Proponujemy
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w Karcie Nauczyciela, praktyka zawodowa
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2019/2020.
EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE
Zobacz wszystkie >
W poniższych zakładkach zamieszczone są zestawienia kursów doskonalących z danego obszaru tematycznego i informacje na ich temat.
U dołu strony rozpoczynające się w najbliższym czasie kursy.Najbliższe kursy doskonalące:

Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Termin: 01.10.2019 godz. 17:00 - 02.06.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Kurs przeznaczony dla osób, które opanowały język angielski na poziomie średniozaawansowanym i które chcą rozwijać sprawność mówienia i kompetencj..
Kurs języka angielskiego - poziom  A2  (początkujący) Termin: 08.10.2019 godz. 16:00 - 08.09.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2 (początkujący) Kurs przeznaczony dla osób na początkowym etapie znajomości języka, które uczyły się już języka angielskiego, pragnące przypomnieć sobie i doskona..
Kurs języka angielskiego - poziom B1 Termin: 09.10.2019 godz. 16:30 - 10.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom B1 Kurs dla osób, które płynnie posługują się językiem angielskim, ale chcą jeszcze bardziej doskonalić swe umiejętności, a także dążą do uzyskani..
Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Termin: 25.11.2019 godz. 16:00 - 22.06.2020 godz. 16:00 Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego pragnące nauczyć się podstaw języka pomocnych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Trener w oświacie i zarządzaniu Termin: 11.01.2020 godz. 10:00 - 05.07.2020 godz. 16:00 Trener w oświacie i zarządzaniu Kurs kompetencji trenerskich. Kurs spełnia wymagania projektów unijnych.
Kurs języka angielskiego - poziom B2 Termin: 30.01.2020 godz. 16:30 - 11.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom B2 Kurs dla osób, które przygotowują się do zdawania egzaminów językowych
Zobacz wszystkie >
Aktywizacja i motywowanie uczniów na lekcjach języka obcego Termin: 28.02.2020 godz. 11:00 - 12:30 Aktywizacja i motywowanie uczniów na lekcjach języka obcego
Termin: 02.03.2020 godz. 11:00 - 12:30 Wykorzystanie ikonografii na lekcjach historii w szkole podstawowej.
WYKORZYSTANIE GRYWALIZACJI W AKTYWIZOWANIU UCZESTNIKÓW PROCESÓW UCZENIA SIĘ Termin: 02.03.2020 godz. 14:00 - 17:45 WYKORZYSTANIE GRYWALIZACJI W AKTYWIZOWANIU UCZESTNIKÓW PROCESÓW UCZENIA SIĘ .Szukasz pomysłu na nietuzinkowe rozwiązania edukacyjne? GRYWALIZACJA to metoda, która pobudza ciekawość a uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami ..
Czytanie i programowanie - sieć  nauczycieli bibliotekarzy, czwarte spotkanie Termin: 03.03.2020 godz. 15:00 - 18:00 Czytanie i programowanie - sieć nauczycieli bibliotekarzy, czwarte spotkanie Czwarte spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia.
Blaski i cienie podstawy programowej z geografii Termin: 04.03.2020 godz. 11:00 - 12:30 Blaski i cienie podstawy programowej z geografii
Szkoła XXI wieku. Język jako kompetencja kluczowa i wyzwanie edukacyjne/egzaminacyjne nauczycieli wszystkich przedmiotów. Termin: 05.03.2020 godz. 10:00 - 17:00 Szkoła XXI wieku. Język jako kompetencja kluczowa i wyzwanie edukacyjne/egzaminacyjne nauczycieli wszystkich przedmiotów. Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Konferencja dotyczy kluczowej kompetencji XXI wieku - kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia info..
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Program kompleksowego wspomagania szkół Program kompleksowego wspomagania szkół
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru do 17 stycznia. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forumnauczycieli@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy