Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Skuteczne nauczanie

 • Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania
 • Nauka przyjemnością
 • dr Paweł Matyszkiewicz

 

 • Innowacyjny nauczyciel, innowacyjna szkoła 
 • Wspieranie uczniów w rozwijaniu uzdolnień
 • Efektywna komunikacja w szkole
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Współpraca zamiast rywalizacji − zalety pracy grupowej; narzędzia kształtujące współpracę
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Aldona Ferdyn
 • Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • dr Barbara Czwartos
 • Bądź skuteczny − cztery filary skutecznego działania
 • Aleksandra Gorzelik
 • Innowacyjne metody motywowania uczniów
 • dr Barbara Czwartos
 • Aleksandra Gorzelik
 • Zasady neurodydaktyki w podnoszeniu jakości kształcenia
 • dr Barbara Czwartos

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej 
 • dr Ewa Chorąży, Mariola Lux 
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Aleksandra Gorzelik
 • Maria Syta
 • Modelowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 • Anna Czarlińska-Wężyk

 

Aktywność i kreatywność w procesie uczenia się i nauczania

 • Jak rozwijać kreatywność uczniów? Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń 
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Mariola Lux
 • Jak rozwijać kreatywność ucznia w kształceniu humanistycznym
 • dr Barbara Czwartos

Doradztwo zawodowe

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
 • Wybrane ćwiczenia i scenariusze zajęć grupowych w poradnictwie kariery
 • Anna Czarlińska-Wężyk

 

Narzędzia i metody

 • Projekt edukacyjny, czyli Design Thinking w pracy szkoły
 • Aleksandra Gorzelik
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Uczenie się przez działanie, czyli metoda projektu sposobem na aktywizację uczniów
 • Anna Czarlińska-Wężyk
 • Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych
 • Mariola Lux
 • Narzędzia cyfrowe w kształceniu humanistycznym
 • dr Barbara Czwartos
 • Wykorzystanie tablicy multimedialnej w dydaktyce
 • Ekspert zewnętrzny
 • Praca pedagogiczna z wykorzystaniem możliwości tutoringu, coachingu i mentoringu
 • Krzysztof Bednarek

 

 • Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej
 • dr Ewa Chorąży
 • Adam Pukocz