Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć nauczycieli języków obcych

Sieć nauczycieli języków obcych

Zapisz się do sieci>>

 

Nazwa

Sieć nauczycieli języków obcych

Adresat

Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny

Podnoszenie efektywności kształcenia językowego:

  1. Metodyka nauczania języków obcych (kształcenie sprawności językowych)
  2. Tworzenie materiałów dydaktycznych
  3. Zastosowanie aplikacji na lekcji języka obcego
  4. Omówienie najnowszych trendów w dydaktyce nauczania języków obcych

Kierownik

Barbara Czwartos

Formuła sieci

Zamknięta

Sieć on-line 

Zapisy do 29.09.2023

Okres trwania sieci: październik 2023 – czerwiec 2024

Wymiana doświadczeń na forum dyskusyjnym

Zajęcia on-line na platformie - jeden raz w miesiącu

Uwagi

Każdy uczestnik sieci jest zobowiązany dzielić się doświadczeniami w procesie nauczania języków obcych poprzez udostępnianie ciekawych linków, materiałów dydaktycznych itp.

Warunki otrzymania zaświdczenia:

1. Udział w warsztatach szkoleniowych - minimum 75% obecności

2. Dzielenie się doświadczeniem, prowadzenie spotkań, udostępnianie ciekawych materiałów dydaktycznych, linków, aplikacji itp.