Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kursy doskonalące stacjonarne

Kursy doskonalące stacjonarne

 

 

 

Nazwa Data
rozpoczecia
Kursy nadające uprawnienia - Kursy doskonalące stacjonarne
Kurs na kierowników wypoczynku KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs na wychowawców wypoczynku KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
I pomoc-kurs nadający uprawnienia Proponowany termin nr: 1 28.09.2021
godz. 15:30
Zapisz się!
Pierwsza pomoc przedmedyczna KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych - Kursy doskonalące stacjonarne
Kurs dla kierowników wycieczek KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Nauczyciel na wycieczce specjalistycznej – obowiązki i odpowiedzialność KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne - Kursy doskonalące stacjonarne
Geogebra dla początkujących KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Jak pomóc uczniowi się uczyć. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Mindmapping, czyli myślenie wizualne KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Szachowe ABC – I poziom szachowego wtajemniczenia KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Szachowe ABC – II poziom szachowego wtajemniczenia KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Szachowe ABC – III poziom szachowego wtajemniczenia (dla wszystkich – chcących grać i wiedzieć więcej) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
W drodze do kariery – metody i narzędzia coachingowe w pracy wychowawcy, pedagoga, doradcy zawodowego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Wykorzystanie tablicy multimedialnej w dydaktyce KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Źródła ikonograficzne i konteksty kulturowe w nauczaniu historii KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Języki obce - Kursy doskonalące stacjonarne
Kurs języka angielskiego – poziom A1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka angielskiego – poziom A2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka angielskiego – poziom A2+ KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka angielskiego – poziom B1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka angielskiego – poziom B2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka niemieckiego – poziom A1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka niemieckiego – poziom A2 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kurs języka niemieckiego – poziom B1 KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Narzędzia i zasoby Internetu w nauczaniu języka obcego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Edukacja zawodowa i ustawiczna - Kursy doskonalące stacjonarne
Konstruowanie programów nauczania zawodu BS II stopnia KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Testy osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym - praktycznym KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Testy osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zawodowym - teoretycznym KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Biblioteki szkolne. Edukacja twórcza - Kursy doskonalące stacjonarne
#bibliotekawsieci – narzędzia internetowe wspierające pracę nauczyciela bibliotekarza KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Bajkoterapia i jej praktyczne wykorzystanie w pracy z dziećmi KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Biblioterapia w szkole – I i II stopień KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Biblioterapia w szkole – III stopień KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Blog biblioteczny KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Kreatywne formy pracy z książką KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela - Kursy doskonalące stacjonarne
Andragogika (metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych) z elementami coachingu KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Trener w oświacie i zarządzaniu KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Kształcenie specjalne - Kursy doskonalące stacjonarne
Alternatywne formy komunikacji z dzieckiem KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Technologie informacyjno-komunikacyjne - Kursy doskonalące stacjonarne
Edublogi − blogodydaktyka w dobie cyfryzacji KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Gimp - darmowy Photoshop KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Jak prowadzić lekcje on-line w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji Cisco Webex KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Jak prowadzić lekcje on-line w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji Zoom KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Jak przygotować interaktywne lekcje na tablety i smartfony? KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Jak stworzyć scenariusz lekcji on-line z wykorzystaniem mobilnych aplikacji edukacyjnych? KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Office 365 - szkoła w chmurze KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Podstawy programowanie w języku C++ KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Programowanie w języku Python KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
SCRATCH Junior- nauka programowania KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Środowisko SCRATCH- nauka programowania KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Tworzenie kursów na platformie Moodle KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Tworzenie prezentacji online (PREZI) KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
WebQuest w cyfrowej szkole w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
WordPress - tworzenie nowoczesnych stron www część II KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Wychowanie – profilaktyka – edukacja zdrowotna - Kursy doskonalące stacjonarne
Edukacja zdrowotna i profilaktyka w okresie pandemii. Zadania szkoły, dyrektorów i nauczycieli KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
HIV/AIDS – problem medyczny i wychowawczy KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Okres dojrzewania a problemy wychowawcze KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Profilaktyka chorób przenoszonych drogą kropelkową oraz brudnych rąk KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Edukacja artystyczna - Kursy doskonalące stacjonarne
Design Thinking, czyli myślenie projektowe w pracy nauczyciela KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Sztuka jako narzędzie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Wychowanie przedszkolne - Kursy doskonalące stacjonarne
Elementy pedagogiki Marii Montessori w praktyce przedszkolnej KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.
Jak wykorzystać komputer i zasoby Internetu w wychowaniu przedszkolnym. KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.

Nazwa Data
rozpoczecia
Lista jest pusta
Lista jest pusta

Nazwa Data
rozpoczecia
Różne - Kursy doskonalące stacjonarne
Różne KURS SIĘ JESZCZE NIE ROZPOCZĄŁ? SZUKASZ INNEGO TERMINU? Zapisz się na listę oczekujących.