Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Piotr Werner

 • mail: piotr.werner@onet.eu
 • Nauczyciel - doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Bytomia.
 • Długoletni doradca metodycznych historii i wiedzy o społeczeństwie miasta Bytomia w latach 1999-2010 i 2014-2019.
 • Nauczyciel dyplomowany przedmiotów historia, wiedza o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w różnych typach szkół.
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.
 • Ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii.
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Historii dla szkół podstawowych i wiedzy o społeczeństwie dla szkół gimnazjalnych.
 • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek historia nauczycielska.
 • Uzyskane dodatkowe kwalifikacje: studium podyplomowe z historii, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie, kurs kwalifikacyjny do pracy edukatorskiej.
 • Pomysłodawca i organizator Powiatowego Konkursu Historii Bytomia od 2000 roku.
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli