Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram. 

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

LINK: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-17-do-19-marca-tzw-probne-egzaminy-osmoklasisty-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna 

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br.

LINK: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-3-do-16-marca-tzw-probne-egzaminy-maturalne-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

LINK

 

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

LINKhttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego 

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.  Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zestaw obejmować będzie zeszyty do 11 przedmiotów egzaminacyjnych zdawanych na egzaminie maturalnym.

LINK:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-maturalny-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/ 

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

LINK:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-osmoklasisty-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/ 

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I MATURA 2021

LINK: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

LINK: EGZAMIN MATURALNY

 

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.- LINK

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi:

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych 

zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie czerwonej/żółtej

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowały wytyczne dla szkół. Link

Materiały

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych.pdf 0.18MB

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych
Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych.docx 0.14MB

ANEKSY DO INFORMATORÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I EGZAMINIE MATURALNYM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

 

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

LINK:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym 

Bezpieczne półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii zimowych

W czasie tegorocznych ferii zimowych, które dla wszystkich w tym roku wyjątkowo odbędą się w jednym terminie 4 – 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, którym dajemy możliwość, aby w ścisłym reżimie sanitarnym zorganizować opiekę dla najmłodszych dzieci.

Link

Wymagania egzaminacyjne – prekonsultacje zakończone

Od 20 do 27 listopada br. trwały prekonsultacje, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do MEN na temat treści proponowanych wymagań. Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Link

Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych – zachęcamy do udziału

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało propozycje wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

20 listopada br. rozpoczynają się prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie czekamy do 27 listopada. Prekonsultacje to efekt zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, które w roku szkolnym 2020/2021 zostaną wyjątkowo przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Na merytoryczne uwagi i opinie w dotyczące tej propozycji Ministerstwo czeka do 27 listopada br.  na adres mailowy prekonsultacje@men.gov.pl Wszystkie przesłane opinie zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Osoby przekazujące uwagi proszone są o zapoznanie się z klauzulą RODO.

Materiały:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – wymagania egzaminacyjne
E8​_Wymagania.pdf 0.51MB

EGZAMIN MATURALNY – wymagania egzaminacyjne
EM​_Wymagania.pdf 1.50MB

Listy Ministra Edukacji i Nauki do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz samorządowców w sprawie rządowego wsparcia 500 zł na naukę zdalną

Dziś, 20 listopada Minister Edukacji i Nauki skierował listy do dyrektorów szkół i nauczycieli oraz samorządowców w sprawie rządowego wsparcia 500 zł na naukę zdalną. Przedstawił w nich najważniejsze informacje o programie i sposobie uzyskania dofinansowania. Nauczycieli i dyrektorów minister zachęcił do składania wniosków o refundację wydatków, natomiast samorządowców poprosił o współpracę i sprawną dystrybucję środków.

LINK!!!!:

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli – rozporządzenie podpisane

Pytania i odpowiedzi dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-rzadowego-wsparcia-500-zl-dla-nauczycieli 

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej--poradnik-men 

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

LINK: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych 

Bezpieczny powrót do szkół

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Podwyżki od 1 września

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli legitymują się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli), od 1 września 2020 r. wyniesie dla nauczyciela stażysty – 2 949 zł, nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł, nauczyciela mianowanego – 3 445 zł, nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Poniżej prezentujemy link.

Link: KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

Wazne informacje, które można (należy) wykorzystać w planowaniu pracy w roku szkolnym 2020/2021 np. w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Link: ROZPORZĄDZENIE

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

 

Co z edukacją od września ? - wywiad z Ministrem Edukacji Dariuszem Piontkowskim w Gazecie Prawnej.pl

Potrzebne są przepisy, które dawałyby możliwość szybkiego przejścia na zdalne nauczanie, jeśli w klasie lub szkole pojawi się ognisko koronawirusa.

Chcemy takie rozwiązanie wprowadzić. Prawdopodobnie to dyrektor będzie miał możliwość przechodzenia na kształcenie zdalne w sytuacji zagrożenia epidemicznego w poszczególnych placówkach. Dziś minister edukacji może zawiesić funkcjonowanie szkół na terenie całego kraju, województwa, gminy lub powiatu, ale jednej szkoły lub klasy już nie. Dlatego stworzymy przepisy, które pozwolą dyrektorowi przejść na zdalne nauczanie, jeśli dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej, np. zakażenia, powodzi, zerwania dachu.

Dlaczego ma o tym decydować dyrektor szkoły, a nie kurator?

....

LINK: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1485524,piontkowski-nauczanie-zdalne-podwyzki-wywiad.html

Możliwość przeprowadzenia rozmów lub egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w formie wideokonferencji

24 czerwca 2020 r. wszedł w życie art. 96a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.) Przepis ten stwarza możliwość przeprowadzenia rozmów lub egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w formie wideokonferencji.

LINK: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/sprawy-nauczycieli/mozliwosc-przeprowadzenia-rozmow-lub-egzaminow-zwiazanych-z-awansem-zawodowym-nauczycieli-w-formie-wideokonferencji/

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Materiały

Podstawowe​_kierunki​_realizacji​_polityki​_oświatowej​_państwa​_w​_roku​_szkolnym​_2020-2021.docx 2.37MB

Podstawowe​_kierunki​_realizacji​_polityki​_oświatowej​_państwa​_w​_roku​_szkolnym​_2020-2021.pdf 0.19MB

 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiana przepisów

Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

link: https://www.gov.pl/web/edukacja/odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-nauczycieli-projekt-ustawy

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Minister Edukacji Narodowej skierował dziś, 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W liście minister przekazał podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie pandemii. Podziękował również rodzicom za wspieranie dzieci w nauce na odległość oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

Link:

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-na-zakonczenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych2

Praca zdalna, nauczanie zdalne, gotowość do pracy… 

Opracowanie: dr Jerzy Grad, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

W obrocie prawnym pojawiły się pojęcia , które do tej pory w oświacie nie funkcjonowały, takie jak: zdalna praca, zdalne nauczanie czy gotowość do wykonywania pracy. Nie są to pojęcia tożsame i każde wynika z innych przepisów prawa. Szkoda, że na samym początku jasno nie zdefiniowano tych pojęć w odniesieniu do szkoły, a przede wszystkim nie wyjaśniono różnic. Z rozmów z nauczycielami czy wpisów na portalach społecznościowych wynika, że większość nauczycieli utożsamiało naukę zdalną z pracą zdalną nauczycieli. I stąd dzisiaj tak dużo nieporozumień zwłaszcza po wprowadzeniu do przepisów MEN nowego pojęcia: konsultacje.

Czytaj więcej...

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Linki:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/990

Aktualizacja harmonogramu E8, EG i EM. Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania E8 i EM

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Na stronie Ministerstwa Edulacji Narodowej znajduję się taka informacja:

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach. LINK DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI>>

link do materialów:

Odpowiedź MEN na pytanie dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodziezy w czasie wakacji 2020

"Do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, kierowane są liczne pytania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Należy jednak pamiętać, aby, np. w przypadku ogłaszania otwartych konkursów ofert i przetargów na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w sporządzonych procedurach pojawiło się zastrzeżenie, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie... z up. Ministra Edukacji Narodowej Marzena Machałek Sekretarz Stanu https://www.kuratorium.lodz.pl/odpowiedzi-men-na-pytania-dotyczace-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-czasie-ferii-letnich-w-2020-i-zywienia-dzieci-w-czasie-zamkniecia-placowek-oswiatowych/

Zakupy wyjazdów na kolonie, która są w rozumieniu prawa imprezami turystycznymi, objęte zostały ochroną na wypadek niewypłacalności, a każdy klient - w razie rezygnacji - po spełnieniu wymogów ustawowych w związku z COVID-19 dostanie 100 proc. zwrotu wpłat lub będzie mógł odebrać voucher. Ostateczna decyzja w tej sprawie organizacji kolonii należy oczywiście do ministra zdrowia, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną.

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami zmieniającymi z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) oraz z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.781) wprowadzone zostały zmiany zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, odnoszące się do :

 • postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy Prawo oświatowe;
 • zasad i terminów składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, których mowa w w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy Prawo oświatowe;
 • terminów potwierdzenia okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe;
 • terminów przewidziany na czynności w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe.

LINK DO INFORMACJI:

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa to najważniejsze zagadnienia nowego informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W publikacji pojawia się m.in. opis platformy epodreczniki.pl, wykaz materiałów informacyjnych i stron internetowych przydatnych do nauki online. Materiał przybliża także projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz działania zwiększające udział technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Zachęcamy do korzystania z materiału. WAŻNE LINKI:

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego – Koronawirus SARS-CoV-2

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących.

WAŻNE LINKI:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 742)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY, MATURALNEGO I ZAWODOWEGO

24.04.2020 Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Materiały:

INFORMACJE MINISTRA EDUKACJI DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZEWNETRZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zmiany terminów rekrutacji

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, Poz. 697 z dnia 19 kwietnia 2020 r.)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych – konsultacje robocze

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKIEM ZAKRYWANIA NOSA I UST W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OD PRZYSZŁEGO CZWARTKU (16 KWIETNIA) zachęcamy Państwa do obejrzenia strony internetowej jak zrobić samodzielnie maseczkę

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA 2020 r.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem. Sposoby realizowania kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 r.

OCENIANIE W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zaleca dyrektorom szkół wprowadzenie zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. Problemem jest sposób wprowadzenia zmian. Cytowane Rozporządzenie w § 1. Wskazuje, że W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. Ten zapis upoważnia dyrektora do podjęcia decyzji (uwzględniając konsultacje z nauczycielami) w zakresie dostosowania oceniania do tych szczególnych warunków. Trafnym sposobem wydaje się zastosowanie Zarządzenia Dyrektora.

W przygotowanych dla Państwa materiałach proponujemy przykład ramówki takiego zarządzenia (załącznik 1) oraz przykład zarządzenia wprowadzającego zmiany w ocenianiu w szkole (załącznik 2). Trzeci dokument to rozważania na temat zmian w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, pytania które mają na celu pobudzić refleksję nad zmianami w ocenianiu w szkole.

Zachęcamy do lektury.

Link do materiałów

Jaka informacja zwrotna (feedback)w czasach zarazy?

W tych trudnych dniach bardzo ważne są prawidłowe relacje w zespołach nauczycieli, w radach pedagogicznych i wśród wszystkich pracowników szkoły. Udzielanie podwładnym w przemyślany sposób konstruktywnej informacji zwrotnej będzie w tym bardzo pomocne. Proponujemy przejrzenie i przemyślenie naszej propozycji. LINK DO PREZENTACJI

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Już dziś, 30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy do oglądania!

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów 26.03.2020

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN. Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek

 • Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom
 • Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie
 • Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

Link do ciekawych bezpłatnych materiałów Wolters Kluwer

Koronawirus: informacje i zalecenia MEN

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Materiały - Rozporządzenia

 

Materiały MEN do kształcenia na odległość

Szanowni Państwo linki do ciekawej literatury. Zapraszamy

JAK KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW  ZINTEGROWANEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Instrukcje dot. pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. 

Super pomoc opracowana przez Grzegorza Papalskiego Naczelnika Wydziału Edykacji w Częstochowie z rozporządzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia jednostkom systemu oświaty Zintegrowaną Platformę  Edukacyjną,  o której  mowa  w § 2 pkt 1 lit. a,  umożliwiającą  wsparcie  realizacji  zadań  przez  te  jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 Z cyklu jakie to łatwe

 1. Rejestracja i logowanie – film 1’03 - https://www.youtube.com/watch?v=aMotCJJGD3Q&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH
 2. Udostępnianie materiałów – 3’59 - https://www.youtube.com/watch?v=_V4v6chmLdo&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=2
 3. Lekcja z e-materiałem – 4’15 - https://www.youtube.com/watch?v=V_kmmsoY01o&list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH&index=3
 4. Tworzenie testów – 5’51 - https://www.youtube.com/watch?v=d2Y990Q1uNA
 5. Tworzenie własnego materiału w Edytorze – 5’54 - https://www.youtube.com/watch?v=GKq4ulAuDHQ
 6. Korzyści korzystania z platformy epodreczniki pl – 2’04 - https://www.youtube.com/watch?v=yaov0EHjtTs
 7. Funkcjonalności panelu nauczyciela – 1’52 -  https://www.youtube.com/watch?v=-HMP_UD_LCU
 8. Przenieś lekcje na Google Classroom – tutorial – https://www.youtube.com/watch?v=MyEaMs8pWHE
 9. Microsoft Teams dla Nauczycieli - https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY
 10. Teams dla Uczniów  - https://www.youtube.com/watch?v=0Wo5o7RZkkQ
 11. https://gsuite.google.com/signup/edu/welcome#0?fbclid=IwAR2G2lneyRlazCQg8mOh3o1FQPn8PDwU03DSECBonvgmIFG_gXRfWvHAxjc

MATERIAŁ POMOCNICZY - do pobrania

MATERIAŁY DODATKOWE

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała uczniom klas ósmych zadania do powtórki przed egzaminem (E8). Może warto przekazać ósmoklasistom link do tych materiałaów i zachęcić Ich aby znaleźli czas na powtórkę i ćwiczenie. 

CIEKAWE LINKI - DO POBRANIA

 

 

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY I NAUCZYCIELE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2019 poz. 1625) określa sposób dokonywania oceny pracy nauczycieli. Rozporządzenie to „powróciło” do poprzedniego sposobu oceny pracy nauczyciela odchodząc od konieczności opracowywania kryteriów i wskaźników. Pomimo tego w ramach sieci dyrektorów sosnowieckich szkół prowadzonej przy RODN „WOM” w Katowicach uczestniczący w pracach tej sieci dyrektorzy zastanawiali się w jaki sposób zobiektywizować ocenę pracy nauczyciela. W wyniku dyskusji postanowili uznać wymagania wynikające z przepisów prawa oświatowego (Art. 6. KN, Art. 42.2.2 KN, Art. 5. UPO) jako kryteria oceny, a ponieważ obiektywizm domaga się porównywalności stad propozycja wskaźników spełnienia kryteriów. Prezentowane Państwu aplikacje są efektem pracy nauczycieli i dyrektorów szkoły podstawowej nr 3, 10, 15, 35, ZSO 5 i 11,  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Aplikacje te mają na celu wspomożenie dyrektorów przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela a nauczycieli zachęcić do samooceny. Za spełnienie wskaźnika przyznajemy jeden (0-1) punkt. Suma wszystkich punków pozwala na określenie stopnia spełnienia wskaźników/kryteriów i w konsekwencji określenia oceny pracy zawodowej. Prezentowane aplikacje są oczywiście przykładem do wykorzystania. Zachęcamy więc do samooceny.

 • Ocena pracy nauczyciela szkoły. APLIKACJA  do pobrania
 • Ocena pracy nauczyciela przedszkola. APLIKACJA  do pobrania

Informacje

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Zagraniczna praktyka zawodowa to nie wycieczka!!!

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) dyrektor szkoły przesyła Kuratorowi Oświaty informację o praktycznej nauce zawodu organizowanej za granicą, która powinna zawierać:

 1. Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu.
 2. Podmiot, z którym została zawarta umowa.
 3. Liczba uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy.
 4. Terminy, w jakich będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.

(Karta informacyjna nr 62 KO)

NIE MA OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA KART WYCIECZKI w rozumieniu rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) ale należy pamiętać, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Zatem należy w regulaminie organizacji praktyk szczegółowo opisać dokumentację szkolną wymaganą przez dyrektora przy wyjeździe na praktykę, z której jasno będą wynikały obowiązki wszystkich uczestników – opiekunów i młodzieży.

(opracował Jerzy Grad)

 ***

USTAWA z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe 

Nowe rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

26 lutego 2019  roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.   

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

*** 

Stanowisko MEN


Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub  choroby, w której powstaniu istotna rolę mogą odgrywać czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

Jak przypomina MEN, do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe.

Więcej informacji tutaj>> 

Czy każde wyjście poza szkołę to wycieczka?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w spra

< Powrót do listy