Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Skuteczne nauczanie

 • Zacznij od… − relacje w klasie szkolnej fundamentem sukcesu
 • Ocenianie czy informowanie o postępach – istotny  element w planowaniu strategii nauczania
 • Doskonalenie kompetencji szkół w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Projekt edukacyjny − skuteczne planowanie, motywowanie i aktywizowanie uczniów
 • Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Mariola Lux

 

 • Nauka kreatywnego i twórczego myślenia w szkole
 • Dobrostan ucznia, nauczyciela i rodzica, czyli jak kształtować funkcjonowanie i rozwój społeczności szkolnej
 • Metody dydaktyczne angażujące uczennice i uczniów w proces uczenia się – elementem skutecznej dydaktyki
 • Relacje jako główny element skutecznej edukacji
 • dr Ewa Chorąży
 • Zadania, które wspomagają uczenie się uczniów
 • Jak zapewnić sukces na egzaminie zewnętrznym uczniowi, nauczycielowi i szkole
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania
 • Jak uczyć się z przyjemnością
 • Paweł Matyszkiewicz
 • Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem edukacji XXI wieku
 • Kompetencje kluczowe czy kompetencje przyszłości?
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • dr Ewa Chorąży
 • Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności działania
 • dr Ewa Chorąży
 • dr Barbara Czwartos
 • Praca z uczniem z trudnościami w nauce
 • Pamięć i uwaga, czyli jak efektywnie uczyć się i nauczać
 • Nauczanie strategiczne – jak ułatwić uczniom przyswajanie i wykorzystywanie informacji
 • Strategie nauczania z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego − praktyczne rozwiązania
 • Storytelling, czyli jak opowiadając uczyć lepiej
 • Memy i memetyka w szkole – kreowanie i zarządzanie wiedzą uczniów
 • Szkoła memów. Czym są memy i co mają wspólnego ze szkołą?
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Alternatywne metody prowadzenia lekcji

 

 • dr Barbara Czwartos
 • Anna Czarlińska-Wężyk

 

 • Edukacja międzykulturowa we współczesnej szkole

 

 • Aleksandra Gorzelik

 

 • Praca zespołowa na lekcji

 

 • dr Mirella Zajega

 

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym

 • Język Edukacji Szkolnej (JES) – metody pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym w kontekście komunikacji, przekazu treści oraz zapamiętania informacji
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • dr Mirella Zajega

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje kluczowe czy kompetencje przyszłości? Co czytamy w podstawie programowej i jak wdrożyć jej zapisy
 • Współpraca zamiast konkurencji – jak przygotować zajęcia edukacyjne z elementami kooperacji
 • Anna Czarlińska-Wężyk

 • Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej
 • dr Ewa Chorąży 
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Cezary Lempa
 • Kształcenie kompetencji kluczowych i myślenia krytycznego –warunkiem sukcesu edukacyjnego i egzaminacyjnego ucznia, nauczyciela i szkoły
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach szkolnych
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Mariola Lux
 • Maria Syta

Aktywność i kreatywność w procesie uczenia się i nauczania

 • Jak rozwijać kreatywność uczniów?
 • Maria Syta
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Mariola Lux
 • Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń, czyli jak rozwijać kompetencje przyszłości
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Krytyczne podejście do informacji w sieci
 • Andrzej Musiał
 • Myślenie pytaniami, czyli kto, jak i po co pyta w szkole?
 • Krytyczne myślenie w siedmiu krokach – zastosowanie  rutyn myślowych
 • Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. Projekt edukacyjny szansą na samodzielność uczniów
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Metody aktywizujące ucznia
 • dr Barbara Czwartos
 • Joanna Drążek
 • dr Mirella Zajega
 • Uczniowie zdolni – jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować?
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zasady pracy z uczniem dyslektycznym
 • dr Barbara Czwartos

Narzędzia i metody

 • Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Design Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
 • Aleksandra Gorzelik

 

 • Aktywizowanie czy aktywność? Metoda JIGSAW  i inne wybrane techniki do wspólnej pracy
 • Wybrane techniki coachingowe w pracy dydaktycznej na zajęciach z doradztwa zawodowego
 • Lekcja odwrócona czy (lub?) praca domowa. Skuteczność vs. samodzielność
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych
 • Mariola Lux
 • Wykorzystanie aplikacji do tworzenia interaktywnych lekcji
 • Eduaktywne lekcje – wykorzystanie aplikacji Nearpod i Wizer.me do tworzenia interaktywnych lekcji
 • dr Barbara Czwartos
 • Współpraca (Collaboration w modelu 4K) w środowisku szkolnym jako kompetencja przyszłości
 • Praca projektowa jako odpowiedź na  wykorzystanie sztucznej inteligencji w rzeczywistości szkolnej
 • Rola wizualizacji w procesie uczenia się i nauczania – zastosowanie wybranych aplikacji
 • dr Barbara Czwartos

  Aleksandra Gorzelik
 • Rola informacji zwrotnej w procesie uczenia się i nauczania
 • Informacja zwrotna jako ważny element oceniania wewnątrzszkolnego
 • dr Barbara Czwartos
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • Aplikacje cyfrowewspomagające pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • dr Barbara Czwartos
 • Aldona Ferdyn
 • Motywowanie uczniów i zarządzanie zespołem klasowym z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych 
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Aldona Ferdyn
 • Szukanie odpowiedzi na wątpliwości językowe – przegląd ważniejszych wydawnictw i stron internetowych z zakresu poprawności językowej
 • Jak słowa mogą motywować i demotywować uczniów do nauki –
 • skuteczna komunikacja w relacjach szkolnych
 • dr Mirella Zajega
 • Narzędzia do samosprawdzającej się wiedzy − ocenianie bez nakładu czasu
 • Hanna Dąbrowska

Języki obce

 • Zwiększenie skuteczności nauczania języków obcych, czyli jak uczyć, żeby nauczyć (kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych w zakresie nauczania języków obcych)
 • dr Barbara Czwartos
 • Joanna Drążek