Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Organizacja pracy szkoły

 • Od wyniku egzaminu zewnętrznego do programu poprawy efektów kształcenia
 • Jak zapewnić sukces na egzaminie zewnętrznym uczniowi, nauczycielowi i szkole?
 • Jak pomagać ocenianiem szkolnym uczniom w uczeniu się?
 • Rola, zadania i działania mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela
 • Obserwacja − metodą gromadzenia informacji służącej rozwojowi ucznia, nauczyciela, szkoły (przedszkola)

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 • Nowelizacja statutu szkoły

Adam Pukocz

 • Ocena pracy  nauczyciela w świetle nowych przepisów

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

 • Polityka antymobingowa w szkole, przedszkolu

Cezary Lempa

 • Wolontariat w szkole
 • Samorząd szkolny

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Działania innowacyjne w szkole, przedszkolu

Anna Czarlińska-Wężyk

Cezary Lempa

 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli (karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna)
 • Nauczyciel jako osoba z uprawnieniami dla funkcjonariuszy publicznych

dr Jerzy Grad – dyr. RODN „WOM” w Katowicach

Adam Pukocz

 • Nagrody i kary dla uczniów w kontekście przepisów prawa

Adam Pukocz

 • Prawa i obowiązki rodzica oraz ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Adam Pukocz