Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> EDUKACJA CYFROWA

EDUKACJA CYFROWA

EDUKACJA CYFROWA

MATERIAŁY EDUKACYJNE

E-podręczniki

E-podręczniki to platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, na której dostępnych jest kilkanaście tysięcy bezpłatnych e-materiałów zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej. E-materiały to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dają możliwość pracy w zespołach i dopasowują się do indywidualnego stylu nauki. Każdy uczeń i nauczyciel na swoim koncie – profilu może gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, tworzyć autorskie wersje. Udostępniane są na otwartej licencji Creative Commons i dostosowane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwala na korzystanie z e materiałów uczniom w dysfunkcjami.

 E‑materiały podzielone są na trzy główne bloki:

 • edukacja wczesnoszkolna (klasy 1 – 3)
 • szkoła podstawowa (klasy 4 – 8)
 • szkoła ponadpodstawowa

Link do platformy tutaj >>

*** 

Cyberhigiena

Cyberhigiena to zasady bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym świecie. Jest bardzo ważna od momentu, kiedy zaczęliśmy szeroko wykorzystywać możliwości internetu w wielu dziedzinach życia. Pojęcie higieny cyfrowej zyskało na popularności w czasie nauki zdalnej oraz przeniesienia do sieci większości innych aktywności współczesnego człowieka z powodu pandemii, ale cyberbezpieczeństwo pozostanie nadal bardzo ważnym zagadnieniem także po powrocie do normalności. 

Wiele materiałów znajdziemy na stronie MEN: Kliknij tutaj >>  

Są to poradniki na temat m.in. bezpieczeństwa w mediach społecznościowych, wyłudzania informacji, tworzenia bezpiecznych haseł, zakupów w sieci i wiele innych.
Także Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzni na stronie publikuje zbiór dobrych praktyk i codziennych zasad korzystania z internetu, które podnoszą nasze poczucie bezpieczeństwa podczas przebywania w sieci.

Materiały dostępne są tutaj >>

***

Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Microsoft.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Microsoft poświęconej edukacji włączającej: edukacji inkluzywnejZnajdziecie tam Państwo

 • katalog narzędzi integracyjnych Microsoft przydatnych w edukacji,
 • studium przypadku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku,
 • ścieżkę szkoleniową na platformie Microsoft Educator Centre, zawierającą wskazówki jak zbudować cyfrową społeczność integracyjną w Państwa szkole

Link do strony tutaj >>

***

Agencja Muzyczna Polskiego Radia

 „Radiobook” jest to projekt  Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jego celem jest popularyzowanie dzieł literackich. Na kanale można znaleźć lektury szkolne oraz teksty należące do kanonu literatury polskiej i światowej. W każdy poniedziałek zamieszczane są kolejne tytuły czytane przez wybitnych aktorów. „Radiobooki” są dostępne bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dostepne są tutaj >> 

***

Myślenie programistyczne

W jaki sposób wprowadzić uczniów w fascynujący świat myślenia programistycznego? Dzięki właściwie zaplanowanym zajęciom. W ich przygotowaniu mogą pomóc m. in. materiały - scenariusze zajęć, gry i zabawy offline, gry i aplikacje online, które dostępne są TUTAJ >>>  

***

TIK na specjalne zamówienie czyli jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji i terapii z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorki Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska zamieściły w publikacji m. in. przykłady edukacyjnych portali internetowych w pracy nauczyciela, aplikacji mobilnych do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystywania nowych technologii podczas zajęć rewalidacyjnych oraz w projektach edukacyjnych. W rozdziale Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały zaprezentowane m. in. przykłady  narzędzi TIK do indywidualizacji nauczania czy generatory do tworzenia zindywidualizowanych kart pracy i materiałów edukacyjnych. Publikacja wydana została przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Publikacja dostępna na stronie ORE - kliknij tutaj >> 

***

Bezpieczeństwo w Internecie

"Bądź z innej bajki"kampania o bezpieczeństwie w internecie. Jej celem jest uświadomienie rodzicom i opiekunom zagrożeń, z jakimi ich dzieci mogą się zetknąć w wirtualnym świecie. Przygotowane przez autorów animacje oparte na baśniach  - Krolowa śniegu, Czerwony Kapturek, Złota Rybka czy Śpiąca krolewna mają zainteresować i lepiej trafić do wyobraźni dzieci i dorosłych. W kampanii poruszono tematy jak hejt, grooming, patostreamy czy FOMO, to zagrożenia, z którymi coraz częściej spotykają się młodzi użytkownicy internetu. W ramach kampanii przygotowano materiały dodatkowe: podcasty, broszury i inforgrafiki z gotowymi poradami do wykorzystania.

