Proponujemy

Oferta szkoleń wakacyjnych


PROJEKT GRANTOWY
Tytuł: TIK w pracy nauczyciela
Rozpoczynamy rekrutację do udziału w szkoleniach w ramach grantu finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w szkoleniach realizowanych w formie II kursów doskonalących jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Zapisy oraz szczegółowe informacje w zakładce grantu i na stronie ORE - Ośrodka Rozwoju Edukacji.
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia online oraz stacjonarne:

Termin: 11.08.2021 godz. 10:00 - 12:15 Edukacja w szkole i poza szkołą. Jak kształtować środowisko sprzyjające uczeniu się i wychowaniu.
Integracja ważna sprawa! Pomysły na wykorzystanie narzędzi TIK do działań integrujących zespół klasowy Termin: 19.08.2021 godz. 10:00 - 11:30 Integracja ważna sprawa! Pomysły na wykorzystanie narzędzi TIK do działań integrujących zespół klasowy
Termin: 25.08.2021 godz. 10:00 - 12:15 Testy online w darmowych aplikacjach
Metody aktywizujące a system oceniania na lekcji wf w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej Termin: 30.08.2021 godz. 10:00 - 13:00 Metody aktywizujące a system oceniania na lekcji wf w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej Jak oceniać, zapewniać bezpieczeństwo i aktywizować uczniów na lekcji wf w czasie pandemii
Termin: 30.08.2021 godz. 11:00 - 12:30 Organizacja wycieczek - bezpieczeństwo dzieci
Jak się bawić przy pisaniu tekstów na lekcji języka obcego – motywowanie do pisania podczas nauki zdalnej i stacjonarnej Termin: 30.08.2021 godz. 11:00 - 12:30 Jak się bawić przy pisaniu tekstów na lekcji języka obcego – motywowanie do pisania podczas nauki zdalnej i stacjonarnej
Zobacz wszystkie >
ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący Termin: 23.08.2021 godz. 10:00 - 27.08.2021 godz. 12:15 ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący Kurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli rozpoczynających pracę dydaktyczną, chcących praktycznie podnieść swoje kompetencje. Celem zajęć jest w..
Akademia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Termin: 23.08.2021 godz. 11:00 - 27.08.2021 godz. 14:00 Akademia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Kurs doskonalący dla wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy szukają nowych i ciekawych inspiracji do pracy z dzieckiem
Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych Termin: 26.08.2021 godz. 15:00 - 16.09.2021 godz. 17:15 Pomiar dydaktyczny w kształceniu zawodowym oparty na budowaniu zadań praktycznych Testy sprawdzające umiejętności praktyczne uczniów: przygotowanie i budowanie zadań, testowanie i analizowanie wyników
Zobacz wszystkie >
Zarządzanie oświatą Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Zobacz wszystkie >
Informujemy, że od 1 czerwca szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych

Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!
Poniżej przykładowe tematy szkoleń w wersji online, w tym nowości.
Dostosowujemy ofertę do potrzeb danej placówki.
Nasze szkolenia — realna pomoc na czas pandemii!


ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE:
 1. 1. Wymagania edukacyjne i egzaminacyjne a praca zdalna (dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
 2. 2. Ocenianie w edukacji stacjonarnej i zdalnej
 3. 3. BHP szkolnych imprez w dobie pandemii a odpowiedzialność nauczyciela
 4. 4. Prawo autorskie oraz ochrona wizerunku ucznia i nauczyciela w czasie pracy zdalnej podczas pandemii Covid-19
KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI:
 1. 1. Emocje — jak sobie z nimi radzić?
 2. 2. Uzależnienia behawioralne (od komputerowej pornografii)
 3. 3. Jak skutecznie współpracować z rodzicami w okresie pandemii
 4. 4. Nauczyciel dobrym wychowawcą w okresie pandemii
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE:
 1. 1. Aplikacje wspierające edukację zdalną (Testportal, Genially)
 2. 2. Otwarte zasoby edukacyjne wykorzystywane w kształceniu na odległość (źródła, serwisy strony internetowe w otwartym dostępie edukacyjnym, prawo autorskie i licencje Creative Commons)
 3. 3. Nauczanie zdalne - Microsoft Teams, Office 365
 4. 4. Cyberprzemoc w dobie pandemii
 5. 5. TIK w pracy zdalnej nauczyciela
 6. 6. Gamifikacja i odwrócona klasa w edukacji zdalnej
DYDAKTYKA PRZEDMIOTOWA I NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE:
 1. 1. Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji zdalnej
 2. 2. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się w edukacji zdalnej
 3. 3. Jak rozwijać kreatywność ucznia w nauczaniu na odległość
 4. 4. Metoda Design Thinking, czyli innowacyjna szkoła w pracy zdalnej
 5. 5. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w projektach edukacyjnych online
 6. 6. Komunikacja nauczyciel — uczeńSzkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie: 1) tematu szkolenia, 2) propozycji terminu, 3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40 lub mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

Przykładowe tematy szkoleń rad pedagogicznych wpisujących się w realizację  Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zobacz tutaj>>

Standardowa liczba godzin szkolenia rady pedagogicznej: 5
OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2020/2021 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2020/2021
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

30 lat RODN "WOM" w Katowicach

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 1 października 2021 r. na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy