Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Skuteczne nauczanie

 • Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania
 • Nauka przyjemnością
 • Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku

dr Paweł Matyszkiewicz

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK do wzmacniania empatii oraz badania potrzeb w środowisku klasowym i szkolnym 

Aldona Ferdyn

Aleksandra Gorzelik

 

 • Aktywne metody rozpoznawania potrzeb w zakresie komunikacji i współpracy w środowisku szkolnym
 • Praca z uczniem z trudnościami w nauce
 

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

 • Implikacje neurodydaktyczne w podnoszeniu jakości kształcenia
 • Projekt edukacyjny − skuteczne planowanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów
 

Aleksandra Gorzelik

 • Cztery filary skutecznego działania w szkole i poza nią
 • Storytelling, czyli jak opowiadając uczyć lepiej
 

Krzysztof Bednarek

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej

Cezary Lempa

dr Ewa Chorąży 

Maria Syta

Mariola Lux

dr Barbara Czwartos

Aleksandra Gorzelik

Aktywność i kreatywność w procesie uczenia się i nauczania

 • Jak rozwijać kreatywność uczniów?

Krzysztof Bednarek

Mariola Lux

dr Barbara Czwartos

 • Aktywizowanie ucznia na lekcji języka obcego

dr Barbara Czwartos

Narzędzia i metody

 • Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Design Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły

Aleksandra Gorzelik

 

 • Wychowanie do wartości we współczesnym świecie: edukacja międzykulturowa
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
 • Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych
 
 

Mariola Lux

 • Wykorzystanie aplikacji do samodzielnego przygotowania materiałów dydaktycznych

dr Barbara Czwartos