Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

 Proponowane treści

Organizacja pracy szkoły

 • Od wyniku egzaminu zewnętrznego do programu poprawy efektów kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

    
 •  
 •  
 •  
 • Jak zapewnić sukces na egzaminie zewnętrznym uczniowi, nauczycielowi i szkole?
 •  
 •  
 •  
 • Jak pomagać ocenianiem szkolnym uczniom w uczeniu się?
 •  
 •  
 •  
 • Rola, zadania i działania mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela
 •  
 •  
 •  
 • Obserwacja − metodą gromadzenia informacji służącej rozwojowi ucznia, nauczyciela, szkoły (przedszkola)
 •  
 •  
 •  

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 • Statut szkoły i jego nowelizacja

Adam Pukocz

 
 •  
 •  
 •  
 • Analiza statutu danej szkoły (placówki) – praca z dokumentem
 •  
 •  
 •  
 • Wybrane zagadnienia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w zapisach statutów szkół ze szczególnym uwzględnieniem oceniania uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dorota Rembiasz-Gaborska

 •  
 •  
 •  
 • Ocena pracy  nauczyciela

 

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

Adam Pukocz

 •  
 •  
 •  
 • Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia

dr Ewa Chorąży

Cezary Lempa

 
 •  
 •  
 •  
 • Zadania i obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa
 •  
 •  
 •  
 • Kompendium prawne nauczyciela

dr Ewa Chorąży

Adam Pukocz

Dorota Rembiasz-Gaborska

 
 •  
 •  
 •  
 • Prawo oświatowe w praktyce szkolnej nauczyciela
 •  
 •  
 •  
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli (karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna)

dr Jerzy Grad – dyr. RODN „WOM” w Katowicach

Adam Pukocz

 
 •  
 •  
 •  
 • Nauczyciel jako osoba z uprawnieniami dla funkcjonariuszy publicznych
 •  
 •  
 •  
 • Prawa i obowiązki rodzica oraz ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Adam Pukocz

 
 •  
 •  
 •  
 • Nagrody i kary dla uczniów w kontekście przepisów prawa
 •  
 •  
 •  
 • Prawa dziecka w przepisach krajowych i międzynarodowych 

dr Tomasz Grad

 •  
 •  
 •