Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Dyrektor RODN WOM

Dr Jerzy Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 57

email: jgrad@womkat.edu.pl

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Doktor nauk technicznych
 • Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” Szkoły Glównej Handlowej w Warszawie
 • ...
Więcej >>

Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli

Iwona Kruszewska-Stoły

Numer telefonu: 32 258 22 09
Numer sali: 56

email: istoly@womkat.edu.pl

 • Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka kursu kwalifikacyjnego “Zarządzanie oświatą”
 • Od 1995 r. konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach; poprzednio: redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracownik wielu wydawnictw naukowych i redakcji czasopism.
 • ...

 

Więcej >>

Sekretariat

Sekretariat RODN WOM

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew. 102/210
Numer sali: 56

email: sekr@womkat.edu.pl

fax. 32 258 18 52

 • Elżbieta Jagoda
Więcej >>

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Beata Żurowicz

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 220
Numer sali: 61
Więcej >>

Konsultant

Adam Pukocz

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91

email: apukocz@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych
 • Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
 • Arbiter w zakresie egzaminu maturalnego z biologii
 • ...
Więcej >>

Aleksandra Gorzelik

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 119

email: agorzelik@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Pracowni Edukacji;
 • Egzaminator  i przewodnicząca w zespole egzaminatorów z historii sztuki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie;
 • ...
Więcej >>

Aldona Ferdyn

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 74

email: aferdyn@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel-konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole.
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Informacja Naukowo-Techniczna z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła kurs „Zarządzanie oświatą” oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki szkolnej.  
 • ...
Więcej >>

Anna Czarlińska-Wężyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 119

Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej

email: aczarli@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kwalifikacje pedagogiczne i kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Uznane przez MEN uprawnienia do pracy edukatorskiej. Nauczyciel dyplomowany.
 • ...
Więcej >>

Andrzej Musiał

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 75

Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej

email: amusial@womkat.edu.pl

Więcej >>

Barbara Czwartos

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59

email: bczwartos@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach
 • nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego i angielskiego
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • ...
Więcej >>

Barbara Ziółkowska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 224
Numer sali: 60

Kierownik Pracowni Rozwoju Zawodowego Nauczycieli

email: zb@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych RODN „WOM” Katowice
 • Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śl. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Katedry Fizjologia Człowieka i Zwierząt.
 • ...
Więcej >>

Bohdan Doboszyński

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 74
Więcej >>

Cezary Lempa

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92
Więcej >>

Ewa Chorąży

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91

email: echorazy@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych
 • dr nauk humanistycznych
 • ...
Więcej >>

Iwona Kruszewska-Stoły

Numer telefonu: 32 258 22 09
Numer sali: 56

email: istoly@womkat.edu.pl

 • Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka kursu kwalifikacyjnego “Zarządzanie oświatą”
 • Od 1995 r. konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach; poprzednio: redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracownik wielu wydawnictw naukowych i redakcji czasopism.
 • ...

 

Więcej >>

Joanna Drążek

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59
Więcej >>

Krzysztof Bednarek

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92

email: kb@womkat.edu.pl

 • Od 1992 roku konsultant w RODN „WOM” w Katowicach (aktualnie Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych). Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”.
 • ...
Więcej >>

Małgorzata Łukaszewska

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mlukaszewska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • Praca pedagogiczna – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca metodyczny, dyrektor szkoły.
 • Promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego
 • ...
Więcej >>

Maria Wilk

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 75
Więcej >>

Mariola Lux

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58a

email: ml@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, nauczyciel dyplomowany
 • W swojej pracy pedagogicznej - nauczyciel geografii i przyrody, doradca metodyczny
 • ...

 

Więcej >>

Maria Kaczmarek

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mkaczmarek@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • Praca pedagogiczna: nauczyciel kształcenia zawodowego, kierownik warsztatów szkolnych, doradca metodyczny, wykładowca w zakresie metodyki kształcenia zawodowego na formach szkolnych i pozaszkolnych.
 • ...
Więcej >>

Marianna Kłyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 224
Numer sali: 60

email: mk@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant ds. wychowania, profilaktyki, edukacji zdrowotnej Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
 • ...

 

Więcej >>

Maria Syta

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58a

email: msyta@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Wieloletni nauczyciel matematyki i chemii. Nauczyciel dyplomowany
 • Organizuje system doskonalenia nauczycieli matematyki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z reformy systemu edukacji i zainteresowań nauczycieli.
 • ...
Więcej >>

Marek Szafraniec

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 216
Numer sali: 81
Więcej >>

Paweł Matyszkiewicz

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91
Więcej >>

Renata Stanek-Kozłowska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 217
Numer sali: 93
Więcej >>

Renata Chmielewska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 202
Numer sali: 58

email: rchmielewska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • W swojej pracy pedagogicznej- nauczyciel wychowania przedszkolnego i dyrektor przedszkola. 
 • Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, kierownik  Domu Kultury w Jeleniu.
 • ...
Więcej >>

Tomasz Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 208
Numer sali: 95

email: tg@womkat.edu.pl

 • doktor nauk o zdrowiu
 • ...
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 40 wew: 219/123
Numer sali: 49
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 56 wew: 206/207
Numer sali: 50
Więcej >>

Specjalista ds. Kadr

Gabriela Wróbel

Numer telefonu: 32 258 33 70 wew: 214
Numer sali: 62
Więcej >>

Dorota Lis

Numer telefonu: 32 258 13 97 w. 209
Numer sali: 63
Więcej >>

Specjalista ds. Informatyki

Sebastian Buczyński

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 117
Numer sali: 96b
Więcej >>

Poligrafia

Poligrafia

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 215
Numer sali: 44

email: poligrafia@womkat.edu.pl

 • Cecylia Proksa
 • Krystyna Klaszczyk
Więcej >>

Główny Księgowy

Elżbieta Wiktorzak

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 205
Numer sali: 40
Więcej >>

Zespół Księgowo-Finansowy

Zespół Księgowo-Finansowy

Numer telefonu: 32 259 98 69 wew: 204
Numer sali: 39
Więcej >>
Oferta RODN WOM 2019/2020
Kwartalnik Forum Nauczycieli