Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Szkolenia Online

Szkolenia Online

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
 
Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych online, organizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia.
Zapisy na szkolenia kończą się godzinę przed rozpoczęciem zajęć. Opis formy – tryb dostępu do szkolenia, wymagania sprzętowe itp. zawarte są w opisie poszczególnych szkoleń.
W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.

Zaświadczenia o udziale w szkoleniu będą wysyłane pocztą elektroniczną.

OFERTA WAKACYJNA

Oferta wakacyjna konsultantów

DATA ERROR FOR training

Nazwa Data
rozpoczecia
Szczegóły i Zapisy On-line
Oferta wakacyjna 24.08-31.08
Rozwijanie kompetencji kluczowych w projekcie edukacyjnym 24.08.2020
godz. 10:00
Zapisz się on-line!

(wolnych miejsc: 1)
Ocenianie w edukacji szkolnej i zdalnej. 24.08.2020
godz. 10:00
Zapisz się on-line!
Depresja u dzieci 25.08.2020
godz. 10:00
Zapisz się on-line!
Kreatywny uczeń 25.08.2020
godz. 10:00
Zapisz się on-line!
Nauczycielski dress cod 25.08.2020
godz. 11:00
Zapisz się on-line!
Projekt w nauczaniu zdalnym na lekcji języka obcego - wykorzystanie aplikacji do aktywizowania uczniów 25.08.2020
godz. 12:00
Zapisz się on-line!
Sprawdzanie wiedzy uczniów online -aplikacja Quizizz 26.08.2020
godz. 09:00
Zapisz się on-line!
Ocenianie w edukacji szkolnej i zdalnej. 26.08.2020
godz. 10:00
Zapisz się on-line!
Higiena uczenia się 26.08.2020
godz. 10:00
Brak miejsc
Motywacja wewnętrzna – jak ją w sobie obudzić? 26.08.2020
godz. 11:00
Brak miejsc
Lekcja bez podręcznika - wykorzystanie aplikacji internetowych do przygotowania materiałów dydaktycznych z języka obcego 26.08.2020
godz. 12:00
Brak miejsc
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych 26.08.2020
godz. 12:00
Zapisz się on-line!

(wolnych miejsc: 2)
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli w okresie pandemii (szkolenie płatne) 26.08.2020
godz. 12:00
Zapisz się on-line!
Depresja u dzieci 27.08.2020
godz. 10:00
Zapisz się on-line!
Emisja głosu 27.08.2020
godz. 11:00
Zapisz się on-line!
Feedback (informacja zwrotna) – jak go udzielać, ale też przyjmować? 27.08.2020
godz. 11:00
Brak miejsc
Kurs małego przewodnika - wykorzystanie zasobów cyfrowych w edukacji regionalnej 27.08.2020
godz. 13:00
Zapisz się on-line!

(wolnych miejsc: 2)
Higiena uczenia się 28.08.2020
godz. 09:00
Zapisz się on-line!

Oferta wakacyjna doradców metodycznych

Nazwa Data
rozpoczecia
Szczegóły i Zapisy On-line
Oferta wakacyjna Doradców Metodycznych
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie 18.08.2020
godz. 16:00
Zapisz się on-line!

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

  • Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych on-line, organizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia.
  • Zapisy na szkolenia kończą się godzinę przed rozpoczęciem zajęć.  Opis formy – tryb dostępu do szkolenia, wymagania sprzętowe itp. zawarte są w opisie poszczególnych szkoleń.
  • W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela konsultanta prowadzącego szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej.
  • Zaświadczenia o udziale w szkoleniu będą wysyłane pocztą elektroniczną.