Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Planowane treści

Bezpieczny Internet

 • Cyberbezpieczeństwo

Andrzej Musiał

 •   
 •  
 •  

Przestępczość w szkole (placówce)

 • Przemoc, agresja − aspekty prawne i praktyczne

dr Paweł Matyszkiewicz

 

 •  
 •  
 •  
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych
 •  
 •  
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze jako narzędzie rozwiązywania sporów

dr Agnieszka Twaróg-Kanus

 •   
 •  
 •  

Rodzice a szkoła

 • Rodzic w rzeczywistości szkolnej

dr Paweł Matyszkiewicz

 

 

 •   
 •  
 •  
 • Jak komunikować się z roszczeniowym rodzicem?
 •  
 •  
 •  
 • Zasady współpracy ze współczesnymi rodzicami

 

Anna Czarlińska-Wężyk

Maria Syta

 •   
 •  
 •  
 • Nauczyciel i rodzic w koalicji − ich prawa, obowiązki oraz efektywna współpraca

Maria Syta

 

 

 •   
 •  
 •  
 • Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 •  
 •  
 •  
 • Efektywna współpraca z rodzicami. Jak prowadzić trudne rozmowy z wykorzystaniem metody wygrany –wygrany
 •  
 •  
 •  

Bezpieczeństwo imprez szkolnych

 • Wycieczki szkolne i imprezy poza szkołą – problemy organizacyjne i prawne, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów

dr Jerzy Grad – dyr. RODN „WOM” w Katowicach

 •   
 •  
 •  
 • Organizacja wycieczek szkolnych

Mariola Lux

 •   
 •   
 •  
 • BHP imprez szkolnych.

dr Tomasz Grad

 

 •   
 •  
 •  
 • Odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za pozostawienie dziecka bez opieki
 •  
 •  
 •