Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Dyrektor RODN WOM

dr Jerzy Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 57

email: jgrad@womkat.edu.pl

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Doktor nauk technicznych
 • Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” Szkoły Glównej Handlowej w Warszawie
 • ...
Więcej >>

Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli

Iwona Kruszewska-Stoły

Numer telefonu: 32 258 22 09
Numer sali: 56

email: istoly@womkat.edu.pl

 • Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka kursu kwalifikacyjnego “Zarządzanie oświatą”
 • Od 1995 r. konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach; poprzednio: redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracownik wielu wydawnictw naukowych i redakcji czasopism.
 • ...

 

Więcej >>

Sekretariat

Sekretariat RODN WOM

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew. 102/210
Numer sali: 56

email: sekr@womkat.edu.pl

fax. 32 258 18 52

 • Elżbieta Jagoda
Więcej >>

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Beata Żurowicz

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 220
Numer sali: 61
Więcej >>

Konsultant

Adam Pukocz

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 60

email: apukocz@womkat.edu.pl

 • kierownik Pracowni Doradztwa Metodycznego
 • Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
 • Arbiter w zakresie egzaminu maturalnego z biologii
 • ...
Więcej >>

Aldona Ferdyn

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 120
Numer sali: 74

email: aferdyn@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel-konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole.
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Informacja Naukowo-Techniczna z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła kurs „Zarządzanie oświatą” oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki szkolnej.  
 • ...
Więcej >>

Aleksandra Gorzelik

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 75

email: agorzelik@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej;
 • Egzaminator  i przewodnicząca w zespole egzaminatorów z historii sztuki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie;
 • ...
Więcej >>

Anna Czarlińska-Wężyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 60

Kierownik Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

email: aczarli@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kwalifikacje pedagogiczne i kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Uznane przez MEN uprawnienia do pracy edukatorskiej. Nauczyciel dyplomowany.
 • ...
Więcej >>

Andrzej Musiał

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 74

Kierownik Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej

email: amusial@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel-konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole.
 • ...
Więcej >>

Barbara Czwartos

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59

email: bczwartos@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach
 • nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego i angielskiego
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • ...
Więcej >>

Cezary Lempa

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92
Więcej >>

Ewa Chorąży

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91

email: echorazy@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych
 • dr nauk humanistycznych
 • ...
Więcej >>

Iwona Kruszewska-Stoły

Numer telefonu: 32 258 22 09
Numer sali: 56

email: istoly@womkat.edu.pl

 • Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka kursu kwalifikacyjnego “Zarządzanie oświatą”
 • Od 1995 r. konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach; poprzednio: redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracownik wielu wydawnictw naukowych i redakcji czasopism.
 • ...

 

Więcej >>

Jerzy Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 57

email: jgrad@womkat.edu.pl

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Doktor nauk technicznych
 • Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” Szkoły Glównej Handlowej w Warszawie
 • ...
Więcej >>

Joanna Drążek

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59

email: jdrazek@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel – konsultant  ds. języków obcych w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
 • Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych typach szkół,
 • Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – językoznawstwo,
 • ...
Więcej >>

Krzysztof Bednarek

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92

email: kb@womkat.edu.pl

 • Od 1992 roku konsultant w RODN „WOM” w Katowicach (aktualnie Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych). Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”.
 • ...
Więcej >>

Mariola Lux

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58

email: ml@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, nauczyciel dyplomowany
 • W swojej pracy pedagogicznej - nauczyciel geografii i przyrody, doradca metodyczny
 • ...

