Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Technologie informacyjno-komunikacyjne

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Zakres tematyczny

Prowadzący

TIK w pracy nauczyciela

  • TiK w nauczaniu przedmiotowym
  • Narzędzia cyfrowe wpierające procesy edukacyjne
  • Aplikacje chmurowe w dydaktyce – Padlet, Pinterest, Canva, Genially i inne programy do komunikacji oraz tworzenia zasobów dydaktycznych

Marta Cichoń-Sender

dr Barbara Czwartos

Aldona Ferdyn

  • Nowoczesny nauczyciel − wykorzystanie darmowych narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej

Marta Cichoń-Sendor

  • Szkoła on-line – Office 365

Sebastian Buczyński