obiektach sportowych 

Więcej >>

Mały artysta - Przedszkole nr 14 im. Promyczka w Zabrzu oraz Przedszkole nr 11 w Zabrzu

Projekt został opracowany z myślą o rozwijaniu i promowaniu talentów dzieci w wieku przedszkolnym, ale z powodzeniem może być realizowany również przez szkoły. Pomysł, aby wielorakie działania realizowane w przedszkolu poukładać w jeden współny projekt narodził się w Przedszkolu nr 14 Promyczek w Zabrzu, które do wspópracy zprosiło zaprzyjaźnione Przedszkole nr 11 w Zabrzu. 

  
Czytaj więcej: 

www.przedszkolenr14promyczek.blizej.info 
  
www.p11.zabrze.magistrat.pl

„W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”, czyli jak V LO w Katowicach kontynuują program ...

„W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”, czyli jak V LO w Katowicach kontynuują program “Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

default-logo

 

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Katowicach wzięli udział w Projekcie „Oblicza dialogu” prowadzonym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Lista plików:
Warsztaty polsko izraelskie w Kłobucku

W czwartek 4.10.2012 roku już po raz kolejny  w III Liceum Ogólnokształcącym w Kłobucku odbyły się warsztaty polsko-izraelskie. Obie szkoły nawiązały kontakt w 2009 roku podczas seminarium, jakie odbyło się dla polskich nauczycieli w Jerozolimie i od tej pory uczniowie z Eilatu i Kłobucka spotykają się każdej jesieni.

Początki nie były łatwe: młodzi Izraelczycy nie mieli ani dobrej opinii o nas, ani szczególnej wiedzy na temat Polaków. Dominował schematyczny pogląd, że my (Polacy) ich nie lubimy i że nie mogą czuć się tu bezpiecznie. Tak było tylko pierwszy raz. Potem zniknęły uprzedzenia, a przeprowadzone ankiety przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego  - FODŻ- http://fodz.pl (jedno ze spotkań wsparły FODŻ i kancelaria prof. W. Bartoszewskiego) pokazały, iż młodzi Izraelczycy ze zdziwieniem odkrywali, że ich polscy rówieśnicy „są tacy sami”, że są mili i gościnni. 

Pomysł takich spotkań narodził się w Izraelu, popierali go zwłaszcza ci Żydzi, którzy urodzili się w Polsce, np. Karol Beker i Alex Dancyg.    

Z Eilatu przyjechało 70 uczniów wraz z nauczycielami, po stronie polskiej zaangażowało się też ok. 70 osób. Ważne zadanie spełniły klasy mundurowe: chłopcy nie tylko wzbudzili zachwyt dziewczyn z Izraela, nie tylko pięknie się prezentowali, ale też wzięli na siebie zabezpieczenie logistyczne spotkania. 
Miło nam, że zaproszenie na spotkanie przyjęli Starosta Kłobucki –pan Roman Minkina, Naczelnik Wydziału Oświaty – pan Maciej Biernacki oraz dyrektor MOK w Kłobucku – pani Barbara Marszał-Kościelniak.             
Wizyta ta ma rangę międzynarodowej, dlatego zawsze rozpoczyna się odśpiewaniem hymnów narodowych. Z szacunku dla gości hymn Izraela – Hatikvę – zaśpiewała po hebrajsku tegoroczna absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego Ania Soluch, wzbudzając niekłamany zachwyt. 
Ponieważ młodzi Izraelczycy do tej pory poznawali Polskę tylko przez pryzmat obozów koncentracyjnych, a nie widzieli tej barwnej, mieniącej się kolorami lata czy jesieni, dlatego organizatorzy warsztatów dbają, aby pokazać  im swój kraj właśnie taki.    
W części artystycznej zaprezentowały się Popowiaczki – dziecięcy zespół ludowy. Dzieci w kolorowych tradycyjnych, ludowych strojach zatańczyły m.in. kujawiaka i polkę. I trzeba było widzieć zachwyt w oczach gości. Były też tango i walc w wykonaniu pary tanecznej z MOK w Kłobucku, a na zakończenie zabrzmiały takty poloneza i zaproszeni do tańca zostali goście z Eilatu. 
Po takiej dawce przyjemności i koszernym posiłku trochę trudno było zaprosić młodych na warsztaty historyczno-literackie, które w tym roku przebiegały pod hasłem Ludzie, którzy łączą… . Zadaniem uczestników, którzy pracowali w czterech grupach, było ułożyć z rozsypanki portret, odgadnąć, kim jest dana postać, a następnie w grupach mieszanych ją zaprezentować; tym razem wśród ważnych dla obu narodów postaci znaleźli się: Irena Sendlerowa, Jan Karski, Janusz Korczak i Marek Edelman. 
Takie warsztaty są niezwykle ważne dla młodych, zarówno Polaków jak i Izraelczyków; uczą patriotyzmu, wyrozumiałości, ale także pozwalają przełamywać stereotypy narosłe przez wieki. 