 

Więcej >>

Maria Kaczmarek

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mkaczmarek@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • Praca pedagogiczna: nauczyciel kształcenia zawodowego, kierownik warsztatów szkolnych, doradca metodyczny, wykładowca w zakresie metodyki kształcenia zawodowego na formach szkolnych i pozaszkolnych.
 • ...
Więcej >>

Marianna Kłyk

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 224
Numer sali: 58

email: mk@womkat.edu.pl

 

Więcej >>

Maria Syta

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58

email: msyta@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Wieloletni nauczyciel matematyki i chemii. Nauczyciel dyplomowany
 • Organizuje system doskonalenia nauczycieli matematyki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z reformy systemu edukacji i zainteresowań nauczycieli.
 • ...
Więcej >>

Marta Cichoń-Sendor

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 75

email: mcichonsendor@womkat.edu.pl    

 • Nauczyciel konsultant w  Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole jako nauczyciel informatyki.
 • mgr techniki i informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Techniki, ukończyła studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej, studia podyplomowe w zakresie Nowoczesnych Technologii Webowych i Mobilnych, studia podyplomowe Psychologia zachowań społecznych - Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii, studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • ...
Więcej >>

Mirella Zajega

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 75

email: mzajega@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej,
 • doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia,
 • magister filologii polskiej,
 • absolwentka studiów podyplomowych z Wiedzy o kulturze i etyki,
 • absolwentka Zarządzania oświatą
 • ...
Więcej >>

Paweł Matyszkiewicz

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91

email: pm@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych
 • dr nauk humanistycznych
 • ...
Więcej >>

Tomasz Grad

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew. 208
Numer sali: 95

email: tg@womkat.edu.pl

 • doktor nauk o zdrowiu
 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • ...

 

Więcej >>

Doradca metodyczny

Anna Marcol

Numer telefonu: 32 258 38 38, wew. 45

email: amarcol@womkat.edu.pl

Doradca metodyczny ds. Bibliotek szkolnych z terenu miasta Katowice

www: https://bibliotekionline.blogspot.com/

...

Więcej >>

Artur Hoffmann

Więcej >>

Barbara Buchacz

Numer telefonu: 519 498 599
 • w roku szkolnym 2020/2021 doradca metodyczny dla nauczycieli przedszkola w powiecie tarnogórskim;
 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, czynny nauczyciel w przedszkolu z wieloletnim stażem zawodowym
 • ukończone studia podyplomowe o kierunku: Zarządzanie Oświatą
 • ...
Więcej >>

Barbara Piasecka

Numer telefonu: 790 852 880

email: barbarbarapiasecka13@gmail.com

 • doradca metodyczny z historii dla szkół podstawowych w Chorzowie, Piekarach Śląskich, Siemianowicach, Tarnowskich Górach i Powiecie Tarnogórskim,
 • magister historii, 
 • ...
Więcej >>

Dorota Kozioł-Żurawska

Numer telefonu: 505 080 954
 • Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany, czynny zawodowo.
 • Absolwentka GWSP na kierunku „Zintegrowane kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne z logopedią”.
 • Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach „Terapia pedagogiczna”, „Oligofrenopedagogika”, „Arteterapia”, „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Menedżer w oświacie”.
 • ...

 

Więcej >>

Eliza Flaszewska

 • Doradca metodyczny przedmiotu plastyka na terenie miast Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Tarnowskie Góry oraz powiatu tarnogóskiego.
 • Magister sztuki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza), na kierunku edukacja artystyczna. Specjalność – rzeźba.
 • Pedagog, plastyk.
 • ...
Więcej >>

Izabela Stawska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 217
Numer sali: 93
 • doradca metodyczny w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnej dla nauczycieli nieinformatycznych, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość
 • magister matematyki
 • ...
Więcej >>

Jarosław Gembka

 • Nauczyciel dyplomowany przedmiotów – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie;
 • Doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim;
 • W latach 2009-2014 – dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach;
 • Organizator „Tyskich Areopagów” od 2010 roku;
 • ...
Więcej >>

Joanna Mika-Hadelka

email: jhadelka.womkat.edu@interia.pl

 • Doradca metodyczny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych w Świętochłowicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich i powiecie tarnogórskim.
 • Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego oraz języka obcego zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach.
 • ...
Więcej >>

Jolanta Staniczek

Więcej >>

Karina Stępkowska

 • doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w: mieście Katowice
 • Nauczyciel – doradca metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, nauczyciel dyplomowany
 • ...
Więcej >>

Katarzyna Grysko-Kłujszo

e-mail: grysko.doradca_metodyczny@interia.pl

 • Doradca metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych w Bytomiu
 • Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach Filologia angielska oraz Politologia na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Matematyka.
 • Nauczyciel mianowany Języka angielskiego i Wiedzy o Społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 54 im. W. Kuchara w Bytomiu
 • ...
Więcej >>

Mariola Dąbek-Nagacz

email: mdabek@womkat.edu.pl

nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

 wykształcenie:

 • absolwentka studiów magisterskich na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (aktualnie UP im. KEN w Krakowie)
 • ...
Więcej >>

Patrycja Kopcińska

Więcej >>

Piotr Werner

 • Nauczyciel - doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Bytomia.
 • Długoletni doradca metodycznych historii i wiedzy o społeczeństwie miasta Bytomia w latach 1999-2010 i 2014-2019.
 • Nauczyciel dyplomowany przedmiotów historia, wiedza o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w różnych typach szkół.
 • ...
Więcej >>

Sandra Cieśla

email: metodyk_ciesla_WOM@interia.pl

 • Doradca metodyczny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z języka angielskiego w szkole podstawowej
 • Doradca metodyczny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z fizyki w szkole podstawowej
 • Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, fizyki oraz chemii. 
 • Ukończyła kierunek Filozofia na Uniwersytecie Śląskim  w Katowicach.
 • Ukończyła  Filologię angielską w Wyższej Szkole Lingwistycznej  w Częstochowie.
 • Ukończyła studia podyplomowe Fizyka w szkole w  Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
 • Ukończyła studia podyplomowe Chemia w szkole w  Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
 • Ukończyła studia podyplomowe Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką w  Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
Więcej >>

Sylwia Plewa

 • Doradca metodyczny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz  historii i społeczeństwa w liceum ogólnokształcącym
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – kierunek historia nauczycielska
 • ...
Więcej >>

Weronika Skrzekowska

 • nauczyciel dyplomowany języka polskiego,
 • doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych w mieście Dąbrowa Górnicza oraz szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej i powiecie będzińskim,
 • egzaminator OKE egzaminu maturalnego z języka polskiego,
 • ...
Więcej >>

Wioleta Mueller-Konieczny

 • Doradca metodyczny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli języka angielskiego w przedszkolach (zasięg terytorialny: Siemianowice Śląskie)
 • Absolwentka studiów magisterskich kierunku Pedagogika w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (Organizacja i zarządzanie w oświacie-studia podyplomowe)
 • ...
Więcej >>

Zofia Majerska

 • doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki szkoły podstawowej w Chorzowie od 1 września 2020 r.
 • absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Matematyka ogólna
 • ukończyła:
 • studia podyplomowe – „Informatyka w szkole” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny),
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w RODN „WOM” w Katowicach
 • ...
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 40 wew: 219/123
Numer sali: 49
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 56 wew: 206/207
Numer sali: 50
Więcej >>

Specjalista ds. Kadr

Gabriela Wróbel

Numer telefonu: 32 258 13 97 wew. 214.
Numer sali: 62
Więcej >>

Dorota Lis

Numer telefonu: 32 258 13 97 w. 209
Numer sali: 63
Więcej >>

Specjalista ds. Informatyki

Sebastian Buczyński

Więcej >>

Kamil Polit

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew. 202
Numer sali: 96a
Więcej >>

Poligrafia

Poligrafia

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 215
Numer sali: 44

email: poligrafia@womkat.edu.pl

 • Aleksandra Pustelnik
Więcej >>

Główny Księgowy

Elżbieta Wiktorzak

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 205
Numer sali: 40
Więcej >>

Zespół Księgowo-Finansowy

Zespół Księgowo-Finansowy

Numer telefonu: 32 259 98 69 wew: 204
Numer sali: 39
Więcej >>
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli