Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Bezpieczny Internet

 • Cyberprzemoc 
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom 
 • Procedury postępowania
 • Ochrona komputera
 • Aspekty prawne i praktyczne zagrożeń w internecie

Odpowiedzialność i status nauczyciela

Nauczyciel jako osoba publiczna

 • Status prawny nauczyciela
 • Prawa i obowiązki nauczyciela
 • Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli
 • Odpowiedzialność karna oraz cywilna dyrektora i nauczyciela
 • Prawo w codziennej pracy wychowawcy (pedagoga)
 • Mobbing w oświacie
 • Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela − aspekty prawne i praktyczne

Przestępczość w szkole (placówce)

 • Przestępczość wśród dzieci i młodzieży (seksualna, narkotykowa, itp.)
 • Przemoc, agresja − aspekty prawne i praktyczne
 • Zapobieganie i profilaktyka agresji
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych

Opieka nad dziećmi

 • Prawne aspekty sprawowania opieki nad dziećmi
 • Organizacja wycieczek szkolnych w kontekście odpowiedzialności nauczycieli
 • Zasady organizacji imprez sportowych w szkole i poza szkołą
 • Prawa i obowiązki uczniów (odpowiedź na przemoc, kary za hejt)
 • Elementy terapii behawioralnej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Rodzice a szkoła

 • Rodzic w rzeczywistości szkolnej w świetle nowej podstawy programowej
 • Jak komunikować się z roszczeniowym rodzicem?
 • Przemoc w rodzinie. Niebieska karta

 

Szkolenia prowadzą konsultanci RODN “WOM” w Katowicach oraz specjaliści zewnętrzni.