Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Maria Kaczmarek

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mkaczmarek@womkat.edu.pl

  • Nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
  • Praca pedagogiczna: nauczyciel kształcenia zawodowego, kierownik warsztatów szkolnych, doradca metodyczny, wykładowca w zakresie metodyki kształcenia zawodowego na formach szkolnych i pozaszkolnych.
  • Moderator współpracy z pracodawcami.
  • Ekspert, trener i koordynator wdrażania modułowych programów nauczania kształcenia w zawodach.
  • Promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego.
  • Autorka ogólnopolskich programów doskonalących w zakresie prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek kształcenia w zawodach.
  • Autorka Europass Certificate Supplement i Standardów Kwalifikacji Zawodowych.
  • Autorka poradników metodycznych kształcenia w zawodach dla nauczycieli i uczniów.

 

Zaplanowane wydarzenia
Nazwa Data
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od: 10.04.2020 godz. 14:00
do: 29.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Konstruowanie programów nauczania zawodu od: 16.04.2020 godz. 15:00
do: 28.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Budowanie narzędzi do ewaluacji programów nauczania zawodu od: 21.04.2020 godz. 15:00
do: 19.05.2020 godz. 19:00
---
Publiczne szkoły dla dorosłych, branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne - planowanie procesu dydaktycznego. od: 29.04.2020 godz. 15:00
do: 29.04.2020 godz. 16:30
Więcej >
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych od: 29.04.2020 godz. 16:30
do: 29.04.2020 godz. 18:45
---
Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu od: 18.05.2020 godz. 15:00
do: 22.07.2020 godz. 18:00
---
Doradztwo zawodowe - świat zawodów i rynek pracy - nowe źródła wiedzy od: 27.05.2020 godz. 15:00
do: 27.05.2020 godz. 17:15
---
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli