Proponujemy
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 Przedstawiamy Państwu pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi formami doskonalenia.
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE USTAWA z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Edukacja cyfrowa uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, to jeden z priorytetów edukacyjnych MEN na rok szkolny 2018/2019.
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA Znajdziesz tu artykuły i materiały z : 1. EDUKACJI REGIONALNEJ, 2. EDUKACJI GLOBALNEJ, 3. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia.
Zobacz wszystkie >
I pomoc przedmedyczna- kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach EDB Termin: 04.06.2019 godz. 15:30 - 19.06.2019 godz. 19:30 I pomoc przedmedyczna- kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach EDB Kurs nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z I pomocy w ramach EDB
Termin: 16.09.2019 godz. 15:00 - 23.09.2019 godz. 18:45 SPECJALISTYCZNE WYCIECZKI SZKOLNE. Jak zapewnić bezpieczną realizację programu wycieczki ? Nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły ..
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie preorientacją zawodową w wychowaniu przedszkolnym Termin: 24.06.2019 godz. 10:00 - 11:30 Zarządzanie preorientacją zawodową w wychowaniu przedszkolnym Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej przedszkoli, składa się z dwóch części: I Zarządzanie preorientacją zawodową w wychowaniu przedszko..
Ewaluacja działań związanych z preorientacją zawodową w przedszkolach Termin: 24.06.2019 godz. 11:30 - 13:00 Ewaluacja działań związanych z preorientacją zawodową w przedszkolach Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej przedszkoli, składa się z dwóch części: I. Zarządzanie preorientacją w wychowaniu przedszkolnym, II...
Podstawa programowa z WF do liceów, techników i szkół branżowych - II termin Termin: 24.06.2019 godz. 14:00 - 16:00 Podstawa programowa z WF do liceów, techników i szkół branżowych - II termin Zasady wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej z WF dla liceów , techników i szkół branżowych
Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym Termin: 25.06.2019 godz. 16:00 - 19:00 Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym Celem warsztatu będzie kształcenie postaw dzieci przedszkolnych wobec poznawania zawodów z bliższego i dalszego otoczenia.
Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty do opracowania programu poprawy efektów kształcenia? Termin: 01.07.2019 godz. 10:00 - 13:00 Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty do opracowania programu poprawy efektów kształcenia?
Zarządzanie preorientacją zawodową w wychowaniu przedszkolnym Termin: 19.08.2019 godz. 10:00 - 12:15 Zarządzanie preorientacją zawodową w wychowaniu przedszkolnym Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej przedszkoli. Dotyczy preorientacji zawodowej w wychowaniu przedszkolnym i ewaluacji działań.
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka hiszpańskiego
Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka włoskiego Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka włoskiego
Kursy kwalifikacyjne w zakresie języka angielskiego Kursy kwalifikacyjne w zakresie języka angielskiego
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019
Zobacz wszystkie >
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2018/2019
Zobacz wszystkie >

30 lat RODN "WOM"w Katowicach

Czytaj więcej>>Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać pod adresem: forum@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  


Śląskie. Tu edukujemy.

 
Kalendarium
Partnerzy