Proponujemy
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Zmiany w Karcie Nauczyciela
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Edukacja cyfrowa uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2018/2019.
EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA EDUKACJA REGIONALNA I GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPOMAGANIA SZKÓŁ Przez wspomaganie należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki mające na celu inspirowanie i i..
Zobacz wszystkie >
W poniższych zakładkach zamieszczone są zestawienia kursów doskonalących z danego obszaru tematycznego i informacje na ich temat.
U dołu strony rozpoczynające się w najbliższym czasie kursy.Najbliższe kursy doskonalące:

Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Termin: 01.10.2019 godz. 17:00 - 02.06.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2+ (średniozaawansowany) Kurs przeznaczony dla osób, które opanowały język angielski na poziomie średniozaawansowanym i które chcą rozwijać sprawność mówienia i kompetencj..
Kurs języka angielskiego - poziom  A2  (początkujący) Termin: 08.10.2019 godz. 16:00 - 08.09.2020 godz. 17:00 Kurs języka angielskiego - poziom A2 (początkujący) Kurs przeznaczony dla osób na początkowym etapie znajomości języka, które uczyły się już języka angielskiego, pragnące przypomnieć sobie i doskona..
Kurs języka angielskiego - poziom B1 Termin: 09.10.2019 godz. 16:30 - 10.06.2020 godz. 16:30 Kurs języka angielskiego - poziom B1 Kurs dla osób, które płynnie posługują się językiem angielskim, ale chcą jeszcze bardziej doskonalić swe umiejętności, a także dążą do uzyskani..
Termin: 18.11.2019 godz. 15:15 - 09.12.2019 godz. 19:15 Programowanie w języku Python
Grafika komputerowa - Corel Draw Termin: 22.11.2019 godz. 14:00 - 13.12.2019 godz. 18:00 Grafika komputerowa - Corel Draw
Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Termin: 25.11.2019 godz. 16:00 - 22.06.2020 godz. 16:00 Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy A1 Osoby, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego pragnące nauczyć się podstaw języka pomocnych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Zobacz wszystkie >
LEKCJE FILMOWE, czyli jak czytać kino Termin: 15.10.2019 godz. 18:00 - 21.01.2020 godz. 18:00 LEKCJE FILMOWE, czyli jak czytać kino Kolejna edycja cyklu przygotowywanego przez Kino Kosmos i RODN "WOM" w Katowicach, poświęconego historii kina i jego kontekstom. Zajęcia poprowadzą jak z..
Sieć nauczycieli techniki Termin: 22.10.2019 godz. 14:00 - 01.06.2020 godz. 16:00 Sieć nauczycieli techniki
III Konfrontacje Humanistyczne Termin: 10.12.2019 godz. 14:00 - 18:00 III Konfrontacje Humanistyczne Kolejna edycja wydarzenia dla humanistów. Wykład mistrzowski: prof. zw. dr hab. Danuta Opacka-Walasek. Dziewięć warsztatów do wyboru w 3 panelach tematy..
Termin: 11.12.2019 godz. 11:00 - 14:00 "Trzech tenorów o powstaniach śląskich" - wojewódzka konferencja naukowa dla nauczycieli historii Serdecznie zapraszamy na coroczną historyczną konferencję naukową dla nauczycieli i zainteresowanych uczniów pt. "Trzech tenorów o powstaniach śląskic..
Termin: 11.12.2019 godz. 14:00 - 16:30 Muzyka w kulturze narodowej Świętujemy zakończenie roku Stanisława Hadyny i podsumowujemy edukację regionalną w szkołach!
Termin: 11.12.2019 godz. 14:00 - 17:00 Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych. Kształcenie kompetencji kluczowych - priorytet polityki oświatowej.
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2019/2020
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru do 17 stycznia. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forumnauczycieli@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy