Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne

Specjalne Potrzeby Edukacyjne; Specyficzne trudności w uczeniu się

 Zainspiruj się propozycjami pracy z dzieckiem ze SPE, informacjami jak sprawdzać i oceniać wiedzę uczniów oraz organizacją lekcji wychowawczej - jak uczyć o uczeniu się.
>> Więcej informacji <<

1.  Strategia działań wobec ucznia z grupy dysleksji. 

Specyficzne trudności w uczeniu się rozumiemy różnorodne nasilone trudności w opanowaniu czytania i pisania, określone mianem dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzenia w zakresie umiejętności matematycznych (dyskalkulia). Publikacja Jolanty Rafał-Łuniewskiej zawiera  materiały dla nauczycieli i rodziców, dzięki czemu może służyć jako materiał samokształceniowy dla grup nauczycieli sześciolatków zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Znajduje się tu również propozycja narzędzia do budowy strategii działań wobec ucznia przejawiającego symptomy ryzyka dysleksji.

>> Więcej informacji <<

2.  Zalet Metody Dobrego Startu jest wiele, oddziałuje pozytywnie na całokształt rozwoju psycho- motorycznego dzieci. Rozwija sferę poznawczą, społeczną, emocjonalne. Wiązanie elementów słuchowych (śpiew, recytowanie wierszyków), ruchowych, wzrokowych (wzory graficzne) aktywizuje cały układ nerwowy i oddziałuje wszechstronnie. MDS jest więc metodą rehabilitacji psychomotorycznej, sprzyjającą włączaniu dzieci z niepełnosprawnościami w proces edukacji i terapii razem z rówieśnikami.
 
 
3. Nauka zdalna minęła... pozostał informator ze wskazówkami dotyczącymi komunikacji z uczniami i odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych. Uczniowie i rodzice otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu.