Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Organizacja pracy szkoły

 • Koncepcja egzaminu ósmoklasisty z dodatkowych, wybieranych przez uczniów przedmiotów (praca z informatorami)

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Mariola Lux

Adam Pukocz

 • Od wyniku egzaminu zewnętrznego do programu poprawy efektów kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

 • Promocja szkoły (przedszkola; placówki) − kreowanie jej wizerunku

Krzysztof Bednarek

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 • Ocena pracy  nauczyciela w świetle nowych przepisów

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

 • Polityka antymobingowa w szkole, przedszkolu

Cezary Lempa

 • Wolontariat w szkole
 • Samorząd szkolny

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Działania innowacyjne w szkole, przedszkolu

Cezary Lempa

 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli (karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna)

dr Jerzy Grad

Adam Pukocz

 • Nauczyciel jako osoba z uprawnieniami dla funkcjonariuszy publicznych
 • Prawa i obowiązki rodzica oraz ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Adam Pukocz