Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Zarządzanie Oświatą
WOM
Termin od: 31.08.2024 godz. 09:00 do: 31.05.2025 godz. 14:00
Miejsce: RODN WOM w Katowicach Sala: 89
Prowadzący szkolenie: dr Jerzy Grad, dr Ewa Chorąży, dr Tomasz Grad, dr Paweł Matyszkiewicz, dr Mirella Zajega, Cezary Lempa, Adam Pukocz, Aldona Ferdyn, Marta Cichoń-Sendor, Anna Czarlińska-Wężyk, Elżbieta Wiktorzak, Dorota Rembiasz-Gaborska

RODN „WOM” zaprasza nauczycieli zainteresowanych rozwojem własnym, zdobyciem  wiedzy praktycznej i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w edukacji, na kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą”.

Adresat kursu: nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania, niezależnie od stopnia awansu  zawodowego.

Czas trwania kursu: 9 miesięcy

Zajęcia rozpoczynają się 31 sierpnia 2024r. i  zakończą się 31 maja 2025r.

W trakcie trwania kursu zajęcia będą odbywały się wyłącznie w soboty, zgodnie z harmonogramem. 

Praktyki odbędą się w pierwszym tygodniu ferii zimowych (17-21 lutego 2025r.).

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia kursu nabywa takie same kwalifikacje jak absolwenci studiów podyplomowych, wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Proponujemy atrakcyjną i konkurencyjną  cenę kursu: 1600 zł 1400 zł..

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w  dogodnych ratach w czasie trwania kursu.

Pierwsza wpłata w wysokości 460 zł wymagana jest do 15 września 2024r.

Zalety kursu w RODN "WOM" w Katowicach:

  • nadaje uprawnienia do ubiegania się o stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych;
  • program kursu jest zgodny z wytycznymi MEN;
  • nastawienie na praktyczne aspekty pracy w szkole;
  • koszt zdecydowanie niższy od kosztu studiów podyplomowych.
Osoba do kontaktu: Dorota Rembiasz-Gaborska
Nr tel: 32 258 22 09 wew. 203 Nr sali: 91 email: dgaborska@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 1400 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 6-23/24-DRG /KK

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2024 godz. 23:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
*
*
*
x
*
*
*
x
*
*
Proszę wpisać pełną nazwę (np.: Uniwersytet Śląski, Akademia Pedagogiczna)
x
*
x
*
x
*
x
*
x
*
x
*
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Wyrażam również zgodę na utrwalanie mojego wizerunku za pośrednictwem urządzeń audio-video oraz w formie fotograficznej podczas organizowanego wydarzenia a następnie jego wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych wyłącznie na stronie internetowej Administratora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych, tj. w portalach Facebook oraz Instagram. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym klauzula informacyjna, znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.