Kampania jest realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Góry Kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj >>

   

***

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania. Wykorzystując zdalne metody nauczania należy pamiętać o bezpiecznym przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, aby z nimi się zapoznać kliknij tutaj >>>

 

***

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” to publikacja wydana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Poradnik składa się z 3 części poświęconych różnym aspektom: bezpieczeństwu fizycznemu w szkole, bezpieczeństwu cyfrowemu oraz bezpieczeństwu technicznemu sieci i sprzętu IT. Przeznaczony jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Publikacja dostępna na stronie MEN >>

***

SHARENTING. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co to jest sharenting? Jaka jest skala tego zjawiska? A także w jaki sposób kształtujemy wizerunek w sieci? W bezpłatnej publikacji uzyskasz odpowiedzi na ww. pytania. Wejdź na stronę Akademii NASK.

Publikacja dostępna tutaj >>

***

"Muzealne zielone szkoły" – to oferta skierowana do placówek oświatowych, które ze względu na sytuację epidemiczną nie mogą realizować programu w ramach tradycyjnych tzw. zielonych szkół. Akcja „Muzealne zielone szkoły” ma nie tylko pomóc nauczycielom w realizacji programu nauczania w interesujący dla młodego pokolenia sposób, ale także skierować uwagę dzieci i młodzieży na instytucje kultury jako bogate źródło różnorodnej wiedzy oraz uświadomić im wagę dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje TUTAJ >>>

***

Cody Roby – gra planszowa do nauki programowania.

Nauka programowania nie musi być trudna. Możemy rozpocząć ją od zabawy w łatwą grę planszową Cody Roby (czyt. kodi robi). Gracze prowadzą rozgrywki polegające na sterowaniu poruszającym się po planszy robotem,  wydając mu konkretne polecenia. Gra rozwija logiczne myślenie i jest wstępem do dalszej nauki programowania z wykorzystaniem komputera. Autorem gry jest Alessandro Bogliolo – włoski ambasador EU Code Week i znany promotor kodowania. Gra jest bezpłatna.

Materiały do pobrania i wydrukowania  z przykładowym scenariuszem zabawy znajdują się TUTAJ >>

***

 

IINFORMACJE - PROGRAMY, PROJEKTY I INNE WYDARZENIA

 

***  

 „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

 „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” – to ogólnopolski projekt grantowy dla nauczycieli, realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Nabór do trzeciej edycji rozpoczął się 14 kwietnia 2021 .

Do udziału w projekcie zaproszeni są nauczyciele i edukatorzy.

 Korzyści dla nauczycieli i edukatorów, którzy przystąpią do projektu:

– 288 h szkoleń podnoszących kompetencje z algorytmiki i programowania,
– grant finansowy o wartości 6400 zł na prowadzenie kółka informatycznego,
– zestawy robotyczne,
– materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć,
– mentoring i opieka ekspertów na najwyższym poziomie,
– możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu.

 Szczegółowe informacje tutaj >>

 *** 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

Zapraszamy szkoły do udziału w ogólnopolskim programie Szkoła w chmurze MICROSOFT.
Udział w programie jest bezpłatny.
Korzyści z udziału w programie:

 • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
 • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
 • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
 • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.

Szczegółowe informacje tutaj >>

*** 

Akademia Cyfrowego Edukatora Microsoft 

Akademia Cyfrowego Edukatora to projekt, którego celem jest przedstawienie technologii, które usprawniają pracę edukatorów i pokazują wskazówki potrzebne do budowania nowoczesnej szkoły. 

Program Akademii skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz szkolnych administratorów IT, którzy dzięki webinariom i materiałom szkoleniowym poznają cyfrowe narzędzia oraz sposoby na to, jak zarządzać szkołą, prowadzić zajęcia i organizować hybrydową naukę. 

Nagrania webinariów są dostępne na stronach: 

Zapraszamy do Akademii Cyfrowego Edukatora.

*** 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli”.

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją skierowaną do nauczycieli geografii „Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli”. Poradnik może być wsparciem dla kadry pedagogicznej w realizacji nowej podstawy programowej geografii.

Nowa podstawa programowa z geografii kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie w nowoczesnej edukacji geograficznej technologii informacyjno-komunikacyjnych. Umożliwiają one pozyskiwanie oraz tworzenie zbiorów danych przestrzennych, ich prezentację, analizę oraz interpretację.

Wprowadzenie technologii geoinformacyjnych do szkolnej edukacji geograficznej w znacznym stopniu wzmacnia potencjał edukacyjny geografii. Dodatkowo czyni geografię szkolną bardziej przydatnym przedmiotem w życiu codziennym, odpowiadającym jednocześnie wyzwaniom współczesności.

Poradnik oraz szczegółowe informacje dostępne tutaj >>

 

***

OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz tutaj >>  

***

 WARTO PRZECZYTAĆ

Co warto wiedzieć o memach? W jakim zakresie memy podlegają prawu autorskiemu? Informacje w tym zakresie dostępne są w artykule „Czy memy podlegają prawu autorskiemu?” na stronie Legalnej Kultury.  

Czytaj więcej >>

***

Czy każda szkolna praca dziecka podlega ochronie prawa autorskiego? Warto zapoznać się z informacjami w artykule Awantura o dziecięcy rysunek - czy każda szkolna praca dziecka podlega ochronie prawa autorskiego? Artykuł dostępny na stronie na stronie Legalnej Kultury.

Czytaj więcej>>

***

Ministerstwo Cyfryzacji. Oddajemy w Państwa ręce publikację, która w przystępny sposób omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych. To dzięki niemu możemy cieszyć się audycjami radiowymi i telewizją czy używać telefonów komórkowych. Jest więc podstawą bezproblemowego i szybkiego przepływu informacji, co stanowi dziś fundament naszej cywilizacji. Publikacja jest podzielona na cztery sekcje. Trzy pierwsze odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dotyczące fal elektromagnetycznych. Czym są? Jaki mają wpływ na organizm człowieka? Jak je mierzyć i jakie regulacje ich dotyczą? W czwartej części krótko wyjaśniamy, jaki jest związek pola elektromagnetycznego z telekomunikacją, i tłumaczymy, czym jest kolejna generacja sieci komórkowych, czyli 5G. Jesteśmy pewni, że publikacja ta pomoże wszystkim zainteresowanym zrozumieć, czym jest pole elektromagnetyczne i jak możemy je spożytkować dla dobra Polski. Zapraszamy do czytania!

 ***

 

Finalna wersja dyrektywy ws. praw autorskich. W sieci mają być zmiany, ale memy nie znikną.  Tutaj przeczytasz więcej>> 

*** 

Edukacja medialna. Warto zajrzeć na tę stronę!  Są na niej secenariusze lekcji, zajęć, ćwiczenia, materiały dla nauczycieli, uczniów, infomacje o olimpiadzie cyfrowej, itd. Szczegółowe informacje tutaj>>

***

Legalna kultura. Baza legalnych źródeł, prawo w kulturze, strefa edukacji, kampanie społeczne, czytelnia kulturalna i wiele, wiele więcej. Warto tu zajrzeć>>

***

 

PRAWO

 • USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)  Czytaj tutaj>>
 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE:  Czytaj tutaj>>
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH - PORADNK Czytaj tutaj>>

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1)  Czytaj tutaj>>

 - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – Wielka Izba – z 5 września 2017 r.: Monitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji. Warto o tym przeczytać więcej tutaj>>

***

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń i kursów doskonalących odpłatnych w ramach zagadnienia "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne".

Nazwa Data
rozpoczecia
Technologie informacyjno-komunikacyjne - Kursy doskonalące online
GIMP – darmowy Photoshop KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Office 365- szkoła w chmurze KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Podstawy programowanie w języku C++ KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Programowanie w języku Python KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
SCRATCH JUNIOR – nauka programowania KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Środowisko SCRATCH – nauka programowania KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Tworzenie kursów na platformie Moodle KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Tworzenie prezentacji online (PREZI) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www część II KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.


 

< Powrót do listy