Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela

Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela

Tytuł

Zakres tematyczny

ABC młodego nauczyciela

 

 

 

 

  • Liczba godzin: 15

Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole. Sprawdziany i quizy on-line. Prawo autorskie w pracy nauczyciela – jak nie pogubić się w gąszczu przepisów. Design Thinking – praca metodą projektów w szkole. Komunikacja werbalna i pozawerbalna w pracy nauczyciela.

 

  • Informacje merytoryczne:

    dr Mirella Zajega: 32 258 13 97 w. 201; mzajega@womkat.edu.pl

Vademecum nauczyciela

o krótkim stażu pracy

 

 

 

  • Liczba godzin: 20

 

Podstawowe przepisy prawa oświatowego. Współpraca  szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego – elementy neurodydaktyki, aktywizowanie do pracy lekcyjnej i pozaszkolnej, innowacje pedagogiczne.

 

  • Informacje merytoryczne:

Anna Czarlińska-Wężyk: 32 203 59 67 w. 223;

aczarli@womkat.edu.pl

Maria Syta: 32 203 59 67 w.119; msyta@womkat.edu.pl

Emisja głosu i technika

mówienia z elementami

logorytmiki

 

  • Liczba godzin: 20

 

Czynniki wpływające na prawidłową emisję głosu – ćwiczenia.

Ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne. Wykorzystanie elementów logorytmiki do prawidłowej emisji głosu.

 

  • Informacje merytoryczne:

M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Niezbędnik dyrektora − wywieranie wpływu na ludzi

 

 

  • Liczba godzin: 6

 

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Techniki i strategie. Błędy i bariery komunikacyjne. Sposoby wykorzystania zasad w pracy dyrektora.

 

  • Informacje merytoryczne:

dr Tomasz Grad: 32 258 13 97 w. 208; tg@womkat.edu.pl

Trener w oświacie

i zarządzaniu

 

 

 

  • Liczba godzin: 160

 

Kurs kompetencji trenerskich dla osób prowadzących zajęcia z dorosłymi. W programie m.in.: kompetencje trenera, prowadzenie grupy, autoprezentacja, specyfika  nauczania dorosłych, emisja głosu,

e-learning, komunikacja w grupie, stres w pracy trenera, superwizja.

 

  • Informacje merytoryczne:

dr Tomasz Grad: 32 258 13 97 w. 208; tg@womkat.edu.pl