Proponujemy

tekst alternatywny
tekst alternatywny
tekst alternatywny


- - - - - - - - - - - -
DORADZTWO METODYCZNE DORADZTWO METODYCZNE Dane kontaktowe, szkolenia i lekcje otwarte
ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE ZARZĄDZANIE I PRAWO W OŚWIACIE Prawo oświatowe. Nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne. Materiały do wykorzystania.
EDUKACJA CYFROWA EDUKACJA CYFROWA Materiały edukacyjne, programy, projekty i inne wydarzenia.
EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA Materiały i inspiracje dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE I WYCHOWANIE Ciekawe informacje, artykuły, odpowiedzi na pytania oraz szkolenia z różnych przedmiotów.
EDUKACJA GLOBALNA EDUKACJA GLOBALNA Znajdziesz tu artykuły i materiały z EDUKACJI GLOBALNEJ
Zobacz wszystkie >


SZKOLENIA ONLINE SZKOLENIA STACJONARNE WYKŁADY OFFLINE
Najbliższe szkolenia (zbiorczo):

PO STAREMU. Jak zostać nauczycielem mianowanym? – porady eksperta Termin: 12.08.2024 godz. 10:00 - 13:00 PO STAREMU. Jak zostać nauczycielem mianowanym? – porady eksperta Rozpoczynasz staż na mianowanie -poznasz przebieg awansu krok po kroku !
NOWE ZASADY  awansu zawodowego na mianowanie i ocena pracy Termin: 13.08.2024 godz. 09:30 - 11:45 NOWE ZASADY awansu zawodowego na mianowanie i ocena pracy
Termin: 20.08.2024 godz. 10:00 - 12:15 Wybrane zagadnienia oceniania wewnątrzszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji nauczania. Adresatem szkolenia są nauczyciele dydaktycy pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych ..
Rewalidacyjny escape room Termin: 20.08.2024 godz. 15:00 - 17:15 Rewalidacyjny escape room
Termin: 21.08.2024 godz. 10:00 - 12:15 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy organizują dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Wykorzystanie wirtualnej tablicy PADLET do współpracy z uczniami Termin: 21.08.2024 godz. 10:00 - 12:15 Wykorzystanie wirtualnej tablicy PADLET do współpracy z uczniami Poznaj łatwą w obsłudze tablicę PADLET. Twoi uczniowie mogą z niej korzystać bez zakładania konta.
Zobacz wszystkie >
Termin: 26.08.2024 godz. 15:30 - 06.09.2024 godz. 19:30 I pomoc Jeżeli kończą się Państwu pięcioletnie uprawnienia lub chcecie je nabyć, to zapraszamy!!
Zobacz wszystkie >
WAŻNE! Informacja dla nauczycieli w zakresie realizowanych przez różne podmioty kursów z nazwą „kwalifikacyjne” – wyjaśnienie Kuratorium – podstawa prawna
Kliknij tutaj
Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą Kurs kwalifikacyjny - Zarządzanie oświatą
Kursy kwalifikacyjne - zawodowe Kursy kwalifikacyjne - zawodowe
Kursy nadające uprawnienia Kursy nadające uprawnienia
Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny - Wychowanie do życia w rodzinie
Zobacz wszystkie >

Informujemy, że szkolenia członków rad pedagogicznych prowadzone są zarówno stacjonarnie, jak i on-line.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach proponuje szkolenia zespołów rad pedagogicznych Zawsze aktualne, zawsze odpowiadające potrzebom szkół!  


Szkolenia zamieszczone w poniższych działach nie wyczerpują tematyki form proponowanych przez RODN “WOM” w Katowicach. Ofertę dostosujemy do zgłaszanych do ośrodka potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek. 

W zamówieniu szkolenia rady pedagogicznej, prosimy o podanie:
1) tematu szkolenia,
2) propozycji terminu,
3) danych osoby do kontaktu.
Szkolenia członków rad pedagogicznych są płatne.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Działu Szkoleń pod numerem: 32 203 66 56 / 32 203 66 40
albo mailowe: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl.
 
 

OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2023/2024 OFERTA SZKOLENIOWA RODN WOM 2023/2024
Zobacz wszystkie >
Sieci nauczycieli i dyrektorów Sieci nauczycieli i dyrektorów
Zobacz wszystkie >
Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach Tematyka konsultacji udzielanych w RODN “WOM” w Katowicach
Zobacz wszystkie >

INFORMATOR 2023/2024

Czytaj więcej>>

Kwartalnik "Forum Nauczycieli"

Redakcja “Forum Nauczycieli” informuje, że zbiera materiały do kolejnego numeru. Propozycje artykułów proszę przesyłać do 4 października 2024 r. na adres: forumnauczycieli@womkat.edu.pl. Poprzednie numery kwartalnika  są dostępne w ośrodku w wersji drukowanej i TUTAJ  Zapraszamy do współpracy wszystkich twórczych nauczycieli!  

Propozycje naszych partnerów

Śląskie. Tu edukujemy.

 

    
Kalendarium
Partnerzy