Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Zgłoszenia: Dział Szkoleń:

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej – 5.

W zamówieniu szkolenia Rady Pedagogicznej, prosimy o podanie:

1) Tematu szkolenia 2) Propozycji terminu 3) Danych osoby do kontaktu.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Zakres tematyczny

Prowadzący

Bezpieczny Internet

 • Cyberhigiena
 • Aspekty prawne i praktyczne zagrożeń w Internecie
 • O bezpieczeństwie w sieci inaczej (cyfrowy wizerunek,  cyfrowe ślady, prywatność w sieci)

Andrzej Musiał

oraz eksperci współpracujący z RODN „WOM” w Katowicach

 • Prawo autorskie i licencje CC w praktyce szkolnej

Andrzej Musiał

Aldona Ferdyn

Przestępczość w szkole (placówce)

 • Przemoc, agresja − aspekty prawne i praktyczne
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych

dr Paweł Matyszkiewicz

Rodzice a szkoła

 • Prawa oraz obowiązki rodzica i ucznia w kontekście realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Adam Pukocz

 • Rodzic w rzeczywistości szkolnej
 • Jak komunikować się z roszczeniowym rodzicem?

dr Paweł Matyszkiewicz

 

Bezpieczeństwo imprez szkolnych

 • Wycieczki szkolne i imprezy poza szkołą – problemy organizacyjne i prawne

dr Jerzy Grad

Mariola Lux

 • BHP szkolnych imprez a odpowiedzialność nauczycieli i dyrektorów

dr Tomasz Grad

 • Odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za pozostawienie dziecka bez opieki

dr Tomasz Grad