Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć perfekcyjnych wychowawców

Sieć perfekcyjnych wychowawców

 ZAPISZ SIĘ>>>

 

Nazwa

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli pn.:

Sieć perfekcyjnych wychowawców

Adresat

Zainteresowani tematyką nauczyciele szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Cele

Celem sieci jest podnoszenie jakości pracy nauczycieli w obszarze wychowania poprzez:

a)  pobudzanie nauczycieli do poszukiwań twórczych na rzecz rozwoju zawodowego,

b)  stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

c)  wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę merytoryczno-metodyczną niezbędną dla działań kreatywnych w procesie kształcenia i wychowania.

Zakres tematyczny

Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2023/2024 to:

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny

w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra

 

Zakres tematyczny:

·         Charakterystyka nauczyciela-wychowawcy. Rola nauczyciela – wychowawcy klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły

·         Kształtowanie postaw w procesie wychowania

·         Trójmian wychowania: INTENCJA – CZYN – KONSEKWENCJA

·         Kompetencje nauczyciela w zakresie profilaktyki.

·         Zachowanie – przyczyna – profilaktyka

·         Współpraca z rodzicami

·         Rozwiązywanie problemów wychowawczych

kierownik

Marianna Kłyk

kontakt

tel. 32 258 13 97 w. 224

e-mail: mk@womkat.edu.pl

Formuła sieci

Sieć ma charakter otwarty, tzn. do sieci można przystąpić w dowolnym momencie – wszystkie proponowane szkolenia są przedstawiane na naszej stronie;

·         zajęcia odbywają się online w aplikacji Microsoft Teams,

·         okres trwania sieci: październik 2023 –  maj 2024,

·    szkolenia oraz spotkania w sieci odbywać się będą w środy od godz. 16.00-18.15:

terminy spotkań:

18.10.2023.;

22.11.2023.;

20.12.2023.;

24.01.2024.;

13.03.2024.;

03.04.2024.;

15.05.2024.

·         wszystkie zajęcia w ramach sieci są bezpłatne, 

·         każdy uczestnik sieci może dzielić się doświadczeniami poprzez udostępnianie interesujących  linków, materiałów itp.,

·         po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.