Proponujemy
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Informacje, zagadnienie prawne doradztwa i edukacji zawodowej, materiały i inspiracje dla kadry oświatowej
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

Strategie tłumaczenia symultanicznego na lekcjach języków obcych Termin: 02.06.2022 godz. 16:00 - 17:30 Strategie tłumaczenia symultanicznego na lekcjach języków obcych
Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej Termin: 07.06.2022 godz. 15:00 - 18:00 Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej
Termin: 07.06.2022 godz. 16:00 - 17:30 Wątki ukraińskie w malarstwie - na podstawie zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Nowoczesna biblioteka - nowoczesny nauczyciel Termin: 09.06.2022 godz. 11:00 - 14:00 Nowoczesna biblioteka - nowoczesny nauczyciel
Budowanie autorytetu nauczyciela Termin: 09.06.2022 godz. 15:00 - 18:00 Budowanie autorytetu nauczyciela Powstawanie autorytetu nauczyciela jest procesem długotrwałym i dokonuje się w głównej mierze w relacjach interpersonalnych z jego uczniami. Potrzebna je..
Strategie tłumaczenia symultanicznego na lekcjach języków obcych Termin: 09.06.2022 godz. 16:30 - 18:00 Strategie tłumaczenia symultanicznego na lekcjach języków obcych
Zobacz wszystkie >
XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej (dawniej EWD) Termin: 02.06.2022 godz. 11:00 - 03.06.2022 godz. 13:30 XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej (dawniej EWD)
Świat zawodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Termin: 06.06.2022 godz. 13:00 - 16:00 Świat zawodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Analiza zapisów podstaw programowych w odniesieniu do preorientacji i orientacji zawodowej - przykłady dobrych praktyk.
Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym: język polski jako obcy Termin: 06.06.2022 godz. 14:00 - 18:00 Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym: język polski jako obcy
Literatura jako narzędzie budowania więzi - praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym Termin: 07.06.2022 godz. 14:55 - 18:00 Literatura jako narzędzie budowania więzi - praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym Konferencja realizuje cele sformułowane w nowych kierunkach polityki oświatowej państwa, tj. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z do..
W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego. Termin: 09.06.2022 godz. 14:00 - 17:00 W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego. Konferencja online: W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego.
Konferencja: W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego. Termin: 09.06.2022 godz. 14:00 - 17:00 Konferencja: W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego. Konferencja stacjonarna: W 100 rocznicę powrotu części Górnego Śląska do państwa polskiego.
Zobacz wszystkie >
Kurs języka ukraińskiego Termin: 26.05.2022 godz. 17:30 - 09.06.2022 godz. 19:00 Kurs języka ukraińskiego
Kurs na wychowawcę wypoczynku Termin: 29.05.2022 godz. 09:00 - 12.06.2022 godz. 16:00 Kurs na wychowawcę wypoczynku
Termin: 10.06.2022 godz. 15:30 - 11.06.2022 godz. 14:30 Kurs na kierownika wypoczynku
Pierwsza pomoc - kurs nadający uprawnienia Termin: 13.06.2022 godz. 15:30 - 24.06.2022 godz. 19:00 Pierwsza pomoc - kurs nadający uprawnienia Jeżeli kończą się Państwu pięcioletnie uprawnienia lub chcecie je nabyć, to zapraszamy!!!
GIMP - darmowy Photoshop Termin: 21.06.2022 godz. 15:00 - 12.07.2022 godz. 19:00 GIMP - darmowy Photoshop
Termin: 27.06.2022 godz. 09:00 - 27.08.2022 godz. 15:00 Trener w oświacie i zarządzaniu - kurs zgodny z wymaganiami unijnymi Kurs potwierdza nabycie kompetencji w zakresie pracy trenerskiej wymaganych w projektach unijnych
Zobacz wszystkie >
Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i online.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.


OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

INFORMATOR 2021/2022

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 30 kwietnia 2022 r. na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy