Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Klub Nauczyciela Regionalisty

Klub Nauczyciela Regionalisty

KLUB NAUCZYCIELA REGIOALISTY  

powstał w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach w 2012 roku z inicjatywy pani Małgorzaty Łukaszewskiej. Skupia nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności: nauczycieli świetlic, bibliotekarzy, pedagogów  i psychologów szkolnych, którzy pasjonując się edukacją regionalną poświęcają jej dużo czasu w szkole a także po zajęciach. 

Organizujemy dla Państwa warsztaty, seminaria i konferencje, a także upowszechniamy wiedzę na temat interesujących konkursów i akcji społecznych. Serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się doświadczeniem podczas spotkań. 

Cele klubu:

  • wspieranie nauczycieli wszystkich przedmiotów w pogłębianiu wiedzy o szeroko rozumianym regionie;
  • stała współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami promującymi różnorodne działania o charakterze regionalnym
  • stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń;
  • podnoszenie jakości pracy nauczycieli pod względem metodycznym i merytorycznym;
  • inspirowanie do poszukiwania innowacyjnych i  kreatywnych  działań edukacyjnych;
  • umożliwianie prezentacji własnych doświadczeń i promocja dobrych praktyk.

Klubowicze spotykają się kilka razy w roku szkolnym, aby omówić zaplanowane wstępnie tematy. Obecnie działania związane z edukacją regionalną koordynuje nauczyciel konsultant.

Programy edukacji regionalnej>>

Aleksandra Gorzelik

kontakt: agorzelik@womkat.edu.pl

tel 32 203 59 67 wew.: 223