Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć perfekcyjnych wychowawców

Sieć perfekcyjnych wychowawców

Nazwa

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli pn.: Sieć perfekcyjnych wychowawców

Link do zapisu:

ZAPISZ SIĘ DO SIECI>>

 

Adresat

Zainteresowani tematyką nauczyciele wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny

Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2022/2023 to:

Program wychowawcy klasowego

Zakres tematyczny:

Wychowanie – co to jest?

Wychowanie a profilaktyka

Wychowanie personalne, wychowanie społeczne, wychowanie obywatelskie

Wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie do życia w społeczeństwie, wychowanie do życia w państwie

Wartości w wychowaniu. Prawda, dobro i piękno

Normy w wychowaniu.

Profilaktyka w pracy wychowawcy klasowego (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Cele wychowawcze

Program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klasowego (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Program lekcji wychowawczych (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Program wycieczek szkolnych (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Program współpracy z rodzicami (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Wolontariat

Przykładowe lekcje wychowawcze (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Rozwiązywanie problemów wychowawczych (szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej)

Edukacja włączająca w pracy wychowawcy klasowego

Kierownik

Marianna Kłyk

mk@womkat.edu.pl

Formuła sieci

Celem sieci perfekcyjnych wychowawców jest wsparcie nauczycieli w opracowaniu programu wychowawcy klasowego oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Szkolenia oraz spotkania w sieci odbywać się będą co dwa tygodnie, we wtorki od godz. 16.00-18.00 on-line (w aplikacji Microsof Teams, mailowa wymiana materiałów, konsultacje telefoniczne).

Pierwsze spotkanie w sieci odbędzie się 27.09.2022 r.

Zapisy do sieci – do wyczerpania miejsc.

Osoby zapisane do sieci dzień przed planowanym spotkaniem otrzymuje link do szkolenia.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk

Uwagi

Warunkiem uzyskania zaświadczenia uczestniczenia  w sieci jest aktywność uczestnika w ramach cyklicznych spotkań oraz wypracowanie materiałów merytoryczno-metodycznych w tym programu wychowawcy klasowego.