Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Klub lidera i nauczyciela kształcenia zawodowego

Klub lidera i nauczyciela kształcenia zawodowego

Zapraszam do współpracy liderów zespołów zadaniowych i nauczycieli kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Temat przewodni:

  1. Temat przewodni: Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

 

Nazwa

Klub lidera i nauczyciela kształcenia zawodowego

Adresat

Nauczyciele kształcący w zawodach w formach szkolnych i pozaszkolnych wszystkich branż

Zakres tematyczny

Cel pracy grupy wsparcia:

  • realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na 2023/24 związana z kształceniem zawodowym.
  • wymiana doświadczeń w zakresie realizowania procesu dydaktycznego kształcenia w zawodach;
  • analiza aktów prawnych związanych z kształceniem zawodowym w szkołach branżowych;

Kierownik

Maria Kaczmarek tel. (32) 25 99 848, e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl; 

Formuła sieci

- otwarta forma pracy, stacjonarna lub on-line;

- spotkania – 5 w ciągu roku;

- pierwsze spotkanie 18.09.br

- uczestnictwo nieodpłatne,

- zapisy na  zajęcia on-line.

Uwagi

Zapraszamy do współpracy!

Zaświadczenia otrzymywane po każdych zajęciach