Wszystko ma swój kres… I tylko żal, że trzeba było się tak szybko rozstać.


Zajrzyj na naszą stronę www.zskosinski.edu.pl   

(oprac.  dr Jadwiga Mrożek-Myszkowska,  Koordynator III LO w Kłobucku)   
Aktywny Przedszkolak Przedszkole nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu

Projekt "Aktywny Przedszkolak" zyskał aprobatę podczas ewaluacji zewnętrznej przedszkola w zakresie realizacji zadania "Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego" 

Nasze dziecko - Aktywny Przedszkolak: jest odkrywcą, jest twórczy i radosny, kocha "małą ojczyznę", jest sprawny ciekawy świata. 
Realizacja projektu pozwala na: 
- wyzwalanie naturalnej radości i ekspresji twórczej dzieci przedszkolnych; 
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
- stwarzanie warunków sprzyjających współnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możłiwościach fizycznych i intelektualnych; 
- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności. 

Link do strony: http://www.p33zabrze.pl/przyklady-dobrej-praktyki.html

PROFILAKTYK ROKU 2013 - Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu

W dniu 3 lutego 2014 roku na konferencji zorganizowanej z okazji XV-lecia Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz XX-lecia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu, która odbyła się w Teatrze Nowym w Zabrzu, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego otrzymało statuetkę PROFILAKTYK ROKU 2013. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Nagroda taka przyznana była po raz pierwszy, a CKOiZ zostało wyłonione jako zwycięzca spośród wielu kandydujących instytucji. Jest to efekt współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i szerokich działań profilaktycznych. Zdajemy sobie sprawę, że współpraca z różnymi instytucjami przynosi bardzo dobre efekty w pracy z młodymi ludźmi, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i edukacyjnej. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, aby nasi uczniowie mieli 
poczucie sukcesu i szansę na godne życie. Cieszymy się, że nasze działania zostały docenione. 

Link do strony: http://profilaktykroku.ckoiz.cal.pl/profilaktykroku.pdf

„Tutoring wychowawczy” - Gimnazjum Nr 3 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej

Opis działań: 


Tutoring jest znany od dawna. Pierwotnie był praktykowaną w znanych uczelniach brytyjskich (Oxford, Cambridge) metodą pracy akademickiej profesora ze studentem, gdzie ten pierwszy pomagał temu drugiego zaplanować rozwój, a następnie wspierał i czuwał nad realizacją planów. Metoda tutoringu z powodzeniem wykorzystywana jest jednak w środowiskach nieakademickich, w organizacjach pozarządowych czy właśnie w szkołach na różnych etapach edukacji. W gimnazjum publicznym najlepiej sprawdza się tutoring wychowawczy, który patrzy na ucznia holistycznie. ”Ma zastosowanie w szkole lub placówce, w której realizowany jest program wychowawczy. Tutor poprzez indywidualną pracę z podopiecznym, nawiązanie relacji opartej na zasadach „dialogu personalnego” oraz zastosowanie nowych narzędzi pracy pedagogicznej (tutorial, planowanie zadań krótko i długoterminowych, osobowa relacja, zaufanie, oddawanie decyzji) wypełnia zadania przewidywane dotychczas dla wychowawcy wobec całej klasy, oddziału czy grupy. Podopieczny z zasady zobowiązany jest do spotkań ze swoim tutorem. 

Do zadań tutora wychowawczego należy:

 •  ułożenie z uczniem planu pracy na semestr w formie spisanej umowy (kontraktu);
 •  monitorowanie postępów i sytuacji ucznia w ciągu semestru;
 •  cotygodniowe (krótkie) spotkanie z uczniem;
 •  tutorial – czyli jedno spotkanie w miesiącu co najmniej 30-40 minutowe (rozmowa tutorska);
 •  utrzymywanie kontaktu z rodzicami;
 •  podsumowanie wraz z uczniem wykonania przez ucznia planu pracy na koniec semestru, z zainspirowaniem autorefleksji ucznia;
 •  prowadzenie dokumentacji tutorskiej;
 •  comiesięczne sprawozdania dla lidera tutoringu;
 •  sprawozdanie i autorefleksja tutora na koniec semestru;” (KT)


Innowacja polegała przede wszystkim na zastąpieniu tradycyjnego systemu pracy klasy z wychowawcą na system pracy tutora z pojedynczymi podopiecznymi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

Grupa sześciu nauczycieli-tutorów stworzyła zespół tutorski. Każdy nauczyciel  sprawował indywidualną opiekę nad ok. pięcioma uczniami. Każdy był zobowiązany do prowadzenia dokumentacji (odnotowywał terminy spotkań z uczniem, wyznaczone cele i zadania oraz postęp w ich realizacji). Tutor składał sprawozdania półroczne i roczne z rozwoju ucznia liderowi szkolnego zespołu tutorów. Inne jego obowiązki zostały podane powyżej. Oprócz tego zespół tutorów spotykał się ze sobą, aby dokonać superwizji, porozmawiać o wykonywanej pracy, przeanalizować problemowe sytuacje oraz dokształcać się i zdobywać nowe umiejętności potrzebne w pracy tutora (rozwój zawodowy i osobisty). 

W pracy tutora potrzebny jest czas, uwaga i regularność. Każdy z tutorów poświęcał na tutoriale (spotkania z uczniami) czas godzin z art. 42 Karty Nauczyciela. 

Długofalowa, systematyczna praca tutora z wychowankiem była nakierowana na rozwój obu stron obejmujący: umiejętności, postawy, system wartości. Odbywała się przez bezpośredni i indywidualny kontakt. 

Rodzice nie uczestniczyli w zebraniach klasowych, natomiast spotykali się indywidualnie z tutorem i swoim dzieckiem dla wspólnego omówienia spraw go dotyczących. 

Wyniki pracy/produkty końcowe projektu:

 • uczeń zna swoje mocne strony i potrafi na nich „budować” swoja osobowość,
 • zgrana klasa składająca się ze świadomych siebie indywidualistów,
 • Kurs tutorski I stopnia realizowany przez Kolegium tutorów w Rudzie Śląskiej.

Osiągnięcia/efekty wychowawcze, dydaktyczne, inne: 

Uczniowie objęci tutoringiem są:

 • samodzielni,
 • odpowiedzialni,
 • zdolni do podejmowania decyzji,
 • z poczuciem własnej wartości,
 • otwarci i życzliwi dla innych,
 • tolerancyjni,
 • szanujący pracę swoją i innych,
 • współpracujący z innymi,
 • wrażliwi na losy innych ,
 • budujący świadomie własny system wartości.

Korzyści dla szkoły:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów i nauczycieli,
 • zmniejszenie poziomu zachowań niepożądanych,
 • rozwój relacji osobowych, postawy dialogu,
 • rozwój szkoły w kierunku tworzenia wspólnoty uczącej się.

link do strony: www.gim3.org

Oferta RODN WOM 2019/2020
Kwartalnik Forum Nauczycieli