Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Higiena uczenia się
Teams
Termin: 28.08.2024 godz. 09:0011:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk,

Uczestnik

  • Usystematyzuje wiedzę z zakresu fizjologii uczenia się.
  • Pozna etapy efektywnego uczenia się ze względu na fizjologię zapamiętywania.
  • Wzbudzi refleksję nad sensownym zadawaniem prac domowych.

Tematyka szkolenia:

  1. Fizjologia uczenia się a higiena pracy umysłowej: Podstawa prawna rozwijania kompetencji kluczowej – umiejętność uczenia się.  Struktury OUN odpowiedzialne za proces uczenia się. Fazy tworzenia i magazynowania informacji w pamięci. Pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała. Pamięć deklaratywna. Pamięć proceduralna. Pamięć wybiórcza. Wpływ  odżywiania na proces zapamiętywania. Warunki zewnętrzne sprzyjające zapamiętywaniu. Sprawność psychofizyczna człowieka a pora dnia. Okresy sensytywne. 
  2. Warunki sprzyjające samodzielnej nauce: Motywowanie dziecka do samodzielnego uczenia się. Krzywa zapominania Ebbinghausa. Problematyka koncentracji i ‘rozpraszaczy’   w procesie uczenia się. Rola snu w efektywnym uczeniu się. Gospodarowanie czasem. Rola zadań domowych. Regulamin pracy domowej ucznia

Osoba prowadząca: Marianna Kłyk

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 27.08.2024 godz. 11:15

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Wyrażam również zgodę na utrwalanie mojego wizerunku za pośrednictwem urządzeń audio-video oraz w formie fotograficznej podczas organizowanego wydarzenia a następnie jego wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych wyłącznie na stronie internetowej Administratora oraz prowadzonych przez niego mediach społecznościowych, tj. w portalach Facebook oraz Instagram. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym klauzula informacyjna, znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.