Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA

DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA

DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 
 
 
 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Materiały edukacyjne

 Proponujemy Państwu materiały edukacyjne do zajęć z doradztwa zawodowego.

Mogą być wykorzystane przez doradcę a także przez wychowawców i wszystkich, którzy realizują zadania Wewnątrzszkolengo Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ);

Krzyżówki oraz kartę pracy można pobrać i dowolnie wykorzystać:

 1. Krzyżówka Zawody tutaj <<<<
 2. Klucz do krzyżówki Zawody tutaj <<<
 3. Wykreślanka Zawody tutaj <<<<
 4. Krzyżówka obrazkowa Jaki to  zawód tutaj <<<
 5. Klucz Jaki to zawód tutaj <<<<
 6. Karta pracy do krzyżówek tutaj <<<<
 ***

Materiały dla dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego szkolnictwa branżowego

Planowanie procesu dydaktycznego - branżowa szkoła II stopnia. Część 1

 

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego!

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczyna się kształcenie w branżowych szkołach II stopnia (BS II stopnia). Czynione są już przygotowywanie do działalności tych tego typu szkoły. Z myślą o Państwa pracy w tym zakresie, przygotowałyśmy materiały zawierające przepisy prawa niezbędne do organizowania,  planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego.

Poniżej zamieszczamy część 1 tych materiałów.

Zapraszamy do lektury! 
Czytaj więcej>>

Planowanie procesu dydaktycznego - branżowa szkoła II stopnia. Część 2

 

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego!

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczyna się kształcenie w branżowych szkołach II stopnia (BS II stopnia). Czynione są już przygotowywanie do działalności tych tego typu szkoły. Z myślą o Państwa pracy w tym zakresie, przygotowałyśmy materiały zawierające przepisy prawa niezbędne do organizowania,  planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego.

Poniżej zamieszczamy część 2 tych materiałów.

Zapraszamy do lektury! 
Czytaj więcej>>

Informacje

#zostanwdomu i posłuchaj....NBPortal-co to jest i dla kogo?

Bank, Pieniądze, Finanse, Zaoszczędzić 

Proponujemy Państwu do posłuchania materiał pt. NBPortal-co to jest i dla kogo? Dlaczego do posłuchania? Nie zawsze jest możliwość aby oglądać, czy poczytać-mamy bowiem inne zajęcia czy obowiązki, a czasem po prostu wolimy słuchać i wykonywać  inne ulubione czynności (jazda na rowerze, gimnastyka itp.).

Podcast 1 Posłuchaj tu <<<

Podcast 2 Posłuchaj tu <<<

link do strony tutaj <<<

***

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Dnia 24 stycznia 2020 r. ukazała się prognoza zapotrzebowania na zawody "istotne i umiarkowane" szkolnictwa branżowego w kraju i województwach. Pełna lista zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy została opublikowana jako OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w MONITORZE POLSKIM z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do lektury zawodów kadrę zarządzającą szkołami branżowymi, która jest odpowiedzialna za przygotowanie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

 ***

 

Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej

RODN "WOM" w Katowicach i Polski Komitet Normalizacji w Warszawie zorganizowały 20 stycznia br.  kolejną konferencję: "Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej", której celem było:

a) dostarczenie wiedzy merytorycznej nauczycielom kształcenia zawodowego  o normalizacji i normach: krajowych, europejskich i międzynarodowych,

b) zaprezentowanie sposobu uczenia się "o rzeczach trudnych w sposób prosty", a dotyczącego zapisów w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji związanych z normalizacją.

 

 ***

 

Szukasz inspiracji?

Lubisz mówców motywacyjnych i słuchasz chętnie wypowiedzi innych aby przygotować siebie (także swoich uczniów) do dyskusji, do planowania?

Posłuchaj, poproś uczniów aby też posłuchali..

Interesujący materiał na zajęcia z doradztwa zawodowego, na lekcje wychowawcze, na zajęcia rozwijające.

Wystąpienie Stevea Jobsa na Uniwersytecie Stanford tutaj <<<

Steve Jobs mówi między innymi, aby szukać swojej pasji, podążać za nią i ufać swojej intuicji.

Apple, Logo, Steve Jobs, Apple Logo

oprac.ACzW

 

*** 

Rodzice o szkole. Raport z badań


Raport „Rodzice o szkole” został przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole” w ramach
projektu „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” współfinansowanego ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.

Raport pobierz tutaj <<<

Edukacja, Powrót Do Szkoły

PRAWO

 

UWAGA!!!   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 

                                                                                             Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski
 
 

 ***

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek. Oznacza to, że w tym okresie w przedszkolu, szkole lub placówce nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 r., kiedy prowadzono działalność opiekuńczą. Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.

