Jesteś tutaj: Strona główna > Kluby nauczyciela> Sieć Współpracy i Samokształcenia-Zagadnienia Społeczno-Ekonomiczne w Edukacji

Sieć Współpracy i Samokształcenia-Zagadnienia Społeczno-Ekonomiczne w Edukacji

 

Nazwa

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA-ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W EDUKACJI

Adresat

Nauczyciele różnych przedmiotów i zajęć (w tym nauczyciele świetlicy, pedagodzy, bibliotekarze, doradcy zawodowi) w szkole podstawowej kl.6-8, którzy już realizują program Ekonomia na co dzień (ECD) oraz wszyscy, którzy chcą przystąpić do programu.

Pozostali zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów.

Zakres tematyczny

  • Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
  • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
  • Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.
  • Poszerzanie kompetencji uczestników.
  • Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.
  • Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy nauczycielami/szkołami.

 

Kierownik

Anna Czarlińska-Wężyk

aczarli@womkat.edu.pl

32 203 59 67 w.223

Formuła sieci

Zapisz się do sieci>> 

Sieć on-line (spotkania webinarowe, mailowa wymiana materiałów).

zapraszam-zapisz się aby współpracować (dotyczy osób, które nie zapisały się do sieci w poprzednich latach).

Okres trwania sieci: bieżąco

 

Uwagi

Każdy uczestnik sieci może dzielić się doświadczeniami poprzez udostępnianie ciekawych linków, materiałów dydaktycznych itp.

Każdy uczestnik może opracowany  scenariusz zajęć lekcyjnych lub ćwiczenie dla uczniów przekazać nieodpątnie do umieszczenia na platformie WOM.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie po szkoleniu - zgodnie z procedurą naszego ośrodka.