Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Organizacja pracy szkoły

 • Zadanie edukacyjne, czyli skuteczne wspieranie aktywności ucznia
 • dr Ewa Chorąży
 • Egzamin ósmoklasisty z wybranych przedmiotów
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • Adam Pukocz
 • Promocja szkoły (przedszkola; placówki) − kreowanie jej wizerunku
 • Umiejętność gospodarowania czasem w pracy nauczyciela
 • Krzysztof Bednarek

 

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 • Ocena pracy  nauczyciela w świetle nowych przepisów 
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • dr Jerzy Grad
 • Adam Pukocz
 • Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • Polityka antymobingowa w szkole (przedszkolu)
 • Cezary Lempa
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole (placówce) jako źródło do  diagnozy pracy szkoły (placówki) 
 • dr Ewa Chorąży
 • Cezary Lempa
 • Prawa i obowiązki rodzica i ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna (etyczna) nauczycieli
 • Nauczyciel jako osoba z uprawnieniami dla funkcjonariuszy publicznych
 • Adam Pukocz
 • dr Jerzy Grad
 • Rozwój zawodowy nauczycieli
 • Maria Syta