Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci., w ramach projektu: MOGĘ! Zatrzymać SMOG rozstrzygnięty

28 lutego br.. odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Relacja z uroczystości dostępna jest pod następującym linkiem: https://slaskie.pl/content/nagrodzono-przedszkola.
Scenariusz opracowany przez Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, które jest laureatem konkursu, zostanie opublikowany w najbliższym “Forum Nauczycieli”.

V Ogólnopolski konkurs Wielka Liga Czytelników

VII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!

VII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!

10 kwietnia 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach wyłoniono laureatów VII Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, zorganizowanego przez  RODN „WOM” w Katowicach i zespół doradców języka polskiego.

Komisja w składzie: O. Adamek-Andrzejewska, A. Iskanin, A. Iskra-Musialska, T. Kosmala, I. Kruszewska-Stoły, P. Nosal, W. Skrzekowska, A. Zarzycka, ustaliła wynik tej edycji konkursu. Zgodnie z jej decyzją, laureatami zostali:

 

I miejsce

Autorka scenariusza: Edyta Bukowska

Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu

Temat: Cykl zajęć wokół Kamieni na szaniec

 

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za bardzo przemyślaną koncepcję pracy z trudną lekturą, twórcze pomysły sprzyjające pracy uczniów z tekstem, metody pracy motywujące do czytania.

II miejsce

Autorka scenariusza: Anetta Jąderko

Zespół Szkół w Brudzowicach

Temat: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaka sobie ludzkość wymyśliła  ̶  lekturowe potyczki szóstoklasistów

 

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za ciekawy pomysł lekcji powtórzeniowej, rozbudzający zainteresowania czytelnicze uczniów i budzący ich emocje.

III miejsce ex aequo

  1. 1.      Autorka scenariusza: Marzanna Pietruszka-Łój

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

Temat: W poszukiwaniu smaku życia, czyli… przepis na wiersz

 

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za bardzo przyjazny dla uczniów sposób pracy z poezją, czytelne, zindywidualizowane karty pracy.

 

  1. Autorka scenariusza: Weronika Syniawa

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Temat: Krzysztof Kolumb, śmiały wódz wyprawy  ̶  redagujemy notatkę encyklopedyczną

 

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za czytelne dla ucznia zestawienie informacji wydobywanych ze źródeł encyklopedycznych i z tekstu literackiego.

Ponadto do publikacji na stronie internetowej zakwalifikowano scenariusz autorstwa Marty Puzy, z Zespołu Szkół w Wieszowie: Czy znasz te lektury? Konkurs klasowy, doceniając atrakcyjnie dla uczniów przeprowadzoną lekcję powtórzeniową, sprzyjającą rozwojowi czytelnictwa.

Prace laureatów zostaną zamieszczone w kolejnych numerach kwartalnika „Forum Nauczycieli”, oraz opublikowane na stronie internetowej RODN”WOM” w Katowicach.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za wkład pracy, twórcze pomysły i chęć dzielenia się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym konkursie, w przyszłym roku.

W imieniu komisji konkursowej:

Iwona Kruszewska-Stoły  ̶  konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Alina Zarzycka  ̶  koordynator zespołu doradców języka polskiego

 

 

Wyniki Wojewódzkiego Turnieju Debat Oksfordzkich Sienkiewicz współcześnie
Lista plików:
Wojewódzki Konkurs na komiks: Z Sienkiewiczem za pan brat w komiksie
Lista plików:
WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNO- HUMANISTYCZNEGO NA PLAKAT W GRAFICE KOMPUTEROWEJ

"CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA ZABAWA, JAKĄ SOBIE LUDZKOŚĆ WYMYŚLIŁA" 

WISŁAWA SZYMBORSKA 

Zorganizowanego w związku z ustalonym przez ministra edukacji narodowej kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa roku szkolnym 2015/2016 kładącym nacisk na rozwijanie kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach 

Lista plików:
IX Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!
VIII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!

16 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej VIII Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego, zorganizowanego przez RODN „WOM” w Katowicach i zespół doradców języka polskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.Tematem przewodnim tej edycji konkursu było kształcenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi. Większość zgłoszonych prac znakomicie wpisała się w tę tematykę, trudną często do realizacji w szkole. Komisja wyłoniła trzech zwycięzców i dodatkowo wyróżniła dwie prace. Podkreśliła też wysoki poziom zgłoszonych prac, kreatywność autorów i dobre dopasowanie do sytuacji szkolnej.

Prace laureatów zostaną zamieszczone w kolejnych numerach kwartalnika „Forum Nauczycieli”, oraz opublikowane na stronie internetowej RODN”WOM” w Katowicach.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za wkład pracy, twórcze pomysły i chęć dzielenia się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi. To od nas wszystkich zależy jakość szkoły!

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym konkursie, w przyszłym roku.

W imieniu komisji konkursowej:

Iwona Kruszewska-Stoły ̶ konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Alina Zarzycka ̶ koordynator zespołu doradców języka polskiego

 

Lista plików:
V Wojewódzki Konkurs na Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!
Lista plików:
X Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego rozstrzygnięty!


X Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego

rozstrzygnięty!


26 marca 2020 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej
X Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego, zorganizowanego przez RODN „WOM” w Katowicach i zespół doradców języka polskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Komisja w składzie: O. Adamek-Andrzejewska, W. Skrzekowska, I. Bebek-Siennicka, A. Zarzycka ustaliła wynik tej edycji konkursu. Zgodnie z jej decyzją, laureatami zostali:

I miejsce

Autorka scenariusza: Aleksandra Masternak
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
Temat: „Słyszysz? To głoska!” Powtórzenie wiadomości na temat dźwięków mowy.
Uzasadnienie komisji konkursowej:
Autorka wykorzystuje technologie bliskie uczniom w sposób twórczy. W lekcji pojawiają się elementy grywalizacji i escape roomu, które aktywizują uczniów i pobudzają ich ciekawość. Skłaniają do rozwiązywania zagadek i zabawy, w trakcie której w sposób „bezbolesny” utrwalają materiał.

II miejsce

Autorka scenariusza: Urszula Odczyk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich
Temat: Mitologia wokół nas.
Uzasadnienie komisji konkursowej:
Ciekawy, dobrze opracowany scenariusz prezentujący wielostronne ujęcie tematu. Zastosowane metody, takie jak między innymi kalambury czy gra w skojarzenia, są zajmujące dla uczniów i ożywiają pracę z lekturą obowiązkową. Przygotowana przez autorkę prezentacja zawiera bogaty i wyrazisty materiał ilustracyjny, co w istotny sposób wzbogaca lekcję.

III miejsce

Autor scenariusza: Marek Jóźwiak
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach
Temat: Z zaimkiem przez życie. Lekcja powtórzeniowa.
Uzasadnienie komisji konkursowej:
Scenariusz prezentuje ciekawy pomysł na realizację zapisów podstawy programowej, która zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej, zakłada funkcjonalne łączenie gramatyki i literatury. Młodzież poprzez analizę zjawisk gramatycznych obecnych w utworze dochodzi do jego interpretacji, odnajduje i nazywa ukryte sensy.


W imieniu komisji konkursowej:
Iwona Kruszewska-Stoły ̶ wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach
Alina Zarzycka ̶ koordynator zespołu doradców języka polskiego

Lista plików:
IX Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego - nagrodzone scenariusze

25 marca 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

odbyło się posiedzenie komisji konkursowej

IX Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego,

zorganizowanego przez  RODN „WOM” w Katowicach i zespół doradców języka polskiego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. 

Komisja w składzie: O. Adamek-Andrzejewska, A. Iskra-Musialska, I. Kruszewska-Stoły, P. Nosal, W. Skrzekowska, A. Zarzycka, R. Stanek-Kozłowska, J. Mortula, I. Bebek-Siennicka ustaliła wynik tej edycji konkursu. Zgodnie z jej decyzją, laureatami zostali:

I miejsce

Autor scenariusza: Marek Jóźwiak

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

Temat: Miron Białoszewski „Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali…”, czyli sylabizacja radości podmiotu lirycznego.

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za właściwe ujęcie kontekstu radości w literaturze oraz sztukach wizualnych, oryginalne potraktowanie interpretacji tekstu literackiego i zaproponowanie uczniom ciekawych metod pracy, za ciekawy pomysł na związaną z tematem „sylabizację uczuć”...

II miejsce

Autorka scenariusza: Marta Kazuch

Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

Temat: Co przyniosło szczęście dwóm wampirom?

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za intrygujący pomysł lekcji, na której „tematyczny komizm” może wiązać się także z rzeczywistą radością uczniów uczestniczenia w zajęciach, za ciekawy dobór kontekstów i metod pracy.

III miejsce

Autorka scenariusza: Małgorzata Marosz-Kochan

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

Temat: Słoneczniki w wierszu J. Kulmowej i legendzie peruwiańskiej oraz innych tekstach kultury

Uzasadnienie komisji konkursowej: Scenariusz nagrodzony za  oryginalny dobór kontekstów literackich i plastycznych. Lekcja może rozbudzać i kształtować wrażliwość estetyczną młodych odbiorców.

W imieniu komisji konkursowej:

Iwona Kruszewska-Stoły  ̶  konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Renata Stanek – Kozłowska - konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Alina Zarzycka  ̶  koordynator zespołu doradców języka polskiego

Lista plików:
VIII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego - nagrodzone scenariusze

Nagrodzone scenariusze

I miejsce

Katarzyna Krzempek-Ślezińska, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

Temat: Co się stanie literaturze, jeśli „namieszamy” w niejednej lekturze?

II miejsce

Aneta Bednarek, Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie

Temat: Bohater w lustrzanym odbiciu, czyli…. co najważniejsze w reportażu.

III miejsce

Cecylia Bielnik, Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

Temat: Jak napisać i polubić interpretację wiersza, nawet jeśli tylko „Niektórzy lubią poezję”? Praca z tekstem Wisławy Szymborskiej. Ćwiczenia redakcyjne.

Wyróżnieniaex aequo

Sabina Wiśniewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach

Temat: W roli sprawozdawców. Na tropie mitologicznych zagadek.

Anna Szulc, ZSZ w Katowicach; IV LO w Katowicach

Temat: Felieton  ̶  gatunek publicystyki dawnej i współczesnej.

Lista plików:
VII Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego - nagrodzone scenariusze

 

Nagrodzone scenariusze

 I miejsce

  • Edyta Bukowska, Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu 

Temat: Cykl zajęć wokół „Kamieni na szaniec”

 II miejsce 

  • Aneta Jąderko, Zespół Szkół w Brudzowicach

Temat: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła (W. Szymborska) − lekturowe potyczki szóstoklasistów

 III miejsce ex aequo 

  • Marzanna Pietruszka-Łój, Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka w Gliwicach

Temat: W poszukiwaniu smaku życia, czyli…przepis na wiersz

  •  Weronika Syniawa, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Temat: Krzysztof Kolumb, śmiały wódz wyprawy— redagujemy notatkę encyklopedyczną 

Wyróżnienie

  • Marta Puza, Zespół Szkół w Wieszowie

TematCzy znasz te lektury? Konkurs klasowy

Lista plików: