Proponujemy

Uwaga! Ostatnie miejsca! Kurs: Zarządzanie oświatą.

Pierwsze spotkanie: 31.08. 2019, godz. 9.00.

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów na dyrektorów

szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli

chcących podnieść swoje kwalifikacje. Zapisy>>


Wykaz szkoleń na temat nowej podstawy programowej

dla szkół ponadpodstawowych
OFERTA SZKOLENIOWA NA WAKACJE 2019 r.

ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w Karcie Nauczyciela
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Edukacja cyfrowa uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2018/2019.
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ, 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
Zobacz wszystkie >

Termin: 16.09.2019 godz. 15:00 - 23.09.2019 godz. 18:45 SPECJALISTYCZNE WYCIECZKI SZKOLNE. Jak zapewnić bezpieczną realizację programu wycieczki ? Nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły ..
Termin: 30.09.2019 godz. 15:00 - 27.04.2020 godz. 19:00 Trener w oświacie i zarządzaniu Kur kompetencji trenerskich
Termin: 07.10.2019 godz. 16:30 - 15.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego pragnące nauczyć się podstaw języka pomocnych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Andragogika z elementami coachingu Termin: 22.10.2019 godz. 15:00 - 03.12.2019 godz. 15:00 Andragogika z elementami coachingu Celem jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki z elementami wsparcia uczących się narzędziami coachingowymi, które umożliwiają pr..
Zobacz wszystkie >
Termin: 21.08.2019 godz. 10:00 - 13:45 WebQuest w cyfrowej szkole czyli jak wykorzystywać zasoby Internetu i mobilne aplikacje w realizacji projektów edukacyjnych Szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkół zainteresowanych wykorzystaniem zasobów Internetu i mobilnych aplikacji w realizacji projektów edukacyj..
Śląskość i jej powiązania z kulturą niemiecką, czyli jak wprowadzać elementy interkulturowe na lekcji języka niemieckiego i eduk Termin: 21.08.2019 godz. 13:00 - 16:00 Śląskość i jej powiązania z kulturą niemiecką, czyli jak wprowadzać elementy interkulturowe na lekcji języka niemieckiego i eduk
Termin: 22.08.2019 godz. 10:00 - 12:30 Terenowa edukacja leśna w praktyce
Metody aktywizujące na lekcjach matematyki Termin: 22.08.2019 godz. 10:00 - 13:00 Metody aktywizujące na lekcjach matematyki Świetne zajęcia dla nauczycieli matematyki
Metody aktywizujące na lekcjach matematyki Termin: 23.08.2019 godz. 10:00 - 21.08.2019 godz. 13:00 Metody aktywizujące na lekcjach matematyki Świetne szkolenie dla matematyków
Termin: 23.08.2019 godz. 10:00 - 13:00 WebQuest w cyfrowej szkole, czyli jak wykorzystywać zasoby internetu i mobilne aplikacje realizacji projektów edukacyjnych?
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forum@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy