Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Klub Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie

Klub Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie

Klub Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie

 W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynamy 31 rok współpracy nauczycieli  w ramach Klubu Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie.

Celem zajęć w ramach Klubu jest uaktualnienie wiedzy merytorycznej oraz metodycznej nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej.

Temat wiodący: Profilaktyka w wychowaniu do życia w rodzinie.

Tematyka:

  1. Współpraca z rodzicami w obszarze profilaktyki pojawiania się lub rozwoju zaburzeń, chorób, innych  zachowań społecznie nie akceptowalnych.
  2. Współpraca z rodzicami: wpływ autorytetu w rodzinie i szkole na rozwój dziecka/ucznia.
  3. Współpraca z rodzicami: kształtowanie postaw społecznie akceptowalnych.
  4. Zagrożenia życia rodzinnego: uzależnienia.
  5. Zagrożenia życia rodzinnego: sekty.
  6. Zagrożenia życia rodzinnego: zazdrość.

Terminy spotkań: 11.10.2023.;  15.11.2023.; 13.12.2023.; 21.02.2024.; 10.04.2024.; 05.06.2024.

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk

 

W dniu 11  października 2023 r. o godz. 15.30 w budynku RODN „WOM” w Katowicach, sala nr 41 odbędzi się pierwsze szkolenie w ramach Klubu.   ZAPISZ SIĘ>>>

 

###

Tematyką wiodącą w minionym roku szkolnym była  EDUKACJA ZDROWOTNA W WYCHOWANIU DO ŻYCIA W RODZINIE. 

Problematyka, którą zajmowaliśmy się to: choroby przenoszone drogą płciową; planowanie rodziny;  naturalne Planowanie Rodziny; problem śmierci i umierania w rodzinie; lekcje o koleżeństwie, przyjaźni, miłości.

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant z zakresu wychowania do życia w rodzinie, wychowania, profilaktyki, autorka programów nauczania oraz licznych publikacji z ww. zakresu.

Informacji o Klubie udziela: Marianna Kłyk e-mail: mk@womkat.edu.pl  

tel. 032/ 2 599 885; 203 59 67; 258 13 97 wew. 224; fax: 032/ 203 66 56

 Przydatne informacje:

 Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 395OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000395/O/D20140395.pdf 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/20170607141639804.pdf 

***

Przydatne linki do tematu: Choroby przenoszone drogą płciową

Choroby Weneryczne Szerzą się Nadal. Film oświatowy. https://www.cda.pl/video/105692207

Czym można zarazić się od deski sedesowej w pracy, szkole czy publicznej toalecie?

https://www.youtube.com/watch?v=CcQo2hT8NLk

Książka do pobrania: Choroby przenoszone drogą płciową

file:///C:/Users/Wom/Downloads/choroby_przenoszone_droga_plc.pdf