Proponujemy
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w prawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Zmiany w Karcie Nauczyciela, praktyka zawodowa
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologi..
EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia online oraz stacjonarne:

Testy online w darmowych aplikacjach Termin: 02.03.2021 godz. 13:00 - 15:15 Testy online w darmowych aplikacjach
Awans zawodowy na  nauczyciela mianowanego -wskazówki do egzaminu Termin: 02.03.2021 godz. 14:00 - 16:30 Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego -wskazówki do egzaminu Przyjdź koniecznie - świetnie zdasz egzamin !
Szkolny marketing - promocja i kreowanie  pozytywnego wizerunku szkoły/placówki Termin: 02.03.2021 godz. 14:30 - 16:45 Szkolny marketing - promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki Wkrótce w wielu szkołach, pytanie o to jak rekrutować nowych uczniów i przyciągać najlepszych, stanie się szczególnie istotnym. W trakcie proponowaneg..
Polona - wykorzystanie zasobów biblioteki cyfrowej w pracy z uczniami Termin: 03.03.2021 godz. 14:00 - 16:15 Polona - wykorzystanie zasobów biblioteki cyfrowej w pracy z uczniami
Ocenianie może być OK - elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej Termin: 03.03.2021 godz. 14:00 - 16:15 Ocenianie może być OK - elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej Jak zmienić nastawienie do oceniania i wprowadzić elementy OK w pracy z dziećmi? - wskazówki dla nauczycieli
Termin: 03.03.2021 godz. 14:00 - 16:15 Struktura egzaminu ósmoklasisty z wybranego przedmiotu- historia. Jak pracować z informatorem.
Zobacz wszystkie >
KURSY DOSKONALĄCE ONLINE KURSY DOSKONALĄCE STACJONARNE
Najbliższe kursy doskonalące online oraz stacjonarne:

Termin: 15.02.2021 godz. 15:15 - 08.03.2021 godz. 19:15 Podstawy programowania w języku C++
ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący Termin: 16.02.2021 godz. 15:00 - 16.03.2021 godz. 17:15 ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący
Termin: 18.02.2021 godz. 17:00 - 13.05.2021 godz. 19:15 Kurs języka angielskiego - poziom B2
Termin: 10.03.2021 godz. 15:00 - 17.03.2021 godz. 19:00 Scratch Junior - nauka programowania
Biblioterapia w szkole - III stopień Termin: 17.03.2021 godz. 15:00 - 07.04.2021 godz. 18:45 Biblioterapia w szkole - III stopień
Termin: 18.03.2021 godz. 17:00 - 18:30 Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany A2+ Kurs języka angielskiego ukierunkowany na rozwijanie sprawności mówienia oraz kompetencji komunikacyjnej
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Zobacz wszystkie >
Informujemy, że od 26 października do odwołania szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są online.Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Przykładowe tematy szkoleń rad pedagogicznych wpisujących się w realizację  Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zobacz tutaj>>

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2020/2021 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2020/2021
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli Sieci nauczycieli
Kluby nauczycieli Kluby nauczycieli
Fora nauczycieli Fora nauczycieli
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 26 kwietnia 2021r.  na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 

sprzedaż w sklepie wszelkiego rodzajurepliki zegarkow

Kalendarium
Partnerzy