Proponujemy

PROJEKT GRANTOWY
Tytuł: TIK w pracy nauczyciela
Rozpoczynamy rekrutację do udziału w szkoleniach w ramach grantu finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w szkoleniach realizowanych w formie II kursów doskonalących jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Zapisy oraz szczegółowe informacje w zakładce grantu i na stronie ORE - Ośrodka Rozwoju Edukacji.
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA DORADZTWO I EDUKACJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej. Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, kt..
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

SIEĆ: PROBLEMATYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO W RODZINIE I W SZKOLE Termin: 21.09.2021 godz. 15:30 - 05.11.2021 godz. 18:15 SIEĆ: PROBLEMATYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO W RODZINIE I W SZKOLE
Sieć: Problematyka uzależnień w rodzinie i w szkole Termin: 30.09.2021 godz. 15:30 - 29.11.2021 godz. 18:15 Sieć: Problematyka uzależnień w rodzinie i w szkole
Termin: 26.10.2021 godz. 14:30 - 16:45 Kształtowanie kompetencji kluczowych na matematyce w szkole podstawowej
Techniki i strategie ułatwiające efektywne zapamiętanie informacji na lekcji języka obcego Termin: 26.10.2021 godz. 16:00 - 18:15 Techniki i strategie ułatwiające efektywne zapamiętanie informacji na lekcji języka obcego
Ocenianie może być OK - elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej Termin: 27.10.2021 godz. 15:00 - 17:15 Ocenianie może być OK - elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej Jak zmienić nastawienie do oceniania i wprowadzić elementy OK w pracy z dziećmi? - wskazówki dla nauczycieli
Ułatwij sobie pracę – Wakelet – bank i organizer cyfrowych materiałów dydaktycznych Termin: 28.10.2021 godz. 15:00 - 17:15 Ułatwij sobie pracę – Wakelet – bank i organizer cyfrowych materiałów dydaktycznych
Zobacz wszystkie >
Laboratoria przyszłości - inicjatywa, dzięki której w każdej szkole podstawowej może powstać Pracownia Techniczna Termin: 25.10.2021 godz. 11:00 - 13:00 Laboratoria przyszłości - inicjatywa, dzięki której w każdej szkole podstawowej może powstać Pracownia Techniczna
Termin: 16.11.2021 godz. 08:00 - 14:30 „Górale w Województwie Śląskim” - priorytety Województwa Śląskiego na rok 2021 Rok Górali i Rok Powstań Śląskich Program konferencji – „Górale w Województwie Śląskim” priorytety Województwa Śląskiego – Rok 2021 Rokiem Górali w Województwie Śląskim oraz..
VI Śląski Kongres Prawa Oświatowego. Problemy i wyzwania w rzeczywistości szkolnej . Termin: 17.11.2021 godz. 09:30 - 15:25 VI Śląski Kongres Prawa Oświatowego. Problemy i wyzwania w rzeczywistości szkolnej .
VI Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego Termin: 19.11.2021 godz. 16:00 - 20.11.2021 godz. 14:00 VI Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego Motto: "Podróż w świat emocji". Największe w regionie dwudniowe wydarzenie dla nauczycieli poszukujących nowatorskich rozwiązań metodycznych w zakre..
V Konfrontacje Humanistyczne Termin: 22.11.2021 godz. 15:00 - 19:00 V Konfrontacje Humanistyczne V edycja wydarzenia dla humanistów. Wykład inauguracyjny dr hab. Ewa Biłas-Pleszak prof. UŚ oraz 9 warsztatów. Wszystko online.
Zobacz wszystkie >
Biblioterapia w szkole - I i II stopień Termin: 02.11.2021 godz. 15:00 - 07.12.2021 godz. 18:45 Biblioterapia w szkole - I i II stopień
WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www. Termin: 09.11.2021 godz. 15:00 - 30.11.2021 godz. 19:00 WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www.
EMISJA GŁOSU I TECHNIKA MÓWIENIA Z ELEMENTAMI LOGORYTMIKI Termin: 15.11.2021 godz. 16:00 - 18:15 EMISJA GŁOSU I TECHNIKA MÓWIENIA Z ELEMENTAMI LOGORYTMIKI
Podstawy programowania w języku C++. Termin: 22.11.2021 godz. 15:00 - 13.12.2021 godz. 19:00 Podstawy programowania w języku C++.
Pierwsza pomoc Termin: 22.11.2021 godz. 15:30 - 08.12.2021 godz. 19:30 Pierwsza pomoc Kończą Ci się pięcioletnie uprawnienia? Zapisz się aby je odnowić!!!!
Kreatywne formy pracy z książką Termin: 03.12.2021 godz. 15:00 - 17.12.2021 godz. 19:00 Kreatywne formy pracy z książką
Zobacz wszystkie >
Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2021/2022
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

Mapa parkingów w okolicy RODN "WOM"

 

INFORMATOR 2021/2022

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 1 października 2021 r. na adres: forumnauczycieli@gmail.com. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy