Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> Sieci nauczycieli i dyrektorów

Sieci nauczycieli i dyrektorów

Sieci nauczycieli i dyrektorów

Najbliższe spotkania:

Sieć Współpracy i Samokształcenia-Zagadnienia Społeczno-Ekonomiczne w Edukacji

Sieć nauczycieli języków obcych

Sieć nauczycieli polonistów

Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy

Sieć – Grupa wsparcia doradców zawodowych

Sieć nauczycieli geografii

Sieć nauczycieli przedmiotów artystycznych

Sieć perfekcyjnych wychowawców

Sieć nauczycieli techniki

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie 

 

Śląska Sieć Szkół Debatujących

 

Sieć Doskonalenia Dyrektorów Przedszkoli

Sieć Doskonalenia Dyrektorów Szkół

Sieć szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica – edycja 2023

Sieć Doskonalenia Dyrektorów Szkół Podstawowych

Sieć Doskonalenia Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych

Klub Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie 

Sieć nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej

 

Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Sieć – Grupa wsparcia nauczycieli kształcenia ustawicznego

Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

Sieć informacji i współpracy nauczycieli języków obcych 

Sieć innowacyjnych nauczycieli WF

Klub Lidera

Klub nauczyciela regionalisty

Klub lidera i nauczyciela kształcenia zawodowego

Klub liderów edukacji wczesnoszkolnej

  Otwarte Forum doświadczeń i dobrych praktyk z wf

 

Sieć wsparcia nauczycieli przygotowujących do egzaminów zawodowych

 

 Sieć nauczycieli zawodowców

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji włączającej

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkoły ponadpodstawowej 

 

Kultura antyczna w sztuce - sieć nauczycieli edukacji klasycznej 

Sieć dla nowo powołanych dyrektorów szkół

   
< Powrót do listy