Proponujemy
Szanowni Państwo

Początek roku szkolnego to emocje i oczekiwania. Życzymy Państwu, by praca budziła tylko emocje pozytywne – w tym satysfakcję, radość z osiągnięć uczniów i własnego rozwoju, by wszelkie oczekiwania wobec niej były spełnione z nawiązką. By rósł prestiż naszego zawodu. W naszym ośrodku zawsze znajdą Państwo sprzymierzeńców. Zawsze wesprzemy radą, okażemy pomoc merytoryczną. Zawsze odpowiemy na Państwa potrzeby edukacyjne. Zapraszamy do nas! Rozpocznijmy ten rok razem!

Dyrekcja i pracownicy RODN “WOM” w Katowicach 
Kampania edukacyjna „MOGĘ! Zatrzymać SMOG

– Przedszkolaku złap oddech”Wykaz szkoleń na temat nowej podstawy programowej

dla szkół ponadpodstawowych
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w Karcie Nauczyciela
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Edukacja cyfrowa uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2018/2019.
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ, 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ Przez wspomaganie należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirow..
Zobacz wszystkie >
W poniższych zakładkach zamieszczone są zestawienia kursów doskonalących z danego obszaru tematycznego i informacje na ich temat.
U dołu strony rozpoczynające się w najbliższym czasie kursy.Najbliższe kursy doskonalące:

Laboratorium Pedagogiki Teatru Termin: 21.09.2019 godz. 10:05 - 24.11.2019 godz. 10:05 Laboratorium Pedagogiki Teatru Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia. Patronem przedsięwzię..
Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Termin: 24.09.2019 godz. 17:00 - 02.06.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Kurs przeznaczony dla osób, które opanowały język angielski na poziomie średniozaawansowanym i które chcą rozwijać sprawność mówienia i kompetencj..
Trener w oświacie i zarządzaniu Termin: 30.09.2019 godz. 15:00 - 27.04.2020 godz. 19:00 Trener w oświacie i zarządzaniu Kur kompetencji trenerskich
I pomoc przedmedyczna- kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach EDB Termin: 30.09.2019 godz. 15:30 - 14.10.2019 godz. 19:30 I pomoc przedmedyczna- kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach EDB Ukończenie kursu jest niezbędne do prowadzenia zajęć z I pomocy w ramach EDB
Środowisko Scratch - nauka programowania Termin: 02.10.2019 godz. 15:00 - 23.10.2019 godz. 19:00 Środowisko Scratch - nauka programowania
WebQuest w cyfrowej szkole w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych Termin: 03.10.2019 godz. 15:00 - 31.10.2019 godz. 19:00 WebQuest w cyfrowej szkole w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
Zobacz wszystkie >
MOJE, TWOJE, NASZE DZIEDZICTWO - WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA W SZKOLE Termin: 17.09.2019 godz. 15:00 - 18:00 MOJE, TWOJE, NASZE DZIEDZICTWO - WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA W SZKOLE Fascynująca przygoda z kulturą i sztuką najbliższej okolicy !
Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z matematyki .Vademecum nauczyciela Termin: 18.09.2019 godz. 14:00 - 17:45 Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z matematyki .Vademecum nauczyciela szkolenie na bazie szkolenia w Warszawie w ORE
Działalność innowacyjna szkoły  (innowacja czy eksperyment?) Termin: 18.09.2019 godz. 14:00 - 17:00 Działalność innowacyjna szkoły (innowacja czy eksperyment?) Na szkoleniu dowiesz się jak opracować i wdrożyć działania innowacyjne w szkole
Nowa podstawa programowa z biologii w szkole ponadpodstawowej Termin: 18.09.2019 godz. 15:00 - 18:00 Nowa podstawa programowa z biologii w szkole ponadpodstawowej
Podstawa programowa - język obcy nowożytny - szkoły ponadpodstawowe Termin: 18.09.2019 godz. 16:00 - 18:15 Podstawa programowa - język obcy nowożytny - szkoły ponadpodstawowe Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawą programową z języka obcego nowożytnego dla szkół ponadpostawowych tj.: liceum ogólnokształcące, techn..
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego -porady na dobry start Termin: 19.09.2019 godz. 14:00 - 17:45 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego -porady na dobry start
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru do 15 października. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forum@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy