Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Rewalidacyjny escape room
Teams
Termin: 20.08.2024 godz. 15:0017:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus

Adresaci:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani tematyką

Program

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas rewalidacji-przykłady dostosowań

Przykład escape roomu z uwzględnieniem wsparcia procesów poznawczych: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, wyobraźni, myślenia, mowy, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych

Prowadząca:

dr Agnieszka Twaróg-Kanus. Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, praktyk, trenerka TUS, mediatorka, coach, tutor, mentor w edukacji, oligofrenopedagog, adiunkt badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Pracuje nurtem Terapii Skoncertowanej na Rozwiązaniach. Autorka i współredaktorka licznych publikacji i artykułów w tematyce kompetencji nauczycielskich oraz wspomagania procesu kształcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym, również uczniów ze SPE. Prowadzi badania w obszarze edukacji. Prelegentka na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC