Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Piotr Werner

  • Nauczyciel - doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Bytomia.
  • Długoletni doradca metodycznych historii i wiedzy o społeczeństwie miasta Bytomia w latach 1999-2010 i 2014-2019.
  • Nauczyciel dyplomowany przedmiotów historia, wiedza o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w różnych typach szkół.
  • Egzaminator egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • Ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
  • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii.
  • Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Historii dla szkół podstawowych i wiedzy o społeczeństwie dla szkół gimnazjalnych.
  • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek historia nauczycielska.
  • Uzyskane dodatkowe kwalifikacje: studium podyplomowe z historii, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie, kurs kwalifikacyjny do pracy edukatorskiej.
  • Pomysłodawca i organizator Powiatowego Konkursu Historii Bytomia od 2000 roku.
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli