Jesteś tutaj: Strona główna > Materiały> Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne

  

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.

Linki do komunikatów w sprawie jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 roku.

Link:

Aneks 2. do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

LINK

LINK DO ANEKSÓW CKE

Próbny egzamin maturalny – informacja CKE

LINK

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających – obywateli Ukrainy

LINK sprawdzian i matura

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego dla zdających – obywateli Ukrainy

LINK

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Link

Wymagania_egzaminacyjne_2023_r.

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - MATURY I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

I. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

A) LINK DO CKE 

B) LINK DO OKE JAWORZNO

 

II. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

A) LINK DO CKE

B) LINK DO OKE JAWORZNO

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Minister podpisał dwa rozporządzenia:

  • w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami...

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

LINK

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

LINK 

WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO

2 lipca zostały opublikowane przez CKE wstępne informacje dotyczące wyników rgzaminu ósmoklasisty a 5 lipca egzaminu maturalnego. Zchęcamy do zapoznania się z matreriałami prezentownanymi na stronie internetowej CKE (linki poniżej). Warto zwócić uwagę na dokumenty "Wstępne informacje o wynikach egzaminu ..." oraz skale centylowe i staninowe pozwalające wykonać analizy porównawcze wyników. Ponadto zamieszczono również zasady oceniania poszczególnych zadań dla egzaminu ósmoklasisty (LINK) oraz egzaminu maturalnego (LINK).

LINKI DO MATERIAŁÓW:

1. Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju) 2021 r.

ARKUSZE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

LINK

ARKUSZE EGZAMINU MATURALNEGO

LINK

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)

LINK DO INFORMACJI

Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informatory stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 i zasadniczą pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do zapoznania się z tymi informacjami.

Link do informacji

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała formatki do analizy wyników wybranych egzaminów próbnych: maturalnego i ósmoklasisty

Opublikowane formatki pozwalają na szczegółową analizę egzamniów próbnych ósmoklasisty i wybranych przedmiotów maturalnych. 

Link do egzaminu ósmoklasisty:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7387 

Link do egzaminu maturalnego:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7388 

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021 r.  Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zestaw obejmować będzie zeszyty do 11 przedmiotów egzaminacyjnych zdawanych na egzaminie maturalnym.

LINK:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-maturalny-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/ 

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” został przygotowany przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021r. Zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy.

LINK:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/egzamin-osmoklasisty-w-2021-roku-vademecum-nauczyciela/ 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I MATURA 2021

LINK: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 LINK: EGZAMIN MATURALNY

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

LINK:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym 

MATERIAŁY DODATKOWE

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaproponowała uczniom klas ósmych zadania do powtórki przed egzaminem (E8). Może warto przekazać ósmoklasistom link do tych materiałaów i zachęcić Ich aby znaleźli czas na powtórkę i ćwiczenie. 

CIEKAWE LINKI - DO POBRANIA

ANEKSY DO INFORMATORÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I EGZAMINIE MATURALNYM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021