Proponujemy
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w prawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Zmiany w Karcie Nauczyciela, praktyka zawodowa
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologi..
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia online oraz stacjonarne:

Termin: 13.05.2021 godz. 14:30 - 17:00 TiK w pracy zdalnej nauczyciela
Termin: 14.05.2021 godz. 15:00 - 17:15 Edukacja zdrowotna w okresie pandemii. Zadania szkoły, dyrektorów i nauczycieli Jak realizować edukację zdrowotną w warunkach Pandemii? Dowiesz się na tym szkoleniu!!!
Padlet - wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela Termin: 17.05.2021 godz. 13:00 - 15:15 Padlet - wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela Poznaj wirtualną tablicę do gromadzenia i udostępniania zasobów.
Termin: 17.05.2021 godz. 14:00 - 16:15 Kompetencje kluczowe w egzaminach zewnętrznych z przedmiotów humanistycznych i ich kształcenie w edukacji szkolnej. W dzisiejszej edukacji (szkolnej i zdalnej) szczególnie istotnym jest kształcenie kompetencji/umiejętności, które pomogą uczniowi w poruszaniu się w zm..
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego -porady eksperta Termin: 17.05.2021 godz. 14:00 - 16:30 Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego -porady eksperta Przyjdź-bez stresu zostaniesz nauczycielem dyplomowanym
Termin: 17.05.2021 godz. 15:00 - 24.05.2021 godz. 17:15 Wywieranie wpływu na ludzi. Niezbędnik dyrektora. Szkolenie online Jak wykorzystać, negocjacje, mediacje, arbitraż i facylitacje w celu usprawnienia zarządzania w szkole?
Zobacz wszystkie >
KURSY DOSKONALĄCE ONLINE KURSY DOSKONALĄCE STACJONARNE
Najbliższe kursy doskonalące online oraz stacjonarne:

WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www Termin: 17.05.2021 godz. 15:00 - 07.06.2021 godz. 19:00 WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www
Pierwsza pomoc-kurs nadający uprawnienia Termin: 19.05.2021 godz. 15:30 - 02.06.2021 godz. 19:00 Pierwsza pomoc-kurs nadający uprawnienia Jeżeli kończą się Państwu uprawnienia lub planujecie prowadzić zajęcia z I pomocy -Zapraszamy!!
Kurs na kierownika wypoczynku Termin: 20.05.2021 godz. 14:00 - 31.05.2021 godz. 16:15 Kurs na kierownika wypoczynku
ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący Termin: 01.06.2021 godz. 14:00 - 29.06.2021 godz. 16:15 ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący Kurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli rozpoczynających pracę dydaktyczną, chcących praktycznie podnieść swoje kompetencje. Celem zajęć jest w..
Mindmapping, czyli myślenie wizualne Termin: 08.06.2021 godz. 16:00 - 22.06.2021 godz. 18:15 Mindmapping, czyli myślenie wizualne
Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych Termin: 17.06.2021 godz. 15:00 - 08.07.2021 godz. 17:15 Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych Testy sprawdzające umiejętności praktyczne uczniów: przygotowanie i budowanie zadań, testowanie i analizowanie wyników
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Zobacz wszystkie >
Informujemy, że od 26 października do odwołania szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są online.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych

Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!
Poniżej przykładowe tematy szkoleń w wersji online, w tym nowości.
Dostosowujemy ofertę do potrzeb danej placówki.
Nasze szkolenia — realna pomoc na czas pandemii!


ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE:
 1. 1. Wymagania edukacyjne i egzaminacyjne a praca zdalna (dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
 2. 2. Ocenianie w edukacji stacjonarnej i zdalnej
 3. 3. BHP szkolnych imprez w dobie pandemii a odpowiedzialność nauczyciela
 4. 4. Prawo autorskie oraz ochrona wizerunku ucznia i nauczyciela w czasie pracy zdalnej podczas pandemii Covid-19
KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI:
 1. 1. Emocje — jak sobie z nimi radzić?
 2. 2. Uzależnienia behawioralne (od komputerowej pornografii)
 3. 3. Jak skutecznie współpracować z rodzicami w okresie pandemii
 4. 4. Nauczyciel dobrym wychowawcą w okresie pandemii
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE:
 1. 1. Aplikacje wspierające edukację zdalną (Testportal, Genially)
 2. 2. Otwarte zasoby edukacyjne wykorzystywane w kształceniu na odległość (źródła, serwisy strony internetowe w otwartym dostępie edukacyjnym, prawo autorskie i licencje Creative Commons)
 3. 3. Nauczanie zdalne - Microsoft Teams, Office 365
 4. 4. Cyberprzemoc w dobie pandemii
 5. 5. TIK w pracy zdalnej nauczyciela
 6. 6. Gamifikacja i odwrócona klasa w edukacji zdalnej
DYDAKTYKA PRZEDMIOTOWA I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE:
 1. 1. Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji zdalnej
 2. 2. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się w edukacji zdalnej
 3. 3. Jak rozwijać kreatywność ucznia w nauczaniu na odległość
 4. 4. Metoda Design Thinking, czyli innowacyjna szkoła w pracy zdalnej
 5. 5. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w projektach edukacyjnych online
 6. 6. Komunikacja nauczyciel — uczeń

Zgłoszenia: Dział szkoleń — kursy@womkat.edu.p1; szkolenia@wonilcat.edu.pl tel. 32 203 66 56; 32 203 66 40


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Przykładowe tematy szkoleń rad pedagogicznych wpisujących się w realizację  Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zobacz tutaj>>

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2020/2021 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2020/2021
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli Sieci nauczycieli
Kluby nauczycieli Kluby nauczycieli
Fora nauczycieli Fora nauczycieli
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

30 lat RODN "WOM" w Katowicach

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 26 kwietnia 2021r.  na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    

sprzedaż w sklepie wszelkiego rodzajurepliki zegarkow

Kalendarium
Partnerzy