Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Narzędzia cyfrowe, materiały edukacyjne, przydatne linki, propozycje działań. Aktualne i praktyczne! Sprawdź poniższe zakładki!

Ocenianie w czasie pracy zdalnej

Zarządzenia dyrektora


Opracowanie: Cezary Lempa, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Katowicach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaleca dyrektorom szkół wprowadzenie zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Problemem jest sposób wprowadzenia zmian. Cytowane Rozporządzenie w § 1. Wskazuje, że W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. Ten zapis upoważnia dyrektora do podjęcia decyzji (uwzględniając konsultacje z nauczycielami) w zakresie dostosowania oceniania do tych szczególnych warunków. Trafnym sposobem wydaje się zastosowanie Zarządzenia dyrektora.

W przygotowanych dla Państwa materiałach proponujemy przykład ramówki takiego zarządzenia (załącznik 1) oraz przykład zarządzenia wprowadzającego zmiany w ocenianiu w szkole (załącznik 2). Trzeci dokument to rozważania na temat zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, pytania które mają na celu pobudzić refleksję nad zmianami w ocenianiu w szkole. Zachęcamy do lektury.

Co i jak oceniać na odległość?  Przykładowe formy oceniania oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Opracowanie: dr Ewa Chorąży, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach.

Konieczność sprawdzania wiedzy i umiejętności w obecnej sytuacji jest wyzwaniem. Zastanówmy się, jak kształcić i co oceniać, bo ocena (szczególnie z odpowiednim komentarzem)  to też kształcenie. Musimy przy tym wszystkim ocenić spełnienie wymagań edukacyjnych przez ucznia w ograniczonej formie. LINK>>

W jaki sposób stworzyć test w Formularzach Google?

Tutorial – opracowanie: Aldona Ferdyn, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Formularze Google umożliwiają tworzenie testów on-line, m. in. z wykorzystaniem przygotowanych szablonów. Aplikacja oferuje różne rodzaje pytań np.: zamknięte  jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, lista rozwijana,  krótka i długa odpowiedź, skala liniowa, siatka jednokrotnego wyboru. Do pytań możemy dodawać dowolną grafikę i filmy. Aplikacja umożliwia łatwe administrowanie, test można szybko zablokować przed ponownym  przesłaniem. Automatycznie tworzone są statystyki w postaci wykresów i w przejrzysty sposób widoczne są odpowiedzi. Bezpośrednio po wypełnieniu i przesłaniu testu, użytkownik może zobaczyć swoje wyniki. Użytkownicy mogą rozwiązywać przesłane testy bez konieczności logowania się. Instrukcja obsługi LINK>>

Przykładowe testy.

Opracowanie: dr Ewa Chorąży, Maria Syta i Aldona Ferdyn, konsultantki RODN “WOM” w Katowicach.
 • Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. Przykładowy test z historii, sprawdzający rozumienie tekstu czytanego – klasa V SP do podręcznika „Wczoraj i dziś” wydawnictwa „Nowa Era”, udostępnionego w wersji online LINK>>
 • Sprawdzian z matematyki. Przykładowy test z zakresu znajomości działań na liczbach - SP LINK>>
 • Pippi Pończoszanka. Przykładowy test z lektury "Pippi Pończoszanka" Astrid Lindgren - SP LINK>>
 • Przykładowy test przygotowany z użyciem zadań maturalnych opracowanych i publikowanych przez CKE. LINK>>

Sprawdzanie wiedzy uczniów online – aplikacja Quizizz

Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Aplikacja Quizizz pozwala w prosty i szybki sposób tworzyć testy sprawdzające wiedzę uczniów. Dużą zaletą jest także możliwość korzystania z gotowych testów udostępnianych prze innych użytkowników aplikacji. LINK>>

Narzędzia online

Google Hangouts – platforma komunikacji

Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Darmowa aplikację Google Hangouts do prowadzenia wideo lekcji. Aplikację można wykorzystać w szkoleniu online dla grupy 10 uczestników. Google zapowiada, że zwiększy tę liczbę na okres pandemii. Udostępniamy krótki tutorial jak korzystać z aplikacji.  LINK>>

Padlet - wirtualna tablica

Tutorial - opracowanie: Aldona Ferdyn, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach. 

Padlet to aplikacja służąca do tworzenia, gromadzenia i udostępniania zasobów m.in. prezentacji, materiałów tekstowych, graficznych, filmów, linków do stron internetowych. Aplikacja umożliwia nagranie 5-minutowego filmu bezpośrednio z komputera czy 15 -minutowego nagrania głosowego. Padlet dostępny jest w Internecie i na urządzenia mobilne. Zgromadzone zasoby na tablicy można przeglądać bez konieczności logowania się. LINK>>

WebQuest w cyfrowej szkole

Opracowanie: Marek Szafraniec, konsultant RODN" WOM" w Katowicach.

LINK>>

Blogger

Tutorial: opracowanie Marek Szafraniec, konsultant RODN" WOM" w Katowicach.

