Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kursy nadające uprawnienia

Kursy nadające uprawnienia

Nazwa Data
rozpoczęcia
Prowadzący Szczegóły i Zapisy
Kurs na kierownika wypoczynku 03.03.2023
godz. 14:30
Mariola Lux, ratownik medyczny Zapisz się!
Kurs na wychowawcę wypoczynku 10.03.2023
godz. 15:00
Mariola Lux, Maria Syta, Aleksandra Gorzelik, ratownik medyczny Zapisz się!

(wolnych miejsc: 3)

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Tytuł szkolenia

Adresat

Uzyskane uprawnienia

Pierwsza pomoc          

 

  • Liczba godzin: 30

 

  • Cena kursu: 550 zł

Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy – uprawnienia są przyznane na 5 lat

Kurs na kierowników

wypoczynku

 

  • Liczba godzin: 10

 

  • Cena kursu: 100 zł

Osoby pełnoletnie, z minimum średnim wykształceniem, minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej w okresie ostatnich 15 lat

Pełnienie funkcji kierownika

kolonii, obozów i małych form wypoczynku

Kurs na wychowawców

wypoczynku

 

  • Liczba godzin: 36

 

  • Cena kursu: 250 zł

Osoby pełnoletnie, z minimum średnim wykształceniem, zainteresowane przygotowaniem do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku

Pełnienie funkcji wychowawcy kolonii, obozów i małych form wypoczynku