Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Nazwa

Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie

Link do zapisu:

ZAPISZ SIĘ

Adresat

Zainteresowani tematyką nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie wszystkich typów szkół

Zakres tematyczny

Temat wiodący pracy w sieci w roku szkolnym 2022/2023 to:

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny

1. Spotkania z rodzicami:

Wychowanie do życia w rodzinie: podstawy prawne, pozytywne oraz negatywne doświadczenia w realizacji zajęć; oczekiwania rodziców, oczekiwania nauczycieli.

Funkcje rodziny

Profilaktyka w wychowaniu do życia w rodzinie - problemy zdrowia fizycznego

Profilaktyka w wychowaniu do życia w rodzinie - problemy zdrowia psychicznego

Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie jako integrator działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole

2. Problemy edukacyjne na lekcjach wychowania do życia w rodzinie

Rozwiązywanie problemów merytoryczno-metodycznych nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

Program nauczania dla szkoły podstawowej

Program nauczania dla szkoły ponadpodstawowej

Przykładowe lekcje wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej

Przykładowe lekcje wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej

Kierownik

Marianna Kłyk

mk@womkat.edu.pl

Formuła sieci

Celem sieci nauczycieli wychowania do życia w rodzinie jest podnoszenie jakości pracy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie poprzez:

a)  pobudzanie nauczycieli do poszukiwań twórczych na rzecz rozwoju zawodowego,

b)  stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie szkół podstawowych, ponadpodstawowych,

c)  wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę merytoryczno-metodyczną niezbędną dla działań kreatywnych w procesie kształcenia i wychowania.

Szkolenia oraz spotkania w sieci odbywać się będą w środy od godz. 16.00-18.15 on-line (w aplikacji Microsof Teams, mailowa wymiana materiałów, konsultacje telefoniczne).

Okres trwania sieci: od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Pierwsze spotkanie w sieci odbędzie się 12 października 2022 r.

Zapisy do sieci – do wyczerpania miejsc.

Osoby zapisane do sieci dzień przed planowanym spotkaniem otrzymuje link do szkolenia.

 Udział w sieci jest bezpłatny.

Uwagi

Uczestnicy sieci otrzymują zaświadczenie po każdym szkoleniu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia uczestniczenia  w sieci jest aktywność uczestnika w ramach cyklicznych spotkań oraz wypracowanie materiałów merytoryczno-metodycznych z którymi uczestnik sieci się dzieli.