Proponujemy

tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny


- - - - - - - - - - - -
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
EDUKACJA GLOBALNA EDUKACJA GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z EDUKACJI GLOBALNEJ
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

Literatura cyfrowa - propozycje przedwakacyjne Termin: 18.06.2024 godz. 15:00 - 17:15 Literatura cyfrowa - propozycje przedwakacyjne
Termin: 19.06.2024 godz. 14:30 - 16:00 Awans na finiszu – rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy)
Prawne aspekty pracy nauczycieli (odpowiedzialność karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna) Termin: 19.06.2024 godz. 15:00 - 16:30 Prawne aspekty pracy nauczycieli (odpowiedzialność karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna)
Relacje w zespole klasowym Termin: 24.06.2024 godz. 10:00 - 11:30 Relacje w zespole klasowym Uważasz, że dobre relacje, wzajemne zaufanie i współpraca są fundamentem skutecznej edukacji? To świetnie. Zapraszamy na seminarium-podamy kilka prostyc..
Termin: 25.06.2024 godz. 12:30 - 14:00 Sieć nauczycieli edukacji artystycznej - edukacja przez sztukę i literaturę Literatura i sztuka w pięknych przestrzeniach katowickiej moderny. Zapraszamy!
Termin: 26.06.2024 godz. 09:00 - 10:30 Licencje Creative Commons w praktyce szkolnej
Zobacz wszystkie >
Termin: 25.06.2024 godz. 11:00 - 14:00 Cztery pory roku w skansenie - Garncarz z błota narobi złota
Zobacz wszystkie >
Termin: 21.03.2024 godz. 18:00 - 13.06.2024 godz. 19:30 Kurs języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany B2
Termin: 27.04.2024 godz. 09:00 - 25.08.2024 godz. 16:30 Trener w oświacie i zarządzaniu Kurs zgodny z wytycznymi POKL i EFS w zakresie wymagań dla osób realizujących szkolenia projektowe
Termin: 24.06.2024 godz. 15:30 - 03.07.2024 godz. 19:30 I pomoc Jeżeli kończą się Państwu pięcioletnie uprawnienia lub chcecie je nabyć, to zapraszamy!!
Tajniki filmowania w szkole i przedszkolu. Termin: 29.06.2024 godz. 09:00 - 30.06.2024 godz. 13:00 Tajniki filmowania w szkole i przedszkolu.
Zobacz wszystkie >
WAŻNE! Informacja dla nauczycieli w zakresie realizowanych przez różne podmioty kursów z nazwą „kwalifikacyjne” – wyjaśnienie Kuratorium – podstawa prawna
Kliknij tutaj
Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.
 
 

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2023/2024 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2023/2024
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

INFORMATOR 2023/2024

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 10 maja 2024 r. na adres: forumnauczycieli@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Propozycje naszych partnerów

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy