Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

 

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Elementy terapii behawioralnej
  • Uczeń z zaburzeniami zachowania zagrożony niedostosowaniem społecznym w  szkole i przedszkolu
  • Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym
  • Dziecko z dyspraksją w szkole
  • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.