Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

Nazwa

Sieć wsparcia dla nauczycieli matematyki

adresat

Nauczyciele matematyki wszystkich typów

cele

Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy nauczycielami,

Integracja środowiska matematyków,

Wymiana doświadczeń i ważnych  nformacji przydatnych w pracy nauczyciela matematyki

kierownik

Maria Syta  msyta@womkat.edu.pl

Zakres tematyczny

1.Wymiana doświadczeń w zakresie  nauczania matematyki  i realizacji podstawy programowej,

2.Wymiana doświadczeń na temat przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i do nowej matury  

3.Rozwiązywania problemów komunikacyjnych z uczniami i rodzicami,

4.Tworzenie i wymiana materiałów edukacyjnych z matematyki,

5.Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłoszonych przez indywidualnych nauczycieli  

 

Formuła sieci

Spotkania bezpłatne

Sieć jest otwarta na zainteresowane nią nowe osoby.

Okres trwania sieci:

pażdziernik 2022 –czerwiec  2023.

Zajęcia  tematyczne stacjonarne są organizowane w RODN"WOM" w Katowicach. 

W przypadku zawieszenia zajęć  stacjonarnych  kontaktujemy się online na platformie Teams. 

Na koniec roku szkolnego nauczyciele  otrzymają zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaswiadczenie jest udział w spotkaniach(liczba godzin na zaswiadczeniu).

Każdy uczestnik sieci jest zobowiązany dzielić się doświadczeniami w procesie nauczania matematyki poprzez udostępnianie ciekawych linków, materiałów dydaktycznych itp.

 

ZAPISZ SIĘ DO SIECI>>