Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć – Grupa wsparcia nauczycieli kształcenia ustawicznego

Sieć – Grupa wsparcia nauczycieli kształcenia ustawicznego

Temat przewodni: Współpraca pracodawców z edukacja formalną i pozaformalną – Priorytet polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23

 

Nazwa

Sieć – Grupa wsparcia nauczycieli kształcenia ustawicznego

 

Adresat

Nauczyciele kształcący w zawodach w formach szkolnych i pozaszkolnych

Zakres tematyczny

Cel pracy grupy wsparcia: nowe trendy w kształceniu branżowym ze szczególnym uwzględnieniem:

  • kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23 – Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,
  • wymiany doświadczeń zawodowych, wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów związanych z kształceniem, określeniem kompetencji zawodowych absolwentów oraz ich miejsca na rynku pracy, podzielenia się refleksjami i praktycznymi rozwiązaniami metodycznymi,
  • promowania innowacyjnych i kreatywnych metod pracy z słuchaczami,
  • wzajemnego wsparcia nauczycieli w drodze awansu zawodowego oraz ich doskonaleniu

Kierownik

Hanna Dąbrowska - RODN „WOM” w Katowicach, tel. (32) 25 99 848, e-mail: hdabrowska@womkat.edu.pl 

Formuła sieci

- otwarta forma pracy, stacjonarna lub on-line;

- spotkania – 3 w ciągu roku;

- uczestnictwo nieodpłatne,

- zapisy na  zajęcia on-line.

 

Uwagi

Zapraszamy do współpracy!

Sposoby otrzymania zaświadczeń: po każdych zajęciach.