Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne

Nazwa Data
rozpoczęcia
Prowadzący Szczegóły i Zapisy
TABELA Szkolenia stacjonarne
Higiena zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela 09.02.2023
godz. 15:00
Marianna Kłyk Zapisz się!
Nowelizacja statutu szkoły 15.02.2023
godz. 12:15
Adam Pukocz Zapisz się!
Metoda JES-pl – nauczanie dzieci z doświadczeniem migracyjnym 15.02.2023
godz. 16:30
Barbara Czwartos Zapisz się!
Mowa ciała w sztuce 16.02.2023
godz. 14:30
Aleksandra Gorzelik Zapisz się!
Zasady i techniki komunikacyjne - wsparcie dziecka z doświadczeniem migracyjnym 21.02.2023
godz. 14:45
dr Mirella Zajega Zapisz się!
Ocenianie kształtujące- Efektywność osobista i współpraca w zespole 21.02.2023
godz. 15:00
dr Agnieszka Twaróg-Kanus Zapisz się!
Indywidualizacja pracy z uczniem – wykorzystanie cyfrowych narzędzi. 22.02.2023
godz. 15:00
Marta Cichoń - Sendor Zapisz się!
Kompendium zagadnień prawnych, czyli o czym powinien wiedzieć nauczyciel - Projekt APN 22.02.2023
godz. 15:00
Adam Pukocz Zapisz się!
Kształtowanie krytycznego podejścia do informacji w internecie 22.02.2023
godz. 15:00
Andrzej Musiał Zapisz się!
Edukacja zdrowotna w szkole. Zadania szkoły, dyrektorów i nauczycieli 22.02.2023
godz. 15:30
dr n. zdr. Tomasz Grad Zapisz się!
Ocenianie kształtujące- Efektywność osobista i współpraca w zespole 23.02.2023
godz. 15:00
dr Agnieszka Twaróg-Kanus Zapisz się!
Język polski - dobór treści nauczania i celów kształcenia w kontekście podstawy programowej - projekt APN 27.02.2023
godz. 14:30
dr Mirella Zajega Zapisz się!
I pomoc-kurs nadający uprawnienia 27.02.2023
godz. 15:30
A. Uciński, R. Jakubczyk, T. Grad Zapisz się!
Doświadczenie i eksperymenty na przedmiotach przyrodniczych - projekt APN 01.03.2023
godz. 15:00
Mariola Lux Zapisz się!
Wybrane aspekty metodyki wdżr - blok tematyczny B (zajęcia z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt)-Projekt APN 01.03.2023
godz. 15:30
Marianna Kłyk Zapisz się!
Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego - bhp 03.03.2023
godz. 16:30
Maria Kaczmarek, dr inż. Jerzy Kropka Zapisz się!
Tworzenie stron internetowych w Wordpress - kurs podstawowy 04.03.2023
godz. 08:30
Sebastian Buczyński Zapisz się!
Projektowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o kompetencje kluczowe 06.03.2023
godz. 14:30
Anna Czarlińska Wężyk, Aleksandra Gorzelik Zapisz się!
Awans po nowemu .Jak zostać nauczycielem dyplomowanym w br. szkolnym bez stażu -porady eksperta 07.03.2023
godz. 14:00
Maria Syta Zapisz się!
Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego - bhp gr. Katowice 10.03.2023
godz. 16:30
Maria Kaczmarek, dr inż. Jerzy Kropka Zapisz się!
Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego ucznia -w ramach konferencji "Wyzwania współczesnej edukacji" 14.03.2023
godz. 14:30
Mariola Lux Zapisz się!
Sharenting - jak nie zaszkodzić swojemu dziecku ? 15.03.2023
godz. 15:00
Andrzej Musiał Zapisz się!
Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? 15.03.2023
godz. 15:00
Adam Pukocz, Cezary Lempa Zapisz się!
Szkoła, zawód, praca- o współpracy między szkołami a pracodawcami 15.03.2023
godz. 15:00
Hanna Dąbrowska Zapisz się!
Współpraca ze współczesnymi rodzicami - dylematy i wyzwania w ramach konferencji "Wyzwania współczesnej edukacji" 16.03.2023
godz. 14:00
Maria Syta Zapisz się!
SCARF w edukacji-efektywność własna, zaangażowanie i współpraca w zespole 16.03.2023
godz. 15:00
dr Agnieszka Twaróg-Kanus Zapisz się!
Wybrane aspekty metodyki wychowania- Projekt APN 20.03.2023
godz. 15:00
Marianna Kłyk Zapisz się!
Nowoczesny bibliotekarz - aplikacje wykorzystywane do promocji czytelnictwa, Projekt APN 23.03.2023
godz. 14:00
Aldona Ferdyn Zapisz się!
Komunikacja z elementami coachingu-wykorzystanie modelu GROW i RGROW- Projekt APN 23.03.2023
godz. 14:30
Anna Czarlińska Wężyk Zapisz się!
Jak (nie) uczyć przyrody w szkole podstawowej - Projekt APN 27.03.2023
godz. 15:00
Adam Pukocz Zapisz się!
Wybrane aspekty metodyki profilaktyki edukacyjnej-Projekt APN 27.03.2023
godz. 15:00
Marianna Kłyk Zapisz się!
Jak sprawdzać nabyte wiadomości i umiejętności - Projekt APN 30.03.2023
godz. 14:30
Adam Pukocz Zapisz się!
Zrównoważony rozwój i zarządzanie projektem - PROJEKT APN 13.04.2023
godz. 14:30
Anna Czarlińska Wężyk Zapisz się!
Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcji języka obcego 13.04.2023
godz. 16:30
Barbara Czwartos, Joanna Drążek Zapisz się!
Matematyczne zagadki i ciekawostki podczas wycieczki (może w ogrodzie lub w kuchni?)-PROJEKT APN 26.04.2023
godz. 15:00
Maria Syta Zapisz się!
Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym-w ramach konferencji "Wyzwania współczesnej edukacji" 26.04.2023
godz. 15:15
Marianna Kłyk Zapisz się!
Podniesienie efektywności nauczania i uczenia się - analiza zasad neurodydaktyki - wyzwania współczesnej edukacji 26.04.2023
godz. 16:30
Barbara Czwartos Zapisz się!