Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

 • Innowacyjny nauczyciel – innowacyjne przedszkole
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu
 • Edukacja poza murami przedszkola. Wykorzystanie potencjału środowiska do wzbogacenia zajęć dydaktycznych
 • Organizacja zajęć wspierających rozwój dziecka o SPE, dziecka z WWR, w trakcie bieżącej pracy
 • Elementy arteterapii w edukacji przedszkolnej

Dorota Kozioł-Żurawska − doradca metodyczny

 • Dziecko i książka. Wprowadzenie przedszkolaka w świat literatury. Jak zachęcić przedszkolaka do zgłębiania tajemnic literatury? Wykorzystanie idei M. Swędrowskiej w praktyce nauczyciela
 • Edukacja matematyczna w przedszkolu

Wioleta Mueller-Konieczny − doradca metodyczny

 • Aktywni(e) i poza schematem z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • Ocenianie kształtujące − efektywność osobista i współpraca w zespole
 • Wsparcie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi − dostosowanie wymagań
 • Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu
 • Proste rozwiązania na trudne zachowania. Wykorzystanie elementów Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
 • STEAM czy ST(R)EAM? Przestrzeń kreatywnej pracy

 

dr Agnieszka Twaróg-Kanus

 • Planowanie rozwoju zawodowego − zaczynasz od preorientacji

Hanna Dąbrowska

 

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.