Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Klub Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie

Klub Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie

Informacji o klubie udziela: Marianna Kłyk e-mail: mk@womkat.edu.pl  

tel. 032/ 2 599 885; 203 59 67; 258 13 97 wew. 224; fax: 032/ 203 66 56

 Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 395OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000395/O/D20140395.pdf 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/20170607141639804.pdf 

***