Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Mariola Dąbek-Nagacz

email: mdabek@womkat.edu.pl

nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

 wykształcenie:

 • absolwentka studiów magisterskich na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (aktualnie UP im. KEN w Krakowie)
 • studia podyplomowe:
  • „Fizyka z elementami informatyki” – AGH, Kraków
  • „Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne  do nauczania przedmiotu MECHATRONIKA” – UŚ K, Katowice
  • „ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: informatyka dla nauczycieli” -UŚ, Katowice
  • „Otwarte Systemy komputerowe” – AGH, Kraków
 • kurs kwalifikacyjny „Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą”
 • kurs kwalifikacyjny "Trener w oświacie i zarządzaniu - kurs zgodny z wymaganiami unijnymi"

 ukończone kursy/szkolenia (wybrane):

 • szkolenie „Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty”
 • kurs z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu CMI
 • szkolenie „Praktyczne aspekty przywództwa edukacyjnego”
 • szkolenie „Efektywna ewaluacja w praktyce”
 • kurs „Akademia Menadżera Oświaty”
 • szkolenie dla „Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji”
 • szkolenie dla dyrektorów „Doskonalenie kadry KNO” w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”
 • szkolenie w zakresie obsługi Office 365 w chmurze, Moodle, GeoGebry
 • szkolenie „Specjalista ICT”
 • kurs „Testy nauczycielskie (pomiar dydaktyczny)"

 doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel matematyki, fizyki, przedmiotów informatycznych, mechatroniki w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)
 • wicedyrektor szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)
 • egzaminator i weryfikator egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki
 • ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
 • egzaminator ECDL
 • koordynator projektów realizowanych ze środków EFS (Erasmus, POWER, RPO)
 • współautorka „Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania dokumentacji na stopień awansu zawodowego” wyd. ZNP OUPiS

 

inne:

 • członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

 

Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli