Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIEPRAWO OŚWIATOWE

NADZÓR PEDAGOGICZNY

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana! Będą zmiany w egzaminach i zatrudnianiu specjalistów

Szczegóły w zakładce PrawoOświatowe

XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej (dawniej EWD)

Celem XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej dawniej EWDjest wsparcie szkoły w przygotowaniu analizy wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty i skonstruowaniu programu poprawy efektów kształcenia. Zapraszamy dyrektorów szkół, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników.

Podczas XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej zajmiemy się analizą czynników kontekstowych szkoły, mogących mieć wpływ na wynik egzaminu. Zaprezentujemy aplikacje w programie Excel, która ułatwia przygotowanie wyników do analizy w zespołach przedmiotowych, zaproponujemy sposób opracowania programu poprawy efektów kształcenia oraz indywidualnej pracy z uczniem w celu wyjaśnienia wyniku, który otrzymał na egzaminie.

LINK DO ZAPISÓW

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

LINK

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA NAUCZYCIELI NIEZNAJĄCYCH JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO, KTÓRZY PRACUJĄ Z UCZNIAMI Z UKRAINY OPRACOWANYCH PRZEZ CKE

LINKI:

1. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2022 r. o materiałach w języku ukraińskim.

2. Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie

3. Zadania w języku ukraińskim

 Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

LINK

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

LINK

Dostosowanie wymagań egzaminacyjnych obowiązujące na egzaminach w roku 2022

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI Z UKRAINY W POLSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

PRZYDATNE LINKI:

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN

LINK

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – już obowiązuje!

LINK

Rozwiązania w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

LINK

Pismo MEiN ws. zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

LINK 

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Wypoczynek dzieci i młodzieży – nowy wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - PRAWO OŚWIATOWE

Propozycje planu nadzoru pedagogicznego

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE NADZÓR PEDAGOGICZNY

< Powrót do listy