Czytaj więcej tutaj  <<<

oprac.ACzW 

 

Ukazały sie rozporządzenia MEN :

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie jest opublikowane w Dz.U.2019 poz.1707

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego (część pisemną i część praktyczną) oraz egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie. Wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 r. Czytaj wiecej:

http://http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001707/O/D20191707.pdf

***

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczególowych celów szkolnictwa branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
  jest opublikowane w Dz.U.2019 poz.1653

Rozporządzenie określa organizację i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem odbywania staży przez nauczycieli w ramach szkolenia branżowego. Czytaj wiecej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001653/O/D20191653.pd

 • ***

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego jest opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 1627                

Rozporządzenie określa zmiany w nazewnictwie placówek oświatowych oraz zmiany w sposobie monitorowania pracy szkół i placówek przez nadzór pedagogiczny. Czytaj wiecej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001627/O/D20191627.pdf

 ***

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 1536               

Rozporządzenie określa stosowanie klasyfikacji zawodów w latach: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Czytaj wiecej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001536

 ***

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jest opublikowane w Dz.U. 2019 poz. 1533              

Rozporządzenie określa zmiany w organizowaniu i prowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Czytaj wiecej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001533

 ***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Poszukuję wzoru skierowania na staż, które wydaje nauczycielowi dyrektor szkoły oraz wzoru potwierdzającego odbycie stażu.

Nie ma takich wzorów.

Rozporzadzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli, szczególowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe w § 9.2. i § 10.2. Skierowanie na szkolenie branżowe zawiera: (...) wszystkie niezbędne treści, które muszą być uwzględnione w skierowaniu na staż i w potwierdzeniu odbycia stażu. Czytaj więcej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001653/O/D20191653.pdf

***

2. Czy nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z języka obcego zawodowego obowiązuje szkolenie branżowe?

Tak.

Reguluje to: Karta Nauczyciela art. 70c. oraz  Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r  w sprawie dofinansowania  zawodowego nauczycieli, szczególnych celów szkolnictwa branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe Dz. U. z 2019 r., poz. 1653

(...) § 7. Nauczyciele odbywają szkolenia branżowe w celu:

1) aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem; (...) Czytaj więcej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001653

***

3. Jaki wymiar godzin praktyki zawodowej obowiązuje w czteroletnim technikum od 1.09.2019 r.?

Reguluje to  Rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r zmieniajace rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Dz. U. z 2019 r., poz. 1539

(...) § 3. Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego, w podstawie programowej, o której mowa w § 1 ust. 1, w przypadku: (...)

2) klas dotychczasowego czteroletniego technikum, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a, prowadzonych w pięcioletnim technikum – należy dostosować do wymiaru godzin określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 oraz z 2014 r. poz. 251 i 1993), zachowując tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.”;

***

4. Na jakich warunkach należy zatrudnić młodocianych pracowników, którzy w roku kalendarzowym nie ukończą 15 lat?

Reguluje to Ustawa Kodeks Pracy - ostatnia zmiana: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 - art. 191

(...) Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą (...) jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  ***

5. Czy nowe przepisy odnośnie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wchodzące w życie od września 2019 r. dotyczą klas pierwszych czteroletniego technikum?

- TAK. Zgodnie z treścią rozporządzenia  MEN z dnia 15 lutego 2019 r  w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316). § 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się począwszy od:

1) roku szkolnego 2019/2020 w:

a) klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.,

b) semestrze I szkoły policealnej,

c) klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,

d) klasie I pięcioletniego technikum, 2) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

WARTO PRZECZYTAĆ

 

1. Nowe publikacje z zakresu doradztwa zawodowego - do pobrania ze strony ORE

- Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych - Wioletta Duda (2018)

Publikacja przeznaczona jest dla uczniów, nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, dla których zagadnienie mobilności edukacyjno-zawodowej jest ważne w kontekście późniejszego funkcjonowania na rynku pracy.

 ***

- Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej - Tomasz Knopik (2018)

Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcie teoretyczne odnoszące sie do zagadnienia zdolności i zainteresowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej. Ma na celu zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania uczniów w rozwijaniu własnuych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji.

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja

  ***

2. Materiał dla szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli realizujących elementy doradztwa zawodowego:

"Rola pytań w doradztwie edukacyjno-zawodowym, czyli jak usamodzielnić młodego człowieka?" 

 Znaki Interpunkcyjne, Słowo, Język

Wielu życiowych rozbitków to ludzie,którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.

Thomas Alva Edison (1847–1931) – amerykański wynalazca

Doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane jest już z najmłodszymi dziećmi.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r.w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675):

 § 2. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły, z wyjątkiem artystycznych, oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, realizują doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

CZYTAJ TUTAJ

 

< Powrót do listy