Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Skuteczne nauczanie

 • Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania
 • Nauka przyjemnością
 • Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku
 • Kompetencje kluczowe czy kompetencje przyszłości?
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • dr Paweł Matyszkiewicz
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK do wzmacniania empatii oraz badania potrzeb w środowisku klasowym i szkolnym
 • Metody rozpoznawania potrzeb w zakresie komunikacji i współpracy w środowisku szkolnym
 • Aldona Ferdyn
 • Aleksandra Gorzelik

 

 • Praca z uczniem z trudnościami w nauce
 • Podnoszenie efektywności kształcenia – wykorzystanie zasad neurodydaktyki
 • Pamięć i uwaga: dlaczego hipokampy nie chodzą do szkoły?
 • Projekt edukacyjny − skuteczne planowanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów
 • Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych oraz  umiejętności uczenia się w projektach edukacyjnych
 • Cztery filary skutecznego działania w szkole i poza nią
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Storytelling, czyli jak opowiadając uczyć lepiej
 • Krzysztof Bednarek
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Memy i memetyka w szkole – kreowanie i zarządzanie wiedzą uczniów
 • Szkoła memów. Czym są memy i co mają wspólnego ze szkołą?
 • Nauczanie strategiczne – jak ułatwić uczniom przyswajanie i wykorzystywanie informacji
 • Cztery strategie nauczania z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego − praktyczne rozwiązania
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Alternatywne metody prowadzenia lekcji
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Wychowanie do wartości we współczesnym świecie: edukacja międzykulturowa
 • Aleksandra Gorzelik
 • Praca zespołowa na lekcji
 • dr Mirella Zajega

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym

 • Język edukacji szkolnej – metody i techniki pracy. Podstawy prawne.  Zasady i techniki komunikacji
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Cezary Lempa
 • dr Mirella Zajega

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej
 • dr Ewa Chorąży 
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Cezary Lempa
 • Osiągnięcia edukacyjne i egzaminacyjne uczniów jako efekt kształcenia kompetencji kluczowych
 • dr Ewa Chorąży
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach szkolnych
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Mariola Lux
 • Maria Syta

Aktywność i kreatywność w procesie uczenia się i nauczania

 • Jak rozwijać kreatywność uczniów?
 • Krzysztof Bednarek
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Mariola Lux
 • Jak rozwijać twórcze myślenie?
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Metody aktywizujące ucznia
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Joanna Drążek
 • Aleksandra Gorzelik
 • dr Mirella Zajega
 • Działania innowacyjne czy program innowacji pedagogicznej w szkole?
 • Uczniowie zdolni – jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować?
 • Anna Czarlińska-Wężyk

Narzędzia i metody

 • Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Design Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
 • Aleksandra Gorzelik

 

 •  Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych
 • Mariola Lux
 • Wykorzystanie aplikacji do tworzenia interaktywnych lekcji
 • dr Barbara Czwartos
 • Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Aldona Ferdyn
 • Szukanie odpowiedzi na wątpliwości językowe – przegląd ważniejszych wydawnictw i stron internetowych z zakresu poprawności językowej
 • dr Mirella Zajega