Proponujemy
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Informacje, zagadnienie prawne doradztwa i edukacji zawodowej, materiały i inspiracje dla kadry oświatowej
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

Jak przygotować kartki bożonarodzeniowe w aplikacji Canva? Termin: 07.12.2022 godz. 15:00 - 15:45 Jak przygotować kartki bożonarodzeniowe w aplikacji Canva?
Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc emocjonalna Termin: 07.12.2022 godz. 16:00 - 18:15 Interwencja kryzysowa – pierwsza pomoc emocjonalna
Termin: 08.12.2022 godz. 10:00 - 12:15 Sieć dyrektorów - SP i SPP - dyrektor jako twórca prawa wewnątrzszkolnego c.d.
Termin: 13.12.2022 godz. 15:30 - 17:00 Wycieczki, wyjazdy, wyjścia. Odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za pozostawienie dziecka bez opieki Zasady odpowiedzialności za pozostawienie dziecka bez opieki i nadzoru!
Termin: 14.12.2022 godz. 15:00 - 17:15 Jak zapewnić sukces na egzaminie ósmoklasisty uczniowi, nauczycielowi i szkole.
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu- co sprawia, że jesteś dobrym nauczycielem? Termin: 14.12.2022 godz. 15:00 - 16:30 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu- co sprawia, że jesteś dobrym nauczycielem? Przybliżenie sylwetki współczesnego nauczyciela w perspektywie uczniów, standardów unijnych oraz samych nauczycieli.
Zobacz wszystkie >
Duchowe i materialne dziedzictwo Europy - w kręgu Świąt Bożego Narodzenia Termin: 07.12.2022 godz. 14:00 - 17:45 Duchowe i materialne dziedzictwo Europy - w kręgu Świąt Bożego Narodzenia Świąteczny jarmark szkoleniowy jest ukłonem w stronę duchowego i materialnego dziedzictwa Europy. Ile zajęć tyle zaświadczeń, można wziąć udział w..
Koncepcje pedagogiczne Marii Grzegorzewskiej inspiracją do pracy dydaktyczno-wychowawczej  w dobie edukacji włączającej Termin: 14.12.2022 godz. 15:00 - 18:00 Koncepcje pedagogiczne Marii Grzegorzewskiej inspiracją do pracy dydaktyczno-wychowawczej w dobie edukacji włączającej Z okazji jubileuszu stulecia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Konferencja wpisuje się..
Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF Termin: 19.05.2023 godz. 10:00 - 21.05.2023 godz. 15:00 Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF Piąta już edycja Akademii Innowacyjnego Nauczyciela WF
Zobacz wszystkie >
Termin: 26.10.2022 godz. 18:00 - 07.06.2023 godz. 18:00 Kurs języka angielskiego
Курс української мови для учителів, працюючих в польськіх школах в якості учителів-помічників учнів  України Termin: 21.11.2022 godz. 15:30 - 23.12.2022 godz. 17:00 Курс української мови для учителів, працюючих в польськіх школах в якості учителів-помічників учнів України
Termin: 23.11.2022 godz. 15:30 - 07.12.2022 godz. 19:00 I pomoc-kurs nadający uprawnienia Jeżeli kończą Ci się pięcioletnie uprawnienia albo chcesz je nabyć aby móc prowadzić zajęcia z I pomocy. Zapisz się.
Termin: 02.12.2022 godz. 15:00 - 03.12.2022 godz. 15:00 Kurs na kierownika wypoczynku
Kurs języka ukraińskiego Termin: 05.12.2022 godz. 15:30 - 19.12.2022 godz. 15:30 Kurs języka ukraińskiego
Myślografia - sposób na zapisywanie myśli Termin: 28.12.2022 godz. 09:30 - 14:00 Myślografia - sposób na zapisywanie myśli
Zobacz wszystkie >
WAŻNE! Informacja dla nauczycieli w zakresie realizowanych przez różne podmioty kursów z nazwą „kwalifikacyjne” – wyjaśnienie Kuratorium – podstawa prawna
Kliknij tutaj
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.
 
 

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

INFORMATOR 2022/2023

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 27 stycznia 2023 r. na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Propozycje naszych partnerów

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy