Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Organizacja pracy szkoły

 • Zadanie edukacyjne, czyli skuteczne wspieranie aktywności ucznia

dr Ewa Chorąży

 • Egzamin ósmoklasisty z wybranych przedmiotów

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Promocja szkoły (przedszkola; placówki) − kreowanie jej wizerunku

Krzysztof Bednarek

 

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 • Ocena pracy  nauczyciela w świetle nowych przepisów

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

 • Polityka antymobingowa w szkole (przedszkolu)

Cezary Lempa

 • Od wyniku egzaminu zewnętrznego do programu poprawy efektów kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

 • Wolontariat w szkole
 • Samorząd szkolny

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 • Działania innowacyjne w szkole/przedszkolu

Cezary Lempa

 • Prawa i obowiązki rodzica i ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 • Nauczyciel jako osoba z uprawnieniami dla funkcjonariuszy publicznych

dr Jerzy Grad

Adam Pukocz

 

 

 

Tytuł

Zakres tematyczny

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 

 

 

 

 • Liczba godzin: 17 (w tym 5 godzin pracy własnej)

 

 

Przepisy prawne regulujące ocenianie. Od wymagania (podstawy programowej) do zadania egzaminacyjnego − sprawdzającego. Zasady konstruowania i oceniana zadań. Analiza ilościowa i jakościowa zadań. Konstruowanie oceny, w tym kształtującej. Korelacja pomiędzy ocenianiem a wynikami uczenia się ucznia.

 

 • Informacje merytoryczne:

dr E. Chorąży: 32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl  

A. Pukocz: 32 258 13 97 w. 223; apukocz@womkat.edu.pl

C. Lempa: 32 258 13 97 w. 221; cezaryl@womkat.edu.pl