Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Izabela Stawska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 217
Numer sali: 93
 • doradca metodyczny w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnej dla nauczycieli nieinformatycznych, w tym wykorzystanie technik kształcenia na odległość
 • magister matematyki
 • nauczyciel dyplomowany
 • ukończyła studia podyplomowe
 • Informatyka w szkole
 • Zarządzanie placówką oświatową
 • Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa danych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Kontrola zarządcza
 • ukończyła Akademię Dyplomacji na Uniwersytecie Śląskim
 • Egzaminator OKE egzaminu maturalnego z matematyki oraz informatyki
 • Ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • Auditor wewnętrzny QMS i ISMS – Certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej
Powrót do listy
Kwartalnik Forum Nauczycieli