Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

 

Zakres tematyczny

Prowadzący

Proponowane treści

 • Dziecko przewlekle chore w szkole

Marianna Kłyk

 •  
 •  
 •  
 • Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, indywidualizacja nauczania

Dorota Rembiasz-Gaborska

  
 •  
 •  
 •  
 • Organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej − aspekty prawne
 •  
 •  
 •  
 • Współpraca nauczyciela uczącego z nauczycielem współorganizującym
 •  
 •  
 •  
 • Wykorzystanie myślenia projektowego (Design Thinking) do aktywizacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aleksandra Gorzelik

Dorota Rembiasz-Gaborska

 •  
 •  
 •  
 • Praca z uczniem z trudnościami w nauce

dr Barbara Czwartos

 
 •  
 •  
 •  
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi − zasady pracy z uczniem z dysleksją
 •  
 •  
 •  
 • Uczniowie zdolni − jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować?

 

Anna Czarlińska-Wężyk

dr Barbara Czwartos

 •  
 •  
 •  
 • Aplikacje cyfrowewspomagające pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dr Barbara Czwartos

Aldona Ferdyn

 •  
 •  
 •  
 • Wsparcie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się edukacyjnymi w uczeniu się oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- dostosowanie wymagań

dr Agnieszka

Twaróg-Kanus

  
 •  
 •  
 •  
 • Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu
 •  
 •  
 •  
 • Proste rozwiązania na trudne zachowania. Wykorzystanie elementów Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
 •  
 •  
 •