Proponujemy
Festiwal edukacyjny ”Nowe Inspiracje” – WOM 2019 i XXII Giełda Wydawców – 6.04.2019 r. Patronat Uniwersytetu Śląskiego! Zapraszamy do współpracy!


Zapraszamy do współpracy wydawnictwa, producentów pomocy dydaktycznych, firmy dydaktyczne, instytucje kultury – wszystkich, którym zależy na wysokim poziomie oświaty. Oferujemy możliwość przeprowadzenia warsztatów metodycznych dla nauczycieli i prezentację firmy na stoisku podczas trwania wydarzenia.
Kontakt: gielda@womkat.edu.pl; tel. 32 203 59 67 w. 201; kom. 539 525 051


Sprawdź OFERTĘ>>OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 Przedstawiamy Państwu pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi formami doskonalenia.
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiana w ocenianiu nauczycieli !!!
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależno..
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Oferta szkoleniowa dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego oraz edukacji włączającej.
Zobacz wszystkie >
Office 365- szkoła w chmurze Termin: 26.02.2019 godz. 14:00 - 18:00 Office 365- szkoła w chmurze Office 365 Education (dla szkół) - bezpłatny zbiór usług dla nauczycieli i uczniów w chmurze. Wirtualny dysk OneDrive - tworzenie dokumentów w apl..
Konstruowanie programu nauczania zawodu Termin: 27.02.2019 godz. 15:00 - 20:00 Konstruowanie programu nauczania zawodu Etapy konstruowania programu nauczania zawodu na potrzeby szkoły
Biblioterapia w szkole - I i II stopień Termin: 01.03.2019 godz. 15:00 - 19:00 Biblioterapia w szkole - I i II stopień Szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów terapeutycznych dla uczniów o specjalnych pot..
Termin: 01.03.2019 godz. 15:30 - 22.02.2019 godz. 19:30 I pomoc przedmedyczna- kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach EDB
Programowanie w języku Phyton Termin: 07.03.2019 godz. 15:30 - 28.03.2019 godz. 19:30 Programowanie w języku Phyton Wprowadzenie w świat programowania w języku Python. Rozwiązywanie problemów, zadań za pomocą Pythona. Poznanie praktycznych algorytmów w pracy nauczy..
Termin: 11.03.2019 godz. 15:00 - 25.03.2019 godz. 19:00 Tworzenie prezentacji online (PREZI) Program Prezi jako alternatywa dla PowerPointa. Tworzenie multimedialnych prezentacji ionline
Zobacz wszystkie >
Szachy dla „zielonych” – nauka gry w szachy dla początkujących Termin: 23.01.2019 godz. 15:00 - 13.03.2019 godz. 19:10 Szachy dla „zielonych” – nauka gry w szachy dla początkujących Czy we współczesnym świecie i szkole jest jeszcze miejsce dla szachów ? Kto może uczyć grać w szachy ? Jakie są korzyści z gry w szachy ? Czy uczy..
Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym Termin: 16.02.2019 godz. 09:00 - 12:00 Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym Celem warsztatu jest kształcenie postaw dzieci przedszkolnych wobec poznawania zawodów z bliższego i dalszego otoczenia.
Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu Termin: 16.02.2019 godz. 12:00 - 15:00 Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu Jak nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien pracować z dzieckiem zdolnym? Co zrobić aby osiągnięcia były oryginalne i twórcze a efekty pracy mo..
Termin: 18.02.2019 godz. 10:00 - 12:15 Kształcenie zawodowe od 1.09.19 w świetle zmian ustawy - prawo oświatowe
Termin: 18.02.2019 godz. 10:00 - 14:00 Rola kontekstów na języku polskim w oparciu o "Powidoki" Andrzeja Wajdy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Termin: 18.02.2019 godz. 12:00 - 15:00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z mec. D. Dwojewskim, tym razem poświęcone zasadom funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka włoskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka włoskiego
Kursy kwalifikacyjne w zakresie języka angielskiego Kursy kwalifikacyjne w zakresie języka angielskiego
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019
Zobacz wszystkie >

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru do 8 lutego. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forum@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy