Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Szkolenia Online

Szkolenia Online

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
  • Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych on-line, organizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia.
  • Zapisy na szkolenia kończą się godzinę przed rozpoczęciem zajęć.  Opis formy – tryb dostępu do szkolenia, wymagania sprzętowe itp. zawarte są w opisie poszczególnych szkoleń.
  • W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.
  • Zaświadczenia o udziale w szkoleniu będą wysyłane pocztą elektroniczną.

 

Nazwa Data
rozpoczecia
Szczegóły i Zapisy
TABELA Szkolenia online
Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty 23.11.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Praca w chmurze Google 24.11.2020
godz. 13:00
Brak miejsc
Historia - wymagania szkolne i egzaminacyjne w edukacji zdalnej. Szkoły podstawowe. 24.11.2020
godz. 14:00
Brak miejsc
Techniki i metody radzenia sobie w sytuacjach prowokacji, manipulacji i zachowań ryzykownych 25.11.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Ocenianie w edukacji szkolnej: stacjonarnej i zdalnej. 25.11.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
"Wyzwania zdalnego nauczania w edukacji wczesnoszkolnej" - spotkanie w ramach sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 25.11.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Jak uniknąć naruszeń prawa autorskiego przygotowując materiały dydaktyczne 25.11.2020
godz. 14:00
Brak miejsc
Jak rozwijać kreatywność uczniów? 25.11.2020
godz. 15:00
Brak miejsc
Cyfrowa biblioteka - wykorzystanie wirtualnej tablicy Padlet 26.11.2020
godz. 14:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 1)
Sieć nauczycieli polonistów. Przegląd ważniejszych wydawnictw i stron internetowych z zakresu poprawności językowej 26.11.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
W jaki sposób planować i organizować politykę antymobbingową? 26.11.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
Uzależnienia od tytoniu, alkoholu, leków 26.11.2020
godz. 15:30
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 1)
Kształcenie sprawności pisania na lekcji języka obcego w nauczaniu zdalnym – omówienie wybranych aplikacji 26.11.2020
godz. 16:00
Brak miejsc
Historia - wymagania szkolne i egzaminacyjne w edukacji zdalnej. Szkoły ponadpodstawowe. 30.11.2020
godz. 14:00
Brak miejsc
Jak rozwijać kreatywność uczniów? 30.11.2020
godz. 15:00
Brak miejsc
Metody i techniki skutecznego nauczania 30.11.2020
godz. 15:30
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 2)
Bezpieczne wykorzystanie TIK w edukacji wczesnoszkolnej. 01.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Ochrona wizerunku, a przygotowanie materiałów dydaktycznych w czasie pracy zdalnej 02.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Asertywny nauczyciel w praktyce szkolnej 02.12.2020
godz. 15:00
Brak miejsc
Rozwiązywanie konfliktów 02.12.2020
godz. 15:30
Brak miejsc
Kształtowanie umiejętności zawodowych oparte na samokszałceniu kierowanym 03.12.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
Emisja głosu 03.12.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
Polona - wykorzystanie zasobów biblioteki cyfrowej w pracy z uczniami 07.12.2020
godz. 12:00
Zapisz się!
Praca w chmurze Google 07.12.2020
godz. 13:00
Brak miejsc
Kształcenie na odległość a praca zdalna nauczycieli 07.12.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
Spotkanie Klubu Liderów Edukacji Wczesnoszkolnej "Jak pracować i dawać wsparcie w zespole?" 08.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Historia - wymagania szkolne i egzaminacyjne w edukacji zdalnej. Szkoła podstawowa. 08.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Mowa ciała 08.12.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
Asertywny nauczyciel w praktyce szkolnej 08.12.2020
godz. 15:00
Zapisz się!
"Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej" 10.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!

(wolnych miejsc: 2)
Polona - wykorzystanie zasobów biblioteki cyfrowej w pracy z uczniami 10.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Dialogi z tekstami kultury: Księga Koheleta i motyw vanitas w sztuce 10.12.2020
godz. 15:30
Zapisz się!
Historia - wymagania szkolne i egzaminacyjne w edukacji zdalnej. Szkoła ponadpodstawowa. 14.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
"Jak uczyć i nie zwariować? - spotkanie w ramach sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 16.12.2020
godz. 14:00
Zapisz się!
Dieta a praca głosem 17.12.2020
godz. 15:00
Zapisz się!