Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Marianna Kłyk

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 224
Numer sali: 58

email: mk@womkat.edu.pl

Marianna Kłyk - Nauczyciel konsultant ds. wychowania, profilaktyki, edukacji zdrowotnej w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

1. Ukończone studia: 
Ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Pielęgniarskim [Katowice, rok 1985]
Ukończone studia podyplomowe Nauk o Rodzinie.

2. Kwalifikacje z zakresu: 
- wychowania do życia w rodzinie, 
- pedagogiki leczniczej, 
- pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
- etyki, 
- oligofrenopedagogiki, 
- organizacji i zarządzania w edukacji, 
- certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki HIV/AIDS;

Autorka trzech programów nauczania z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej. Programy w 2005 roku (dla szkoły podstawowej), 2006 roku (dla gimnazjum), 2007 roku (dla szkół ponadgimnazjalnych) decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały wpisane na listę programów dopuszczonych do użytku szkolnego.

3. Zakres zajęć organizacyjnych i dydaktycznych. 
Szkolenia nauczycieli z zakresu wychowania do życia w rodzinie od 1995 roku.
Organizacja jubileuszu 25-lecia Klubu Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie
w 2018 roku.
Szkolenia nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki; kursy doskonalące pn.
· Szkolny Program Wychowania 
· Szkolny Program Profilaktyki
· Wartości i normy w wychowaniu
· Program wychowawcy klasowego
· Problematyka zachowań agresywnych w szkole. Profilaktyka nękania i dręczenia w szkole. Rola wychowawcy w doraźnym postępowaniu w czasie zachowań agresywnych. Rozwiązywanie konfliktów
· Rozwiązywanie problemów wychowawczych
· Profilaktyka uzależnień
· Profilaktyka HIV/AIDS
· Promocja zdrowia w szkole
Organizacja jubileuszu 15-lecia Klubu Nauczyciela Wychowawcy w 2018 roku.

4 Proponowany zakres ofert:
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej 2017 z wychowania do życia w rodzinie, 
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej 2017 z etyki, 
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej 2017 z kształcenia specjalnego.
Szkolenia z zakresu wdrażania nowej podstawy programowej z przedmiotu: 
Wychowanie do życia w rodzinie.
Kontynuacja zajęć w ramach Klubu Pedagoga Specjalnego.

Zaplanowane wydarzenia
Nazwa Data
Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem od: 15.04.2020 godz. 15:00
do: 29.04.2020 godz. 19:00
Więcej >
Profilaktyka uzależnień od: 20.04.2020 godz. 15:00
do: 11.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Zaburzenia odżywiania - anoreksja, bulimia i inne od: 20.04.2020 godz. 15:00
do: 20.04.2020 godz. 19:00
Więcej >
Zajęcia muzyczno-rytmiczne rozwijające kreatywność pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym. od: 21.04.2020 godz. 15:00
do: 05.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Wiedza, umiejętności, postawy w procesie uczenia się od: 22.04.2020 godz. 15:15
do: 22.04.2020 godz. 19:00
Więcej >
Zajęcia muzyczno-rytmiczne rozwijające kreatywność pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym od: 28.04.2020 godz. 15:00
do: 28.04.2020 godz. 19:00
---
Wiedza, umiejętności, postawy w procesie uczenia się od: 11.05.2020 godz. 15:15
do: 11.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole od: 13.05.2020 godz. 15:00
do: 20.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Edukacja zdrowotna w wychowaniu do życia w rodzinie od: 14.05.2020 godz. 15:30
do: 14.05.2020 godz. 19:00
Więcej >
Dziecko chore w szkole od: 03.06.2020 godz. 15:00
do: 03.06.2020 godz. 19:00
Więcej >
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli