Proponujemy
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w Karcie Nauczyciela
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Edukacja cyfrowa uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2018/2019.
EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ Przez wspomaganie należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i i..
Zobacz wszystkie >
W poniższych zakładkach zamieszczone są zestawienia kursów doskonalących z danego obszaru tematycznego i informacje na ich temat.
U dołu strony rozpoczynające się w najbliższym czasie kursy.Najbliższe kursy doskonalące:

Laboratorium Pedagogiki Teatru Termin: 21.09.2019 godz. 10:05 - 24.11.2019 godz. 10:05 Laboratorium Pedagogiki Teatru Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia. Patronem przedsięwzię..
Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Termin: 01.10.2019 godz. 17:00 - 02.06.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Kurs przeznaczony dla osób, które opanowały język angielski na poziomie średniozaawansowanym i które chcą rozwijać sprawność mówienia i kompetencj..
Kurs języka angielskiego - poziom  A2+ (początkujący) Termin: 08.10.2019 godz. 16:00 - 08.09.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (początkujący) Kurs przeznaczony dla osób na początkowym etapie znajomości języka, które uczyły się już języka angielskiego, pragnące przypomnieć sobie i doskona..
Kurs języka angielskiego - poziom B1 Termin: 09.10.2019 godz. 16:30 - 10.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom B1 Kurs dla osób, które płynnie posługują się językiem angielskim, ale chcą jeszcze bardziej doskonalić swe umiejętności, a także dążą do uzyskani..
Biblioterapia w szkole – III stopień Termin: 16.10.2019 godz. 14:30 - 20.11.2019 godz. 19:00 Biblioterapia w szkole – III stopień
Andragogika z elementami coachingu Termin: 22.10.2019 godz. 15:00 - 03.12.2019 godz. 18:55 Andragogika z elementami coachingu Celem jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki z elementami wsparcia uczących się narzędziami coachingowymi, które umożliwiają pr..
Zobacz wszystkie >
LEKCJE FILMOWE, czyli jak czytać kino Termin: 15.10.2019 godz. 18:00 - 21.01.2020 godz. 18:00 LEKCJE FILMOWE, czyli jak czytać kino Kolejna edycja cyklu przygotowywanego przez Kino Kosmos i RODN "WOM" w Katowicach, poświęconego historii kina i jego kontekstom. Zajęcia poprowadzą jak z..
Sieć nauczycieli techniki Termin: 22.10.2019 godz. 14:00 - 01.06.2020 godz. 16:00 Sieć nauczycieli techniki
KLUB LIDERA (3 spotkanie) Termin: 18.11.2019 godz. 10:00 - 13:00 KLUB LIDERA (3 spotkanie) Sieć kierowniczej kadry oświatowej o najdłuższej historii w naszym ośrodku (od czerwca 1993 r.).
Lapbook, czyli jak zachęcić dzieci do czytania Termin: 18.11.2019 godz. 14:00 - 17:30 Lapbook, czyli jak zachęcić dzieci do czytania "Uczymy przez zabawę: Bawić-ucząc. Uczyć-bawiąc." ..
Klub Nauczycieli Techniki Termin: 18.11.2019 godz. 14:00 - 15:30 Klub Nauczycieli Techniki Zapraszam do udziału w Klubie Nauczycieli Techniki. Wspólnie ustalimy m.in. tematykę i terminy konferencji, warsztatów itp.
Skontrum w bibliotece szkolnej Termin: 18.11.2019 godz. 15:00 - 17:15 Skontrum w bibliotece szkolnej
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru do 17 stycznia. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forumnauczycieli@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy