Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia

Aktualny Kurs Zarządzanie Oświatą (31.08.2024-31.05.2025)

RODN „WOM” zaprasza nauczycieli zainteresowanych rozwojem własnym, zdobyciem  wiedzy praktycznej i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w edukacji, na kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą”.

Adresat kursu: nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania, niezależnie od stopnia awansu  zawodowego.

Czas trwania kursu: 9 miesięcy

Zajęcia rozpoczynają się 31 sierpnia 2024r. i  zakończą się 31 maja 2025r.

W trakcie trwania kursu zajęcia będą odbywały się wyłącznie w soboty, zgodnie z harmonogramem. 

Praktyki odbędą się w pierwszym tygodniu ferii zimowych (17-21 lutego 2025r.).

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia kursu nabywa takie same kwalifikacje jak absolwenci studiów podyplomowych, wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

ZAPISZ SIĘ>>

 

Nazwa Data
rozpoczęcia
Prowadzący Szczegóły i Zapisy
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 05.09.2024
godz. 15:00
Maria Kaczmarek, Hanna Dąbrowska, Anna Czarlińska-Wężyk, dr. Marianna Dąbrowska-Wnuk Zapisz się!
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 16.09.2024
godz. 15:00
Maria Kaczmarek, Anna Czarlińska-Wężyk, dr Marianna Dąbrowska-Wnuk Zapisz się!

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Tytuł szkolenia

Adresat

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

 • Liczba godzin: 222

 

 • Cena kursu: 1600 zł 1400zł                           

Nauczyciele  wszystkich specjalności i poziomów nauczania, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, którzy chcą nabyć kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Terminy kursu dostosowane do terminów konkursów na dyrektora.

Kurs daje uprawnienia tożsame ze studiami podyplomowymi.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

 

 • Liczba godzin: 150

 

 • Cena kursu: 1 200 zł

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

 • Liczba godzin: 48

 

 • Cena kursu: 450 zł

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Szczegóły po zmianie rozporządzenia

 

 

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Tytuł szkolenia

Adresat

Uzyskane uprawnienia

Pierwsza pomoc          

 

 • Liczba godzin: 30

 

 • Cena kursu: 550 zł

Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy – uprawnienia są przyznane na 5 lat

Kurs na kierowników

wypoczynku

 

 • Liczba godzin: 10

 

 • Cena kursu: 100 zł

Osoby pełnoletnie, z minimum średnim wykształceniem, minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej w okresie ostatnich 15 lat

Pełnienie funkcji kierownika

kolonii, obozów i małych form wypoczynku

Kurs na wychowawców

wypoczynku

 

 • Liczba godzin: 36

 

 • Cena kursu: 250 zł

Osoby pełnoletnie, z minimum średnim wykształceniem, zainteresowane przygotowaniem do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku

Pełnienie funkcji wychowawcy kolonii, obozów i małych form wypoczynku

 

 

INFORMATOR RODN WOM NA ROK 2024/2025