Tutorial przedstawia krok po kroku, jak stworzyć, konfigurować i prowadzić bloga nauczycielskiego (edubloga) w bezpłatnej aplikacji Google -  Blogger.com. Opisuje jak edytować układ bloga, jak dodawać strony, gadżety i dodatki, takie jak etykiety, popularne posty oraz jak edytować stronę "O mnie".Tutorial pokazuje także najważniejsze funkcje edycji postów w serwisie Blogger, m.in. w jaki sposób dodać link, zdjęcia i filmy do postu. Ponadto przedstawia, w jaki sposób można zmienić ustawienia w blogu - zmienić nazwę i adres bloga, dodać opis bloga, współautorów, zmienić czas wyświetlania postów, co należy zrobić, by łatwiej byłó go wyszukać. Wskazuje jak zmienić ustawienia, aby móc moderować komentarze oraz by blog był wyświetlany tylko przez wybrane osoby (np. uczniów) lub był prywatny. Założenie edubloga pozwoli nauczycielom na prowadzenie edukacji zdalnej z możliwością uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów w formie komentarzy lub przesyłanych plików na podany adres mailowy. Blog jako narzędzie dydaktyczne służy prezentowaniu różnych treści oferując duży wachlarz środków wyrazu: materiałów interaktywnych, obrazów, filmów, gier, aplikacji. To ważne. Nie należy ograniczać się wyłącznie do tekstu, ponieważ pozostałe środki ekspresji bardziej przykuwają uwagę i angażują - tak twórcę witryny, jak i jej odbiorcę. Nauczyciel w blogu może zamieszczać ćwiczenia, testy, quizy, treści i zadania z e-podręczników, otrzymywać informacje zwrotne od uczniów, a nawet prowadzić dyskuskje on – line. Może też publikować materiały, podcasty, prezentacje, pliki do ściągnięcia czy też ciekawe zasoby cyfrowe). 
LINK>>

Praca w chmurze – wykorzystanie Aplikacji Google

Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Praca w chmurze to praca z aplikacjami lub usługami udostępnianymi w Internecie. W tutorialu przedstawione są możliwości pracy w Aplikacjach Google, takie jak: tworzenie, importowanie, udostępnianie, przywracanie dowolnej wersji dokumentu oraz praca grupowa nad dokumentem. Praca w chmurze umożliwia tworzenie projektów przez uczniów. Udostępniamy tutorial jak pracować z aplikacjami w chmurze. LINK>>

Formularze Google – tworzenie ankiet

Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Formularze Google umożliwiają przeprowadzenie badań z różnych tematów i poznanie opinii osób ankietowanych. W warunkach szkolnych można takie badania przeprowadzać wśród uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Opracowaną ankietę wysyłamy elektronicznie. Wyniki są automatycznie opracowane. Udostępniamy tutorial jak utworzyć ankietę. LINK>>

Sprawdzanie wiedzy uczniów online – aplikacja Quizizz

Tutorial - opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Aplikacja Quizizz pozwala w prosty i szybki sposób tworzyć testy sprawdzające wiedzę uczniów. Dużą zaletą jest także możliwość korzystania z gotowych testów udostępnianych prze innych użytkowników aplikacji. LINK>>

Google Classroom

Opracowanie: Maria Wilk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach

Google Classroom jest darmową aplikacją, dostępną dla szkół jako część pakietu G-Suite. Pakiet ten podlega procedurze dość uciążliwej, w warunkach pandemii, rejestracji. Jednak z aplikacji Classroom można korzystać również z konta osobistego Google i jest to bardzo interesująca możliwość, ponieważ dzięki Classroom można prowadzić bardzo zaawansowane zajęcia zdalne. Można udostępniać uczniom materiały edukacyjne w formie prezentacji, plików tekstowych, grafiki, filmów, a także testować uczniów w postaci urozmaiconych w formie testów.

Wszystkie aktywności uczniów i nauczyciela są rejestrowane, w tym oceny wystawiane uczniom.

Przedstawiamy tutorial, który pomoże wszystkim nauczycielom wprowadzić Google Classroom do swojego zestawu narzędzi dydaktyki. LINK>>

Materiały edukacyjne

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z historii po zmianach na rok szkolnym 2020/2021

Opracowanie: dr Ewa Chorąży, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach

Czytaj więcej>>

100 lat temu urodził się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II 

Opracowanie: dr Mirella Zajega, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Czytaj więcej>>

Nauka języka angielskiego z zasobami Internetu

Opracowanie: Joanna Drążek, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach.
 • Nauka języka angielskiego z zasobami Internetu  LINK>>
 • Scenariusz lekcji rozwijającej zakres słownictwa, umiejętność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność wypowiedzi w języku angielskim LINK>>

Matematyka w czasie pracy zdalnej


Opracowanie: Maria Syta, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach.
 • Zestaw pytań powtórzeniowych dla klasy 5 szkoły podstawowej    z matematyki z zakresu  podstawy programowej LINK>>
 • Przykłady zadań na egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej opracowane na podstawie informatora CKE  i egzaminu w 2019 r. LINK>>

Blogodydaktyka


Opracowanie: Marek Szafraniec, konsultant RODN" WOM" w Katowicach.

Blogodydaktyka: Przedstawiamy  prezentację dotyczącą prowadzenia zdalnego nauczania za pomocą edublogów. Blogodydaktyka to metoda, w której blog jest wykorzystywany w różny sposób jako platforma do komunikacji i nauczania na odległość, przenosi je poza obręb szkoły. Może on być narzędziem komunikacyjnym w procesie dydaktycznym, w którym bazową część stanowi porozumiewanie się nauczyciela z uczniem. Blog ułatwia komunikację nauczyciela z uczniami intensyfikując ich interakcje i zwiększa aktywność uczniów. Stwarza przyjazne dla uczniów środowisko nauczania, ułatwia komunikację z uczniami. Nauczyciel w blogu może zamieszczać ćwiczenia, testy, quizy, treści i zadania z e-podręczników, otrzymywać informacje zwrotne od uczniów, a nawet prowadzić dyskuskje on – line. Może też publikować materiały, podcasty, prezentacje, pliki do ściągnięcia czy też ciekawe zasoby cyfrowe). Zapraszam do zapoznania się z prezentacją, mam nadzieję, że wzbudzi takie samo zainteresowania jak prezentacja na temat Mobilnych aplikacji edukacyjnych (w ciągu pierwszego tygodnia ponad 2000 wejść). Podobnie jak w poprzedniej większość slajdów zawiera aktywne linki przede wszystkim do różnego typu blogów nauczycielskich. LINK>>

Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona 

Opracowanie: Marek Szafraniec, konsultant RODN" WOM" w Katowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat Mobilnych aplikacji edukacyjnych i możliwości ich wykorzystania podczas nauczania przedmiotowego i w zajęciach pozalekcyjnych. W prezentacji można znaleźć wiele przykładowych aplikacji z takich kategorii jak Smart Tools (użyteczne na przedmiotach matematyczno – przyrodniczych), gry i quizy logiczne, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Są także aplikacje i zasoby do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W prezentacji można także znaleźć odnośniki do stron internetowych i publikacji zawierających przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem mobilnych aplikacji edukacyjnych. Wiele slajdów ma aktywne łączą, wystarczy kliknąć w ekran przy pełnym widoku. LINK>>

Edukacja prozdrowotna

Opracowanie: dr Tomasz Grad, konsultant RODN “WOM” w Katowicach.

 • Jak zachować sprawność fizyczną w dobie totalnego bezruchu? LINK>>
Opracowanie: Praca zbiorowa pod redakcją dr Tomasza Grada, konsultanta RODN “WOM” w Katowicach Poradnik dla nauczycieli.
 • Jak zachować sprawność fizyczną w dobie pandemii. Przykłady dobrych praktyk. LINK>> LINK2>>

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z historii po zmianach na rok szkolnym 2020/2021

Jak funkcjonuje państwo - jak się w tym odnaleźć?

Opracowanie: Anna Czarlińska-Wężyk, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach.

Kalejdoskop niesamowitych zawodów

Opracowanie: Anna Czarlińska-Wężyk, konsultantka RODN “WOM” w Katowicach.
 • Scenariusz wraz z kartą pracy i prezentacją do zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego LINK>> 
 • Prezentacja LINK>>

Dlaczego wszystko spada? – lekcja o grawitacji

Opracowanie: Marek Szafraniec, konsultant RODN" WOM" w Katowicach.

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Przedmiot: Fizyka z elementami Matematyki LINK>>

Podstawą do stworzenia scenariusza lekcji on-line z wykorzystaniem mobilnych aplikacji edukacjnych jest zamieszczona pod scenariuszami matryca/szablon lekcji on-line LINK>>

Podcast - do posłuchania "NBPortal-co to jest i dla kogo?" cz.1. i cz.2

Opracowanie: Anna Czarlińska-Wężyk, konsultantka RODN" WOM" w Katowicach.

Dla kogo ten podcast? Dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości oraz szkolnych doradców zawodowych i wychowawców.

Portal udostępnia rzetelną wiedzę o podstawowych mechanizmach rynkowych, a także kształtuje postawy przedsiębiorcze i ekonomiczny sposób myślenia, które są warunkiem aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. 

Posłuchaj co można tam znaleźć:

Teatr dla szkoły, szkoła dla teatru - trening kompetencji pedagoga do prowadzenia zajęć teatralnych z dużymi grupami szkolnymi. Prowadzący: Agnieszka Okońska-Bałaga, Michał Bałaga, Krzysztof Korzeniowski (Teatr Zagłębia). 

 • Scenariusze zajęć z poprzedniej edycji Laboratorium Pedagogiki Teatru.
 • Szkice zajęć teatralnych w formie wideo.