Jesteś tutaj: Strona główna > Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

Organizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2022
Termin: 23.09.2021 godz. 15:3018:15
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Sala: 52
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy z zakresu organizacji zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2021/2020.

Szkolenie jest pierwszym szkoleniem w ramach Klubu Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie.

Szkolenie wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego".

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Tematyka:

1. Podstawy prawne realizacji zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

2. Podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych a program nauczania.

3. Spotkanie z rodzicami.

4. Dyskusja.

Liczba godz.: 4

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk -  nauczyciel konsultant z zakresu wychowania do życia w rodzinie, wychowania, profilaktyki,edukacji zdowotnej, autorka programów nauczania oraz licznych publikacji z ww. zakresu.

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Oferta RODN WOM 2022/2023
Kwartalnik Forum Nauczycieli