Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

 

Prawne aspekty pracy nauczycieli

 • Awans zawodowy nauczyciela
 • Ocena pracy  nauczyciela w świetle nowych przepisów
 • Odpowiedzialność  pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli w świetle nowych przepisów
 • Ochrona danych osobowych

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 • Statut szkoły i dokumentacja szkolna
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela
 • Obowiązki ucznia, nauczyciela i rodzica w szkole
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły (przedszkola, placówki)
 • Jak kształtować i ewaluować przestrzeń edukacyjną szkoły (przedszkola, placówki)?
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty do opracowania programu poprawy efektów kształcenia?
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminu maturalnego do opracowania programu poprawy efektów kształcenia?
 • Planowanie dydaktyczne szkolne i przedmiotowe
 • Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 • Działalność innowacyjna szkoły
 • Organizacja wycieczek szkolnych w świetle nowych przepisów
 • Opracowanie rocznego programu działań

Nauczyciel w szkole i poza szkołą

 • Umiejętność gospodarowania własnym czasem
 • Etyczne aspekty pracy nauczyciela
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Promocja szkoły (przedszkola; placówki) − kreowanie jej wizerunku
 • Wywiadówka inaczej

 

 

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.