Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

Nazwa

Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

adresat

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 

cele

Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy nauczycielami,

Integracja środowiska matematyków,

Wymiana doświadczeń i ważnych  informacji przydatnych w pracy nauczyciela matematyki

kierownik

Maria Syta  msyta@womkat.edu.pl

Zakres tematyczny

1.Wymiana doświadczeń w zakresie  nauczania matematyki  i realizacji podstawy programowej,

2.Wymiana doświadczeń na temat przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

3.Doskonalenie kompetencji w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego” uwzględnienie priorytetu nr 3 z Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

3.Rozwiązywania problemów komunikacyjnych z uczniami i rodzicami,

4.Tworzenie i wymiana materiałów edukacyjnych z matematyki,

5.Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłoszonych przez indywidualnych nauczycieli  

 

Formuła sieci

Sieć ma charakter otwarty, tzn. do sieci można przystąpić w dowolnym czasie  – wszystkie proponowane szkolenia bedą  przedstawiane na naszej stronie;

Zajęcia będa się odbywać online  w aplikacji Microsoft Teams,

Okres trwania sieci: październik 2023 – czerwiec 2024,

Wszystkie zajęcia w ramach sieci są bezpłatne, 

Każdy uczestnik sieci może dzielić się doświadczeniami poprzez udostępnianie interesujących  linków, materiałów itp.,

 Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

ZAPISZ SIĘ DO SIECI>>