Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

 

ZAPISZ SIĘ>>> 

 

Nazwa

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Adresat

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Cele

Celem sieci nauczycieli wychowania do życia w rodzinie jest podnoszenie jakości pracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie poprzez:

a)  pobudzanie nauczycieli do poszukiwań twórczych na rzecz rozwoju zawodowego,

b)  stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

c)  wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę merytoryczno-metodyczną niezbędną dla działań kreatywnych w procesie kształcenia i wychowania.

Zakres tematyczny

Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2023/2024 to:

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny 

Zakres tematyczny:

  • współpraca z rodzicami w obszarze realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
  • współpraca z rodzicami: kształtowanie osobowości w świetle prawdy, dobra, piękna
  • wartości i normy w wychowaniu do życia w rodzinie
  • problem agresji w szkole i w rodzinie
  • zagrożenia życia rodzinnego
  • rodzina w kryzysie. Rozwód.

kierownik

Marianna Kłyk

kontakt

tel. 32 258 13 97 w. 224;     e-mail: mk@womkat.edu.pl

Formuła sieci

Sieć ma charakter otwarty, tzn. do sieci można przystąpić w dowolnym momencie – wszystkie proponowane szkolenia są przedstawiane na naszej stronie; zajęcia odbywają się online w aplikacji Microsoft Teams; okres trwania sieci: październik 2023 –  maj 2024; szkolenia oraz spotkania w sieci odbywać się będą w środy od godz. 16.00-18.15; 

Terminy spotkań:  04.10.2023.; 08.11.2023.; 06.12.2023.; 17.01.2024.; 06.03.2024.; 17.04.2024.; 08.05.2024.

  • wszystkie zajęcia w ramach sieci są bezpłatne, 
  • każdy uczestnik sieci może dzielić się doświadczeniami poprzez udostępnianie interesujących  linków, materiałów itp.,
  • po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.