Proponujemy

Praca wirtualna z WOM

Nauczycielu! Pomagamy Ci pracować zdalnie – propozycje konsultantów
Narzędzia cyfrowe, materiały edukacyjne, przydatne linki, propozycje działań. Aktualne i praktyczne!

100 lat temu urodził się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II
Czytaj więcej>>

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w prawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Zmiany w Karcie Nauczyciela, praktyka zawodowa
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2019/2020.
EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE
Zobacz wszystkie >
W poniższych zakładkach zamieszczone są zestawienia kursów doskonalących z danego obszaru tematycznego i informacje na ich temat.
U dołu strony rozpoczynające się w najbliższym czasie kursy.Najbliższe kursy doskonalące:

Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Termin: 01.10.2019 godz. 17:00 - 02.06.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Kurs przeznaczony dla osób, które opanowały język angielski na poziomie średniozaawansowanym i które chcą rozwijać sprawność mówienia i kompetencj..
Kurs języka angielskiego - poziom  A2  (początkujący) Termin: 08.10.2019 godz. 16:00 - 08.09.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2 (początkujący) Kurs przeznaczony dla osób na początkowym etapie znajomości języka, które uczyły się już języka angielskiego, pragnące przypomnieć sobie i doskona..
Kurs języka angielskiego - poziom B1 Termin: 09.10.2019 godz. 16:30 - 10.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom B1 Kurs dla osób, które płynnie posługują się językiem angielskim, ale chcą jeszcze bardziej doskonalić swe umiejętności, a także dążą do uzyskani..
Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Termin: 25.11.2019 godz. 16:00 - 22.06.2020 godz. 16:00 Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego pragnące nauczyć się podstaw języka pomocnych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Trener w oświacie i zarządzaniu Termin: 11.01.2020 godz. 10:00 - 05.07.2020 godz. 16:00 Trener w oświacie i zarządzaniu Kurs kompetencji trenerskich. Kurs spełnia wymagania projektów unijnych.
Kurs języka angielskiego - poziom B2 Termin: 30.01.2020 godz. 16:30 - 11.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom B2 Kurs dla osób, które przygotowują się do zdawania egzaminów językowych
Zobacz wszystkie >
ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych on-line, organizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia.
Zapisy na szkolenia kończą się godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Opis formy – tryb dostępu do szkolenia, wymagania sprzętowe itp. zawarte są w opisie poszczególnych szkoleń.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.
Zaświadczenia o udziale w szkoleniu będą wysyłane pocztą elektroniczną.
Szkolenia On-Line>>
Szkolenia On-Line Szkolenia On-Line
Zobacz wszystkie >
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w czasie epidemii w aspekcie prawnym i pedagogicznym Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w czasie epidemii w aspekcie prawnym i pedagogicznym
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w czasie czasowego ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w czasie czasowego ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty
Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych
Zobacz wszystkie >
Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Sieć wsparcia dla nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie Sieć wsparcia dla nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie Szukasz wsparcia w czasach koronawirusa? Zapraszam do Sieci.
Sieć wsparcia nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, wychowania do życia w rodzinie w Gminie Koszecin Sieć wsparcia nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, wychowania do życia w rodzinie w Gminie Koszecin Zapraszamy nauczycieli, wychowawców do "sieci" nauczycieli z gminy Koszęcin
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA-ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W EDUKACJI SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA-ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W EDUKACJI Sieć będzie działać w formie online. Uczestnicy otrzymają materiały merytoryczne. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma maila z informacjami o szczeg..
Kształtowanie kompetencji kluczowych na przedmiotach artystycznych
KLUB LIDERA (10 spotkanie [3 on-line]) KLUB LIDERA (10 spotkanie [3 on-line]) Sieć kierowniczej kadry oświatowej o najdłuższej historii w naszym ośrodku (od czerwca 1993 r.). TERAZ W WERSJI ON-LINE :)
Sieć nauczycieli edukacji artystycznej Sieć nauczycieli edukacji artystycznej
Zobacz wszystkie >
Program kompleksowego wspomagania szkół Program kompleksowego wspomagania szkół
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forumnauczycieli@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy