Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIEPRAWO OŚWIATOWE

NADZÓR PEDAGOGICZNY

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

 

Uszczuplone podstawy programowe. Projekty MEN i konsultacje publiczne

LINK

Nieobowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych. Konferencja prasowa z udziałem Minister Edukacji Barbary Nowackiej

LINK

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

LINK

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego

LINK

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 - zostały opublikowane

Szczegóły w zakładce Nadzór Pedagogiczny

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – wnioski

Współpraca rodziców, nauczycieli i specjalistów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży.

Materiał powstał we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki ze specjalistami, którzy na co dzień pomagają uczniom w przezwyciężaniu kryzysów.

LINK

Informacja na temat rozwiązań systemowych dotyczących zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował w nim o rozwiązaniach systemowych dotyczących zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej.

LINK

PIRLS 2021. Poznaliśmy wyniki Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu!

Polscy czwartoklasiści pozostają w światowej czołówce pod względem osiągnięć w czytaniu. Średni wynik naszych uczniów wyniósł 549 punktów. Jest to jeden z najwyższych wyników wśród 57 krajów i 8 dodatkowych regionów biorących udział w badaniu PIRLS 2021.

LINK

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – materiały informacyjne MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności. Co sprawia, że młody człowiek przeżywa kryzys psychiczny? Jakie są źródła problemów i jaką rolę odgrywają w nich rodzina i szkoła? Czy środowisko szkolne jest miejscem, gdzie uczeń może odnaleźć specjalistyczną pomoc? O tych i innych aspektach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą odpowiadać eksperci w kolejnych filmach. Pierwszy z nich dotyczy przyczyn problemów dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmowym.

LINK

 Język łaciński w szkołach od 1 września 2023 r.

 Szczegóły

Regulamin pracy zdalnej do 7 kwietnia 2023 r.

 Szczegóły w zakładce-Prawo oświatowe.

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Szczegóły w zakładce Egzaminy zewnętrzne.

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Szczegóły w zakładce "Egzaminy zewnętrzne"

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych.

Szczegóły w zakłądce Prawo oświatowe

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA NAUCZYCIELI NIEZNAJĄCYCH JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO, KTÓRZY PRACUJĄ Z UCZNIAMI Z UKRAINY OPRACOWANYCH PRZEZ CKE

LINKI:

1. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2022 r. o materiałach w języku ukraińskim.

2. Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie

3. Zadania w języku ukraińskim

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

LINK

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI Z UKRAINY W POLSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

PRZYDATNE LINKI:

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN

LINK

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – już obowiązuje!

LINK

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Wypoczynek dzieci i młodzieży – nowy wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - PRAWO OŚWIATOWE

Propozycje planu nadzoru pedagogicznego

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE NADZÓR PEDAGOGICZNY

< Powrót do listy