Proponujemy
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 Przedstawiamy Państwu pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi formami doskonalenia.
ZMIANY W OŚWIACIE ZMIANY W OŚWIACIE Od 1 września zmieniają się zasady organizacji, zajęć, imprez, wyjść grupowych i wycieczek !!!!
BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrze..
EDUKACJA GLOBALNA, REGIONALNA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA GLOBALNA, REGIONALNA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależno..
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I DORADZTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I DORADZTWO ZAWODOWE Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE Oferta szkoleniowa dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego oraz edukacji włączającej.
Zobacz wszystkie >
Termin: 03.04.2019 godz. 14:30 - 18:30 Ogólnopolska konferencja - Jubileusz 25 wychowania prorodzinnego w RODN "WO" w Katowicach w tym 25 lecie Klubu Nauczyciela WDŻ
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie Oświatą Termin: 24.10.2018 godz. 15:00 - 05.06.2019 godz. 15:00 Zarządzanie Oświatą Rozpoczynamy nową edycję kursu kwalifikacyjnego "Zarządzanie oświatą". Zaczynamy 24 października 2018 r. Planowane zakończenie w czerwcu 2019 r. Kurs ..
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Termin: 21.11.2018 godz. 17:00 - 08.06.2019 godz. 15:47 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Termin: 23.11.2018 godz. 15:30 - 07.06.2019 godz. 15:30 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Zastanawia się Pan/Pani jak zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego? Nadzorowany przez Kuratorium Oświaty kurs kwalifikacyjny w zakresie prz..
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Termin: 29.11.2018 godz. 16:31 - 15.06.2019 godz. 16:31 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Zastanawia się Pan/Pani jak zdobyć kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego? Nadzorowany przez Kuratorium Oświaty kurs kwalifikacyjny w zakresie p..
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka włoskiego Termin: 30.11.2018 godz. 16:30 - 15.06.2019 godz. 16:37 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka włoskiego Zastanawia się Pan/Pani jak zdobyć kwalifikacje do nauczania języka włoskiego? Nadzorowany przez Kuratorium Oświaty kurs kwalifikacyjny w zakresie przyg..
Zobacz wszystkie >
Termin: 20.12.2018 godz. 13:00 - 17.01.2019 godz. 16:00 Awans zawodowy i inne ważne zmiany w prawie oswiatowym
Termin: 23.01.2019 godz. 15:00 - 10.04.2019 godz. 15:00 Konstruowanie programu nauczania zawodu Etapy konstruowania programu nauczania zawodu na potrzeby szkoły
Trener w oświacie i zarządzaniu Termin: 09.02.2019 godz. 09:00 - 30.06.2019 godz. 16:30 Trener w oświacie i zarządzaniu
Biblioterapia w szkole - I i II stopień Termin: 01.03.2019 godz. 15:00 - 07.05.2019 godz. 19:00 Biblioterapia w szkole - I i II stopień
Zobacz wszystkie >
Termin: 19.11.2018 godz. 15:00 - 14.01.2019 godz. 18:00 Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego w monitorowaniu podstawy programowej i efektów kształcenia
Termin: 22.11.2018 godz. 10:00 - 22.11.2019 godz. 13:00 Sieć dyrektorów szkół - Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w nadzorze pedagogicznym.
Termin: 17.12.2018 godz. 10:00 - 13:00 KLUB LIDERA (4 spotkanie)
Termin: 17.12.2018 godz. 14:00 - 17:45 Klub Geografa i Podróżnika - zabytki Mysłowic
Termin: 05.01.2019 godz. 09:00 - 14:00 Szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową
Termin: 07.01.2019 godz. 14:30 - 19:30 Egzamin ósmoklasisty z matematyki .Vademecum dla nauczyciela
Zobacz wszystkie >
Szachy dla „zielonych” – nauka gry w szachy dla początkujących Termin: 12.12.2018 godz. 15:30 - 27.03.2019 godz. 19:15 Szachy dla „zielonych” – nauka gry w szachy dla początkujących
Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy . Termin: 18.12.2018 godz. 16:00 - 19:00 Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy ludowe, plastyczne, muzyczne i obrzędy .
Termin: 04.01.2019 godz. 15:15 - 18:29 Aby nauka nie była zamkniętą twierdzą - szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii i biologii
Termin: 08.01.2019 godz. 15:00 - 02.02.2019 godz. 16:00 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
Termin: 14.01.2019 godz. 15:15 - 19:15 Różne formy nauczania na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
Figury są wśród nas, czyli geometria dla najmłodszych Termin: 14.01.2019 godz. 15:30 - 18:00 Figury są wśród nas, czyli geometria dla najmłodszych
Zobacz wszystkie >

Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy