Proponujemy
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Informacje, zagadnienie prawne doradztwa i edukacji zawodowej, materiały i inspiracje dla kadry oświatowej
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

Kanon edukacji klasycznej w sztuce - mit o Dedalu i Ikarze Termin: 29.09.2023 godz. 14:00 - 16:00 Kanon edukacji klasycznej w sztuce - mit o Dedalu i Ikarze
Termin: 02.10.2023 godz. 15:00 - 17:15 Rola i zadania opiekuna stażu -stara ścieżka awansu
Emisja głosu Termin: 03.10.2023 godz. 15:00 - 17:15 Emisja głosu
Sieć: Kanon kultury klasycznej w sztuce.  Porwanie Europy Termin: 03.10.2023 godz. 16:00 - 18:00 Sieć: Kanon kultury klasycznej w sztuce. Porwanie Europy Fabula, poesia to malarska opowieść oparta na mitologii lub antycznych dziełach literackich. Zapraszam do wspólnej lektury!
Spokojna głowa - jak budować rezyliencję własną i innych? -  Spotkanie w ramach Sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Termin: 05.10.2023 godz. 15:00 - 17:15 Spokojna głowa - jak budować rezyliencję własną i innych? - Spotkanie w ramach Sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Duchowe i materialne dziedzictwo Europy: Biblia Termin: 05.10.2023 godz. 15:00 - 17:15 Duchowe i materialne dziedzictwo Europy: Biblia Tradycja biblijna to jedno ze źródeł cywilizacji europejskiej, warto nauczyć uczniów poruszania się po tekstach biblijnych.
Zobacz wszystkie >
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej Termin: 03.10.2023 godz. 12:00 - 15:00 Prawo oświatowe w praktyce szkolnej Zapraszamy do Zawiercia. Konferencja jest organizowana pod patronatem Prezydenta Łukasza Konarskiego. ..
VIII Śląski Kongres Prawa Oświatowego:  Ocenianie szkolne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Termin: 05.10.2023 godz. 10:00 - 13:15 VIII Śląski Kongres Prawa Oświatowego: Ocenianie szkolne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej Termin: 18.10.2023 godz. 12:00 - 15:00 Prawo oświatowe w praktyce szkolnej Zapraszamy do MDK w Jaworznie. Konferencja jest organizowana pod patronatem Prezydenta Pawła Silberta. ..
Patroni Roku 2023 - po co nam wiedza o postaciach historycznych? Analiza  dokonań wybranych postaci historycznych ... Termin: 26.10.2023 godz. 15:00 - 18:00 Patroni Roku 2023 - po co nam wiedza o postaciach historycznych? Analiza dokonań wybranych postaci historycznych ... Czy patroni roku są nam potrzebni? Kto i dlaczego ogłasza Patronów Roku? Jaki korzyści daje analiza życiorysów wybitnych postaci historycznych i jak zre..
Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa oraz kierunków polityki oświatowej 23/24 Termin: 07.11.2023 godz. 13:30 - 17:00 Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście wymagań państwa oraz kierunków polityki oświatowej 23/24 W czasie konferencji zostaną omówione problemy i kwestie, które muszą być realizowane przez szkoły, zgodnie z wymaganiami państwa, zapisanymi w Rozporz..
Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF Termin: 10.05.2024 godz. 10:00 - 12.05.2024 godz. 15:00 Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF Piąta już edycja Akademii Innowacyjnego Nauczyciela WF
Zobacz wszystkie >
Kodowanie i programowanie w Baltie  w edukacji wczesnoszkolnej Termin: 05.10.2023 godz. 15:00 - 19.10.2023 godz. 19:00 Kodowanie i programowanie w Baltie w edukacji wczesnoszkolnej
GIMP – darmowy odpowiednik Photoshop. Termin: 07.10.2023 godz. 09:00 - 08.10.2023 godz. 13:00 GIMP – darmowy odpowiednik Photoshop.
Narzędzia do tworzenia nietuzinkowych prezentacji. Termin: 07.10.2023 godz. 09:00 - 21.10.2023 godz. 13:00 Narzędzia do tworzenia nietuzinkowych prezentacji.
Vademecum nauczyciela o krótkim stażu pracy. Termin: 09.10.2023 godz. 15:00 - 23.10.2023 godz. 17:15 Vademecum nauczyciela o krótkim stażu pracy. Bezpłatny kurs doskonalący dla nauczycieli o krótkim stażu pracy. W czasie spotkań zostaną omówione najważniejsze zagadnienia planowania, organizowani..
Kreatywnie i twórczo w bibliotece Termin: 12.10.2023 godz. 15:00 - 18:00 Kreatywnie i twórczo w bibliotece
Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań otwartych i praktycznych Termin: 16.10.2023 godz. 15:00 - 29.11.2023 godz. 18:45 Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań otwartych i praktycznych Kurs doskonalący - Pomiar dydaktyczny w zakresie tworzenia zadań praktycznych, testowania i analizowania przez nauczycieli osiągnięć uczniów/słuchaczy
Zobacz wszystkie >
WAŻNE! Informacja dla nauczycieli w zakresie realizowanych przez różne podmioty kursów z nazwą „kwalifikacyjne” – wyjaśnienie Kuratorium – podstawa prawna
Kliknij tutaj
Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.
 
 

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2023/2024 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2023/2024
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

INFORMATOR 2023/2024

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 2 października 2023 r. na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Propozycje naszych partnerów

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy