Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Marianna Kłyk

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 224
Numer sali: 58

email: mk@womkat.edu.pl

Marianna Kłyk - Nauczyciel konsultant ds. wychowania, profilaktyki, edukacji zdrowotnej w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

1. Ukończone studia: 
Ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Pielęgniarskim [Katowice, rok 1985]
Ukończone studia podyplomowe Nauk o Rodzinie.

2. Kwalifikacje z zakresu: 
- wychowania do życia w rodzinie, 
- pedagogiki leczniczej, 
- pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
- etyki, 
- oligofrenopedagogiki, 
- organizacji i zarządzania w edukacji, 
- certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki HIV/AIDS;

Autorka trzech programów nauczania z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej. Programy w 2005 roku (dla szkoły podstawowej), 2006 roku (dla gimnazjum), 2007 roku (dla szkół ponadgimnazjalnych) decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały wpisane na listę programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

3. Zakres zajęć organizacyjnych i dydaktycznych. 
Szkolenia nauczycieli z zakresu wychowania do życia w rodzinie od 1995 roku.
Organizacja jubileuszu 25-lecia Klubu Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie
w 2018 roku.
Szkolenia nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki; kursy doskonalące pn.
· Szkolny Program Wychowania 
· Szkolny Program Profilaktyki
· Wartości i normy w wychowaniu
· Program wychowawcy klasowego
· Problematyka zachowań agresywnych w szkole. Profilaktyka nękania i dręczenia w szkole. Rola wychowawcy w doraźnym postępowaniu w czasie zachowań agresywnych. Rozwiązywanie konfliktów
· Rozwiązywanie problemów wychowawczych
· Profilaktyka uzależnień
· Profilaktyka HIV/AIDS
· Promocja zdrowia w szkole
Organizacja jubileuszu 15-lecia Klubu Nauczyciela Wychowawcy w 2018 roku.

4 Proponowany zakres ofert:
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania do życia w rodzinie, 
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej z etyki, 
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej z kształcenia specjalnego.
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej z przedmiotu: 
Wychowanie do życia w rodzinie.
Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Pedagoga Specjalnego.

Zaplanowane wydarzenia
Nazwa Data
Wektory życia od: 02.12.2023 godz. 10:00
do: 02.12.2023 godz. 16:30
---
Wektory życia od: 04.12.2023 godz. 09:00
do: 04.12.2023 godz. 15:30
---
Wektory życia od: 08.12.2023 godz. 15:00
do: 15.12.2023 godz. 20:00
---
Ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie od: 11.12.2023 godz. 13:30
do: 11.12.2023 godz. 15:00
---
Kryzysowe emocje – kryzysowe zachowania od: 12.12.2023 godz. 15:30
do: 12.12.2023 godz. 17:45
Więcej >
Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej od: 13.12.2023 godz. 15:30
do: 13.12.2023 godz. 17:45
Więcej >
Wychowanie jako kształtowanie osobowości w świetle prawdy, dobra, piękna od: 14.12.2023 godz. 15:30
do: 14.12.2023 godz. 17:45
---
Stany lękowe i depresja wśród dzieci i młodzieży od: 18.12.2023 godz. 15:30
do: 18.12.2023 godz. 17:45
Więcej >
Sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli edukacji włączającej od: 19.12.2023 godz. 16:00
do: 19.12.2023 godz. 18:15
Więcej >
Współpraca z rodzicami: Autorytet rodziców a autorytet nauczyciela. (szkolenie w sieci) od: 20.12.2023 godz. 16:00
do: 20.12.2023 godz. 18:15
Więcej >
„WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA” - Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym od: 09.01.2024 godz. 15:00
do: 09.01.2024 godz. 17:15
Więcej >
Stres – przyjaciel czy wróg? od: 17.01.2024 godz. 15:30
do: 17.01.2024 godz. 17:45
Więcej >
„WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA” - Kształtowanie postaw w procesie dydaktyczno-wychowawczym od: 23.01.2024 godz. 15:00
do: 23.01.2024 godz. 17:15
Więcej >
Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra od: 23.01.2024 godz. 17:00
do: 23.01.2024 godz. 20:00
---
Współpraca z rodzicami w obszarze rozpoznawania i pomocy dziecku nękanemu w szkole (szkolenie w sieci) od: 24.01.2024 godz. 16:00
do: 24.01.2024 godz. 18:15
Więcej >
Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej od: 15.02.2024 godz. 14:00
do: 15.02.2024 godz. 18:00
---
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie od: 17.02.2024 godz. 09:00
do: 07.12.2024 godz. 14:00
Więcej >
Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki od: 21.02.2024 godz. 15:00
do: 13.03.2024 godz. 18:00
Więcej >
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli