Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

 

Edukacja wczesnoszkolna w praktyce

  • Jak uczyć ciekawie i nowocześnie, wykorzystując przestrzeń edukacyjną? − lekcje poza klasą szkolną
  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady zajęć praktycznych
  • ABC kreatywności w edukacji wczesnoszkolnej (techniki Freineta, mapa myśli, drzewko ambitnego celu, gałązka, praca metodą projektów i inne)
  • Nauczyciel − uczeń, różne spojrzenia na dyscyplinę w klasie

 

 

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.