Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Edukacja zawodowa i ustawiczna

Edukacja zawodowa i ustawiczna

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

  • Diagnozowanie wiedzy i umiejętności zawodowych słuchaczy rozpoczynających edukację w branżowych szkołach II stopnia (BS II stopnia)
  • Maria Kaczmarek

 

  • Planowanie dydaktyczne pracy nauczyciela w branżowych szkołach II stopnia (BS II stopnia) 
  • Dostosowanie wybranych metod kształtowania umiejętności zawodowych do rozwijania samokształcenia kierowanego uczniów i słuchaczy branżowych szkół
  • Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (słuchaczy) w kształceniu zawodowym