Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Szkolenia Online

Szkolenia Online

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
  • Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych on-line, organizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia.
  • Zapisy na szkolenia kończą się godzinę przed rozpoczęciem zajęć.  Opis formy – tryb dostępu do szkolenia, wymagania sprzętowe itp. zawarte są w opisie poszczególnych szkoleń.
  • W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.
  • Zaświadczenia o udziale w szkoleniu będą wysyłane pocztą elektroniczną.
Ze względu na ogromne zainteresowanie szkoleniami online informujemy, że zaświadczenia dla uczestników  będą wysyłane w ciągu 30 dni od zakończenia danej formy doskonalenia.
 

 

Nazwa Data
rozpoczecia
Szczegóły i Zapisy
TABELA Szkolenia online
Edukacja zdrowotna w okresie pandemii. Zadania szkoły, dyrektorów i nauczycieli 14.05.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Padlet - wykorzystanie wirtualnej tablicy w pracy nauczyciela 17.05.2021
godz. 13:00
Brak miejsc
Kompetencje kluczowe w egzaminach zewnętrznych z przedmiotów humanistycznych i ich kształcenie w edukacji szkolnej. 17.05.2021
godz. 14:00
Zapisz się!
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego -porady eksperta 17.05.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Wywieranie wpływu na ludzi. Niezbędnik dyrektora. Szkolenie online 17.05.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Sieć nauczycieli techniki prawo autorskie - cytat, plagiat 17.05.2021
godz. 15:30
Zapisz się!
Praca w chmurze Google 18.05.2021
godz. 13:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 2)
Lapbookowe ABC w klasach I-III i przedszkolu 18.05.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Skuteczne komunikowanie - fundament kompetencji nauczyciela 18.05.2021
godz. 14:30
Zapisz się!
Podsumowanie pracy w sieci: Problematyka rozwiązywania problemów zdrowia psychicznego i fizycznego w rodzinie i w szkole 18.05.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Dieta a praca głosem - sieć nauczycieli bibliotekarzy 19.05.2021
godz. 14:00
Zapisz się!
Pierwsza pomoc-kurs nadający uprawnienia 19.05.2021
godz. 15:30
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 1)
Podsumowanie pracy w sieci: Problematyka zachowań agresywnych w rodzinie i w szkole 19.05.2021
godz. 16:00
Zapisz się!
Aktywny uczeń w klasach I-III 20.05.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Narzędzia samokontroli i samooceny stosowane w kształceniu zawodowym 20.05.2021
godz. 15:00
Brak miejsc
Podsumowanie pracy w sieci: Problematyka uzależnień w rodzinie i w szkole 20.05.2021
godz. 16:00
Brak miejsc
Szkolenie on-line-Brydż sportowy w szkole 21.05.2021
godz. 15:30
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 4)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - jak się przygotować do egzaminu? 24.05.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Biblioteka szkolna i uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 25.05.2021
godz. 14:00
Brak miejsc
Kształtowanie postaw moralno-etycznych 25.05.2021
godz. 15:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 14)
Przestrzeganie prawa autorskiego po powrocie do szkoły 26.05.2021
godz. 14:00
Zapisz się!
Seminarium kosmetyczne: Wykorzystanie aromoterapii w aktywnej pracy mózgu 27.05.2021
godz. 16:00
Zapisz się!
Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych 28.05.2021
godz. 08:00
Zapisz się!
Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej 28.05.2021
godz. 16:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 14)
Ochrona wizerunku ucznia i nauczyciela po powrocie do szkoly 31.05.2021
godz. 14:00
Zapisz się!
ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący 01.06.2021
godz. 14:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 5)
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy szkół kształcących w zawodach 01.06.2021
godz. 15:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 5)
Wykorzystanie formularzy Google do tworzenia ankiet i testów online 08.06.2021
godz. 12:30
Zapisz się!
VIII Akademia zawodowców - Planowanie kariery zawodowej uczniów 10.06.2021
godz. 12:00
Zapisz się!
Monitorowanie realizacji efektów kształcenia zawodowego w branżowych szkołach II stopnia (BS II) 16.06.2021
godz. 15:00
Zapisz się!
Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej 17.06.2021
godz. 14:00
Zapisz się!
Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych 17.06.2021
godz. 15:00
Zapisz się!
Trener w oświacie i zarządzaniu - kurs zgodny z wymaganiami unijnymi 19.06.2021
godz. 09:00
Zapisz się!
Metody aktywizujące a system oceniania na lekcji wf w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej 30.08.2021
godz. 10:00
Zapisz się!